Alle dingen zijn vergankelijk

 

De Boeddha verlangen niet naar de dingen waar wereldlijke mensen naar verlangen. De Boeddha houden niet van de dingen waar wereldlijke mensen van houden. Aangezien hij vrij is van hebzucht en liefde, heeft hij geen kwellingen.

 

Ook al was de Boeddha ’n prins in India, hij was heel erg moe van wereldlijke fortuin en roem. Hij wou afstand doen van de glorie van zijn Koninklijke positie en het huiselijk leven verlaten om het Pad te cultiveren. Hij wenste om alle levende wezens bewust te maken van dat wereldlijke dharma’s niets anders zijn dan valse gedachten. Hoe is de wereld ontstaan? Het is gecreëerd door de valse gedachten van levende wezens, en in de toekomst zal het vernietigd worden door de valse gedachten van levende wezens. Dat is de overeenstemming tussen oorzaak en gevolg.

Alle dingen in de wereld zijn vergankelijk en onderworpen aan verval. Bodhisattva’s verafschuwen wereldlijke dharma’s, en Boeddha’s verafschuwen wereldlijke darma’s zelfs nog meer. Zij zijn niet verontreinigd door het verlangen naar hen, en zijn niet gehecht aan hen. De Boeddha heeft hebzucht, liefde en verlangen voor eeuwig beëindigd dat wereldlijke mensen voelen. De Boeddha verlangd niet naar datgene waar wereldlijke mensen naar verlangen. De Boeddha houdt niet van datgene dat wereldlijke mensen van houden. Aangezien hij vrij is van hebzucht en liefde, heeft hij geen kwellingen. Onze kwellingen komen van onze hebzucht en liefde. Zonder hebzucht zullen we niet egoïstisch zijn; en zonder egoïsme zullen we niet gekweld worden. Wanneer we hebzucht en liefde voelen, en als de dingen niet gaan zoals we zouden willen, worden we gekweld. Wanneer we eenmaal gekweld worden, worden we verward. Wanneer we verward zijn, zijn we verontreinigd. Wanneer we zuiver gedrag cultiveren vernietigen we alle verontreinigingen.

De Boeddha was in staat om alle levende wezens onophoudelijk te bevoordelen. Toen de Boeddha nog steeds in het paleis leefde begeerde hij geen sensueel genot, noch verlangde hij naar wereldlijke pracht, rijkdom en eer. Nadat hij het huiselijk leven had verlaten deed hij volledig afstand van het gedrag van wereldlijke mensen. Hij onthield zich van om met mensen te vechten en te argumenteren, en daarom verkreeg hij de samadhi van geen-strijd. Zoals het is gezegd,

 

Strijd brengt gedachten van winnen en verliezen met zich mee;

Het druist in tegen het Pad.

Denken aan de vier kenmerken,

Hoe kan diegene samadhi verkrijgen?

 

De Boeddha vervulde de geloften die hij in het verleden gemaakt had en werd begiftigd met grenzeloze verdienste en deugd. Met het licht van grote wijsheid heft hij alle stomheid en duisternis op in de wereld. Hij deed dienst als ’n verheven veld van zegeningen voor alle levende wezens in de wereld. Namens alle levende wezens prees hij onafgebroken de verdienste en deugd van alle Boeddha’s door de gehele tien richtingen en drie perioden van tijd.

Zo stelde hij alle levende wezens in staat om zegeningen te cultiveren, wijsheid te zoeken en om verschillende wortels van goedheid te planten door de Drievoudige Juweel te benaderen. De Boeddha gebruikte zijn Oog van Wijsheid om echte waarheid te beschouwen. Namens alle levende wezens prees hij ook de verdienste en deugd van het huiselijk leven verlaten. Het verlaten van het huiselijk leven betekent om het huis van de Drie Rijken te verlaten: Het Verlangen Rijk, het Vorm Rijk en de Vormloze Rijk. Het betekent ook om het huis van ’n ordinair persoon te verlaten in deze wereld. Diegene laat alle wereldlijke ideeën achter zich. Het betekent ook om het huis te verlaten van kwellingen. Ieder persoon in de wereld verblijft in het huis van kwellingen. Wanneer we boos worden voelt het beter dan het meest smaakvolle voedsel te eten. Daarom bedoelen we als we het huiselijk leven verlaten dat we het huis van kwellingen verlaten. We moeten ook het huis van onwetendheid verlaten. Dankzij onwetendheid begrijpen we niets, en al onze handelingen en daden zijn onjuist. Daarom proberen we het huis van onwetendheid te verlaten.

Mensen verlaten het huiselijk leven om verschillende redenen. Bijvoorbeeld in China verlaten sommige mensen het huiselijk leven omdat ze oud zijn en niemand hebben die hen onderhoudt, en om het huiselijk leven te verlaten maakt het makkelijker om maaltijden te krijgen. Anderen worden gedwongen door omstandigheden om het huiselijk leven te verlaten. Misschien heeft iemand de wet overtreden omdat hij iemand vermoord heeft en daarom veranderd hij zijn naam en verlaat het huiselijk leven. Dan let de autoriteiten niet meer op hem en ze kunnen hem niet meer vinden. Sommige kinderen worden naar ’n tempel gestuurd om het huiselijk leven te verlaten omdat hun families problemen hebben om hen op te voeden.

Het is niet zeker of dat de mensen die het huiselijk leven verlaten voor de drie boven genoemde redenen in staat zullen zijn om te cultiveren. Zij kunnen of kunnen niet in staat zijn om dat te doen. Tenslotte is er diegene die het huiselijk leven verlaat omdat hij oprecht geboorte en sterven wilt beëindigen. Als zo ’n persoon die het huiselijk leven heeft verlaten zich niet terugtrekt van zijn besluit zal hij in staat zijn om te cultiveren. Door smartelijk bewust te zijn van geboorte en sterven zal hij het grote besluit maken om verlichting te bereiken en te cultiveren in overeenstemming met de Dharma die gesproken was door de Boeddha. Er zijn verschillende redenen waardoor mensen het huiselijk leven verlaten. Nadat je het huiselijk leven hebt verlaten moet je jezelf zuiveren van overtredingen en jezelf verlossen van je tekortkomingen. Blij uit de buurt van overtredingen en stop alle slechte daden. Verkrijg je oorspronkelijke zuiverheid. Verlaat het huis van het Drievoudige Rijk, het huis van kwellingen, het huis van onwetendheid en het wereldlijke huis voor eeuwig.

 

Vraag: Waarom zijn er geen vrouwelijke Boeddha’s?

 

Antwoord: Dat  is niet helemaal waar. Zoals de Dharma Lotus Bloem Soetra zegt, het Drakenmeisje offerde haar kostbare parel tot de Boeddha en bereikte onmiddellijk Boeddhaschap. Dit bewijst dat diegene in vrouwelijke lichamen ook Boeddha’s kunnen worden; echter, het is erg zeldzaam. En op de vraag waarom sommigen geboren worden als mannen en anderen als vrouwen is ’n kwestie van persoonlijke voorkeur. Als iemand verlangd om een vrouw te zijn zal diegene ’n vrouw worden. Als iemand ’n man wilt zijn zal diegene ’n man worden. Je karma bestuurd je, en je ondergaat de vergelding van de karma die je creëer.

Desondanks kunnen sommige mensen hun eigen karma beheersen. In plaats van beheerst te worden door ’n situatie, kunnen ze de situatie omdraaien. Zij kunnen hun karma veranderen en hun eigen meester zijn. Als je je eigen karma volgt ben je niet in controle. Maar als je je karma kunt sturen ben je in controle. Waarom maken Bodhisattva’s geloften? Dit is omdat ze de richting van hun karma willen beheersen. Door te vertrouwen op hun grote geloften als ’n fundament kunnen ze hun karma sturen. In hun geval kunnen ze hun karma beheersen, maar hun karma is niet in staat om hun te beheersen. Zij zijn in staat om hun bewustzijn’s toestanden te beheersen, maar hun bewustzijn’s toestanden zijn niet in staat om hun te beheersen. Zij kunnen hun vergeldingen beheersen, maar hun vergeldingen zijn niet in staat om hun te beheersen. Iemand kan deze dingen beheersen, maar slechts met wijsheid. Iemand die altijd dom en onwetend is en verwarde dingen doet zal niet in staat zijn om zijn karma te beheersen. Wanneer iemand vraagt waarom je verwarde dingen doet en je antwoord dat je het niet weet. Jouw niet weten betekend dat je geleid wordt door je karma. Het is niet het geval dat vrouwen geen Boeddha’s kunnen worden. Je kan zeggen dat Boeddha’s volledig yang zijn en dat geesten volledig yin zijn. Mensen zijn gedeeltelijk yin en gedeeltelijk yang. Het is niet het geval dat mannen volledig yang zijn en dat vrouwen volledig yin zijn. Als mannen volledig yang waren zouden het niet nodig zijn voor hen om met vrouwen te trouwen, en als vrouwen volledig yin waren zou het niet voor hen nodig zijn om met mannen te trouwen. Mensen worden na te trouwen gedeeltelijk yin en gedeeltelijk yang en zijn niet langer zuiver één van de twee. Wanneer je de staat bereikt van geen uitvloeiingen te hebben ben je volledig yang. Ook al zijn mannen yang, er is yin binnenin de yang. Ook al zijn vrouwen yin, er is yang binnenin de yin. Daarom zijn mannen en vrouwen in staat om kinderen te krijgen als ze getrouwd zijn: dit zijn allemaal transformaties van yin en yang. Het is geen vaste regel dat mannen beslist yang zijn en dat vrouwen beslist yin zijn. Het Boek van Veranderingen zegt,

 

Een balans van yin en yang is het Pad.

Een overmaat van yin of yang is ziekte.

 

Een overmaat aan één of de andere zijden zal voor problemen zorgen. Wat niet in overdaad is in één of de andere richting wordt het “midden” genoemd. Datgene dat geen verandering erkent is “constant.” Dit is het Pad van het “voortdurende midden.” Daarom moeten mannen niet denken dat ze yang zijn. Als je dat was, waarom zou je dan willen trouwen? Nadat je getrouwd bent is er yin binnenin de yang. Nadat vrouwen getrouwd zijn is er yang binnenin de yin. Er is ’n wederzijdse uitwisseling. Dat is yin en yang.

Op de vraag wat ’n persoon is, ‘n “persoon” is slechts ’n valse naam. We gebruiken het woord “persoon,” maar wat als het woord “hond” toegepast zou worden voor mensen toen taal werd uitgevonden, zou mensen nu honden genoemd worden. De namen van dingen worden gebruikelijk. Daarom is “persoon” slechts ’n naam. Er wordt gezegd dat één yin en één yang samen ’n persoon vormen. Binnenin de yang is er yin, en binnenin de yin er is yang. Zomer is omsloten in de winter, en winter is verborgen in de zomer. Op de dag van de zonnestilstand van de winter wordt yang geboren. Op de dag van de zonnestilstand van de zomer wordt yin geboren. Een jaar is verdeeld in yin en yang. Wanneer de yin zijn uiterste punt bereikt wordt het yang. Wanneer de yang zijn uiterste punt bereikt wordt het yin. Wanneer mensen geboren worden zijn ze yang, en wanneer ze sterven worden ze yin. Het is hetzelfde principe.

Je zegt dat we “mensen” genoemd worden, maar als in het begin mensen kippen zouden zijn genoemd, dan zouden we bij de naam “kip” genoemd worden. Nadat we gewend geraakt zouden zijn aan deze naam zouden we niet het gevoel hebben dat dat raar was. Bijvoorbeeld, als je ’n kind de naam zou geven “Kleine Hond” dan wanneer hij opgroeit en roept “Kleine Hond” dan zal hij weten dat hij geroepen wordt. Het is slechts ’n valse naam, niets anders. Als je aan ’n man vraagt die Smith heet waarom zijn naam Smith is, zal hij zeggen dat dat komt doordat zijn vader Smith heten. Hoe zit het met zijn grootvader? Zijn naam was ook Smith. En hoe zit het met zijn overgrootvader? Blijf de generaties volgen totdat je niet verder kunt. Wat was de achternaam van de eerste voorvader? Dat weet je niet omdat het allemaal toch valse is.

Mensen moeten niet te gehecht raken aan het op ’n bepaalde manier zijn. De enige reden dat we gekweld raken is door onze ego en onze zelfzuchtigheid. Als we geen ego of zelfzuchtigheid hadden, hoe zouden we dan kwellingen kunnen hebben? Waarom worden mensen boos? Ze hebben het gevoel dat mensen hen kwaad gedaan hebben. Wanneer we ’n verlies lijden worden we boos. Wanneer we voordelen verkrijgen voelen we ons gelukkig. In beide gevallen, worden we beïnvloed door de situaties vanwege onze onwetendheid.

 

Een lezing gegeven op 1 September 1982,

In de Stad van Tienduizend Boeddha’s

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1