Geneesmiddel voor datgene dat ons kwelt

 

We moeten onze ingeboren natuur reinigen. Hoe? We kunnen de Zes Richtlijnen – niet vechten, niet begeren, niet egoïstisch zijn, geen persoonlijk gewin nastreven en geen leugens vertellen.

 

Wat zijn de drie uitwendige slechtheden? Zij zijn doden, stelen en lust. Waarom is er zoveel onrust in de samenleving? Dit komt door het onheil dat veroorzaakt wordt door deze drie slechtheden. Het meeste van het dagelijkse nieuws in de krant heeft wel iets te maken met deze drie slechtheden. Het is gezegd, “Van de vele soorten van slechtheden, is lust het ergste.” Acht of negen van de tien moorden heeft lust als Drijfveer. Deze onjuiste tendens is werkelijk verschrikkelijk. Als iemand niet dood, steel of toegeeft aan seksueel wangedrag dan is diegene onmerkbaar de gemeenschap aan het helpen te bedaren en om de vrede te bewaren in de wereld.

Wat zijn de drie inwendige vergiften? Zij zijn hebzucht, haat en onwetendheid. Met onverzadigbare hebzucht zijn mensen nooit tevreden. Ze zijn gelukkig wanneer ze verkrijgen waar ze gierig voor zijn, en boos wanneer ze het niet verkrijgen. Zodra ze boos worden, begin onwetendheid problemen te veroorzaken en moedigt vechten aan. Op dat moment verliezen ze hun verstand en worden onnozel. Ze handelen zonder over de gevolgen na te denken en doen verwarde dingen. In een minder ernstig geval kan het zijn dat ze slecht het gevoel van andere mensen kwetsen. In een ernstiger geval kan het zijn dat werkelijk afschuwelijke daden begaan.

Hoe kunnen we de drie vergiften beëindigen? Shakyamuni Boeddha heeft voor ons een goede recept achtergelaten – voorschriften, samadhi en wijsheid. Cultivators moeten de voorschriften handhaven. Wanneer voorschriften worden gehandhaafd komt samadhi kracht voort. En van samadhi kracht komt wijsheid kracht voort. Ze zijn allemaal verbonden. Als iemand de voorschriften kan observeren zal diegene geen gierige verlangens hebben. Als iemand samadhi heeft zal diegene niet meer boos worden. Als iemand wijsheid heeft zal diegene niet meer onnozel handelen.

De drie slechtheden van het lichaam komen voort door onze uitwendige fysieke natuur. De drie slechtheden van het bewustzijn komen voort van onze inwendige psychologische natuur. Door hebzucht, haat en onwetendheid begaat iemand moorden, stelen en seksueel wangedrag. Als iemand hebzucht, haat en onwetendheid kan omzetten in voorschriften, samadhi en wijsheid, dan zal moorden, stelen en seksueel wangedrag niet meer voorkomen.

De drie vergiften verontreinigen onze ingeboren natuur zodat het niet schoon en helder kan zijn. Wanneer het ware bewustzijn bedekt is, wordt het valse bewustzijn de gastheer en beheerst alles. Met als resultaat dat we vertroebeld en verward zijn, zonder ooit een helder moment. Het leven van dit soort leven is iemand slechts een lopend lijk. Wat voor plezier is daarin?

We moeten onze ingeboren natuur schoonmaken. Hoe? We kunnen de Zes Richtlijnen gebruiken – niet vechten, niet begeren, niet zoeken, niet egoïstisch zijn, geen persoonlijk gewin nastreven en geen leugens vertellen – om te wassen en te vegen tot aan het kleinste beetje viezigheid weg is.

Zonder vechten zal de wereld van nature vrij zijn van oorlogen. Zonder hebzucht voor roem en voordelen zullen mensen harmonieus met elkaar omgaan. Zonder zoeken zal iemands karakter van nature verheven en nobel zijn en diegene zal door iedereen gerespecteerd worden. Zonder egoïsme zal iemand altijd attent zijn tot anderen en zichzelf vergeten. Diegene zal geen tekortkomingen zien in anderen en zal geen onderscheid maken ten opzichten van de vier kenmerken [van zelf, anderen, levende wezens en levenspan]. Zonder het nastreven van persoonlijk gewin zullen alle voordelen gelijkmatig gedeeld worden en niemand zal proberen om dingen te monopoliseren. Diegene kan zelf de moeite doen om een verlies op zich te nemen om anderen gelukkig te maken. Zonder liegen zullen mensen elkaar vertrouwen en altijd de waarheid spreken, en zo zullen onnodige moeilijkheden voorkomen worden.

Wanneer we deze Zes Richtlijnen beoefenen en houd ze steeds in gedachte, helpen we indirect de regering en helpen de direct onszelf. We moeten ons goed realiseren hoe belangrijk onze eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn. We willen perfecte en voortreffelijke burgers van de gemeenschap zijn, niet slechte burgers die anderen storen. Als we zo kunnen zijn, zijn we ware Boeddhisten. Ik hoop dat je hard zal werken in dit opzicht. Als je altijd ver weg gaat zoeken naar een geheime en wonderbaarlijke dharma, zal je de essentie verliezen door de schaduw en zal nooit de ware Dharma vinden.

Tenslotte, hoop ik dat iedereen de drie uitwendige slechtheden en de drie inwendige vergiften ver, ver weg zullen werpen, en nooit meer met hun om hoeven te gaan. Deze slechtheden en vergiften zijn verachtelijk, verdorven en onbetrouwbaar. Als we niet voorzichtig zijn, zullen we in hun greep vallen. Zij verwelkomen ons zeker om deel van hen uit te maken en om ons samen met hen te verzwelgen in de slijk. Zorg ervoor dat je niet gevangen wordt in hun valstrikken. Als we dingen niet goed begrijpen zullen we wegdraaien van verlichting en samensmelten met verontreiniging, het vormen van een partnerschap met de zes verontreinigde zintuiglijke objecten. We moeten waakzaam en wijs genoeg zijn om weg te draaien van verontreiniging en samensmelten met verlichting.

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1