Wat is de oorspronkelijke gedachte?

 

De oorspronkelijke gedachte verwijst naar de toestand van het aanvankelijke verstand; het komt van ons ware bewustzijn, ons ware gezicht.

 

Volgeling: Wat wordt bedoeld met de “Oorspronkelijke gedachte?”

 

Eerwaarde Meester: Het is de oorspronkelijke gedachte, die de dingen begrijpt zonder ze te overdenken, en zonder gebruik te maken van de zes bewustzijnen – het onderscheidmakende bewustzijn. Als je denk, gebruik je het menselijke bewustzijn, niet het bewustzijn van het Pad. De oorspronkelijke gedachte is waar in de primaire betekenis, niet in een secundaire of tertiaire betekenis.

 

Volgeling: Wanneer we lekker eten zien is onze oorspronkelijke gedachte om het op te eten. Wanneer we mooie objecten zien willen we hen bezitten. Is dat “waar in de primaire betekenis”?

 

Eerwaarde Meester: Nee. Begrijp het niet verkeerd. De oorspronkelijke gedachte verwijst naar de staat van oorspronkelijk begrip; het komt van ons ware bewustzijn, ons oorspronkelijke gezicht. Gedachten van hebzucht voor voedsel of goede spullen komen van het valse bewustzijn, het hebzuchtige bewustzijn, niet het ware bewustzijn. Bijvoorbeeld, onze analyse nu van ware principe wordt beschouwd als yang terwijl onze hebzuchtige gedachten voor voedsel en goede spullen zijn yin. De laatste kan niet als waar beschouwd worden in de primaire betekenis. Het telt alleen als het bewustzijn naar waarheid en licht streeft. De bepalende factor is of het bewustzijn progressief of degeneratief is. Men moet beseffen dat wanneer mensen in de hellen vallen, het ook begint met de oorspronkelijke gedachte, maar die gedachte is onjuist, yin, en degeneratief in hun geval, wat hen geleidelijk naar de hellen leidt.  We moeten deze basis vragen goed begrijpen; we mogen hen niet verwarren.

 

Volgeling: Iemand vroeg eens, “Boeddhisme zegt, ‘Een menselijk lichaam is moeilijk om te verkrijgen. Wanneer je het eenmaal verliest, kan het zo zijn dat je het niet meer kunt verkrijgen voor tienduizend eeuwigheden.’ Als dat zo is, hoe komt het dan dat de populatie van de wereld nu zo snel toeneemt? Er worden duidelijk meer mensen geboren dan dat er dood gaan. Hoe legt Boeddhisme dit uit?”

 

Eerwaarde Meester: Ook al is de menselijke geboortecijfer hoog, hoe weet jij dat er niet meer levende wezens sterven dan leven? Deze aantallen kunnen niet nauwkeurig berekend worden, noch kunnen ze wetenschappelijk bepaald worden. Ze kunnen enkel uitgedrukt worden met behulp van een analogie. Eens toen de Boeddha in de wereld was, schepte hij een volle hand met zand op van de grond en zei, “Diegene die een menselijk lichaam hebben verkregen zijn zo talrijk als de zandkorrels in mijn hand. Echter, diegene die een menselijk lichaam verloren hebben zijn zo talrijk als de zandkorrels die de aarde bedekken.” De populatie van de wereld lijkt grenzeloos, maar hoe weet jij dat het aantal mensen die hun menselijk vorm verloren hebben niet oneindig malen groter is?

Er waren vroeger niet zoveel menselijke dodelijke ongelukken. Tegenwoordig, is het sterftecijfer van tornado’s, branden, auto en vliegtuigongelukken, oorlogen en nucleaire explosies erg hoog. En het is goed mogelijk dat de mensen die sterven niet in staat waren om weer mensen te worden. Het kan zijn dat zij herboren zijn als mieren, muggen of woeste dieren – hoe kan het aantal van deze gevallen ooit wetenschappelijk bepaald worden?

Hoe kan het dat een kind plotseling uitgerust is met gevoelens en bewustzijn nadat het geboren is? Dit is een erg fundamentele vraag, maar gewone mensen hebben hem over het hoofd gezien en het niet onderzocht. Hoewel we op het moment een populatie explosie meemaken, verliezen meer mensen hun menselijke vorm dan voorheen. In het verleden waren er niet zoveel mieren, muggen en andere schadelijke insecten. Hoe weet jij of dat deze levende wezens geboren uit vocht, via transformatie en geboren via eieren niet van menselijke wezens komen?

Nadat een persoon zijn menselijke vorm verliest wordt zijn natuur en spirit gefragmenteerd. De spirit van een persoon kan in vele dieren getransformeerd worden, misschien zelfs in 84,000 muggen. Aangezien dat de persoon zijn wijsheid opgesplitst is in vele kleine deeltjes zijn de resulterende dieren erg stompzinnig. Om voor hen weer samen te komen in menselijk vorm, moeten ze hersmolten worden in de “chemische fabriek,” wat een lange tijd kan duren. Ook, mensen die meer dan één keer getrouwd zijn zullen de vergelding moeten ondergaan van dat hun zielen in meerdere delen opsplitst op het tijdstip van overlijden. Abortus is een ander groot probleem. Een abortus staat gelijk aan iemand te beroven van  een menselijk lichaam. Op het moment overstijgt het aantal sterfgevallen van abortussen het aantal van levende mensen.

Is het mogelijk voor onvoelende wezens om hun spirituele natuur terug te krijgen? Ja, als ze de juiste persoon tegenkomen die voor hen de Dharma spreekt. Een voorbeeld hiervan, “Wanneer de Eerwaarde Sheng de Dharma sprak, knikte zelfs de stompzinnige stenen.” Zij hebben ook de kans om hun spirituele naturen terug te krijgen, maar dat is alleen wanneer ze een Wijze of een Arhat ontmoeten.

 

Een lezing gegeven op 10 November 1986

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1