Het Bodhibewustzijn is het Ware Bewustzijn

 

Het Bodhibewustzijn verwijst naar de heilzame zaden inherent in ieder persoon zijn bewustzijn.

 

Wat is het Bodhibewustzijn? Bodhi is een Sanskrietwoord dat “het Pad van Ontwaking” betekent. Het Bodhibewustzijn is het oorspronkelijke ware bewustzijn, het onverwarde bewustzijn. Het verwarde bewustzijn is het bewustzijn die overtredingen creëert, en is daardoor niet het bewustzijn van het Pad van Ontwaking. Daarom moeten we dit pad herkennen en weten of het ‘n makkelijk of ‘n moeilijk pad is om te bewandelen. Enkel wanneer we waarachtig het pad herkent hebben zullen we in staat zijn om onze bestemming te bereiken. Verder is het Bodhibewustzijn de wet die opgevolgd moet worden hetzij we bewegen of stil staan, wakker zijn of slapen. Deze wet verwijst naar de voorschriften. Simpel gezegd is de wet, “Onthoud jezelf van al het kwade en beoefen al het goede.” “Onthoud jezelf van al het kwade” is het opvolgen van de voorschriften. Er zijn de vijf voorschriften (die moorden, stelen, seksueel wangedrag, liegen en het nuttigen van bedwelmende middelen verbiedt). “Beoefen al het goede” betekent om de tien goede daden te beoefenen. Ons lichaam, mond en bewustzijn zijn bedreven in de tien kwaadaardige daden: Het lichaam begaat de slechte daden van moorden, stelen en seksueel wangedrag; de mond spreekt ondoordachte woorden, leugens, brute woorden en verdeeldheidzaaiende woorden; en het bewustzijn kan gierig, kwaad en stompzinnig zijn. Als iemand zich kan onthouden van het begaan van de tien slechte daden, dan is diegene de tien heilzame daden aan het beoefenen.

Het lichaam is bedreven in de drie slechte daden: moorden, stelen en seksueel wangedrag. Vele mensen zijn in werkelijkheid niet in staat om juist van onjuist te onderscheiden. Ze begaan overtredingen terwijl ze volledig bewust zijn van wat ze aan het doen zijn. Neem moorden bijvoorbeeld, vele mensen weten dat het doden van levende wezens fout is, maar toch overtreden ze de voorschrift tegen moorden. Stelen is gedefinieerd als het nemen van dingen die niet gegeven zijn. Mensen zijn zich volledig bewust van dat stelen slecht is, maar toch doen ze het. Mensen begaan seksueel wangedrag omdat ze verlangen naar het valse genot van het vlees. Mensen worden makkelijk verward door deze valse pleziertjes tot het punt dat ze waar geluk vergeten. Door niet te herkennen wat echt is, rennen ze achter het onechte aan. En daarom is er ’n gezegde, “Iemand kan tien ladingen van valse koopwaar verkopen op één dag, maar kan nauwelijks één lading van echte koopwaar verkopen gedurende tien dagen.” Mensen in de wereld zijn gewoon zo raar!

Ons bewustzijn bevat drie slechtheden: hebzucht, woede en stompzinnigheid. Hebzucht betekent het onverzadigbaar gierig zijn. Iemand kan denken, “Als ik ’n miljoen dollar had, dan zou ik tevreden zijn. Echter, wanneer hij de miljoen dollar heeft, wilt hij tien miljoen hebben of zelfs tien biljoen! Zijn hebzucht kan nooit bevredigd worden. Er is ’n gedicht dat gaat als volgt:

 

Iedere dag zijn we druk slechts om onze magen te vullen.

Nadat onze magen gevuld zijn , willen we gekleed zijn.

Wanneer we genoeg voedsel en kleding hebben,

Willen we ’n herenhuis en ’n mooie vrouw hebben,

Nadat we ’n mooie vrouw en ’n charmante minnares hebben verkregen, hebben we ’n schip en ’n vliegtuig nodig zodat we kunnen reizen.

Wanneer het schip en het vliegtuig in ons bezit zijn.

Moeten we nog een officiële positie hebben zodat we niet gekleineerd worden.

De vijfde en vierde rangs ambtenaren zijn zielig;

De derde en tweede rangs ambtenaren zijn nog steeds te laag.

Nadat we het gemaakt hebben tot de eerste rang – de premier,

Willen we de troon bestijgen om keizer te worden.

Wanneer we de troon bestijgen en zitten in het keizerlijke hof,

Wensen we om ’n onsterfelijke te worden en ’n potje schaak spelen.

 

Dit gedicht beschrijft onze onverzadigbare hebzucht. Zelfs wanneer iemand miljoenen heeft, wil hij de economie van het land beheersen. Nadat hij de economie van het land beheerst, wilt hij de economische polsslag van de wereld beheersen. Hoe dan ook zijn er twee soorten mensen in deze wereld: eentje is gierig voor roem, de andere is gierig voor rijkdom. Mensen die gierig zijn voor roem verzinnen oneindige manieren om hun reputaties te maximaliseren. Diegene die gierig zijn voor rijkdom kraken hun hersens voor manieren te bedenken om meer geld te verdienen. Ze worden allemaal voortgedreven door hebzucht.

Het bewustzijn heeft ook het vergif van woede. Woede verwijst naar gedachten van haat en woest humeur. Er is gezegd, “Iemand die deugd ontbeert heeft ’n rokende kruin.” Het lijkt altijd alsof bij ‘n persoon met ’n woest humeur er rook van zijn hoofd komt; hij lijkt woedend en klaar om te exploderen. Dit is ’n bewijs voor ’n tekort aan deugd. Een waar nobel persoon heeft geen enkel humeur. Zelfs als hij ’n humeur heeft kan hij het bedaren en zijn lichaam en geest kalm houden. Hij kan het vergif van woede transformeren in gunstige harmonie en kan geweld in vrede veranderen.

De drie vergiften van hebzucht, haat en onwetendheid zijn onderlingverbonden. Alle menselijke kwellingen komen van hebzucht en verlangen. Wanneer we hebzucht en verlangen zoeken we buiten. Wanneer we iets moois zien willen we het hebben. Als we niet kunnen verkrijgen wat we willen worden we kwaad. Wanneer we eenmaal kwaad worden wordt ons bewustzijn verwart en stompzinnig. Het vergif van onwetendheid is niet de stomheid van ’n geestelijk gehandicapt persoon. Het verwijst naar onredelijk, onwetend van oorzaak en gevolg en verward zijn. Deze drie vergiften zijn de bron van alle kwellingen. Als we ons willen ontdoen van kwelling moeten we de drie vergiften van hebzucht, haat en onwetendheid afsnijden.

Onze mond kan gemakkelijk vier overtredingen begaan: ondoordachte spraak, leugens vertellen, brute spraak en verdeeldheidzaaiende spraak. Ondoordachte spraak omvat lichtzinnige spraak, sarcastische opmerkingen en onfatsoenlijke spraak dat er voor zorgt dat mensen vieze valse gedachten creëren. Valse spraak verwijst naar onbetrouwbare woorden – leugens. Brute spraak betekent mensen zo gemeen uitschelden dat ze het niet kunnen verdragen. Verdeeldheidzaaiende spraak verwijst naar het verspreiden van geruchten en om onenigheid tussen mensen te veroorzaken, net als ’n tweekoppige slang.

Het voorgaande was een korte uitleg van de tien slechte daden begaan bij lichaam, mond en bewustzijn. Als we de tien slechte daden kunnen veranderen in de tien heilzame daden en kunnen hen voorzichtig observeren zonder transgressies, dat is het handhaven van voorschriften. Het Bodhibewustzijn is ’n andere naam voor de voorschriften. Voorschriften leiden ons naar ontwaking. Het Bodhibewustzijn verwijst naar de heilzame zaden inherent in ieder persoon zijn bewustzijn. Als we niet het Bodhibewustzijn vergeten zullen onze goede wortels niet afgesneden worden. De afwezigheid van begoocheling is op zichzelf het Bodhibewustzijn. We moeten zorgvuldig de heilzame zaden van Bodhi voeden en ontwikkelen en op het pad naar Boeddhaschap lopen.

 

Een lezing gegeven op 18 Juni 1987

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1