Uitvloeiingen weg, wijsheid schijnt

 

Gedachten van verlangen zullen onze schatten plunderen. Ze zijn erger dan ‘n groep bandieten.

 

Alle Boeddha’s, Bodhisattva’s, Waardigen en Heiligen van de Sangha kunnen het onovertroffen licht van wijsheid uitstralen. Hun wijsheid is vrij van uitvloeiingen en is daarom eindeloos.

 

Mensen hebben uitvloeiingen omdat ze onwetendheid hebben. Boeddha’s en Bodhisattva’s hebben geen uitvloeiingen omdat ze geen onwetendheid hebben. Onwetend zijn betekent dingen niet begrijpen. Het betekent verward zijn, niet in staat om juist van onjuist te onderscheiden of zwart van wit.

 

De grootste uitvloeiing is de uitvloeiing van begeerte. Begerige gedachten zullen onze schatten plunderen. Ze zijn erger dan ‘n groep bandieten. Ze maken ons nutteloos, net als hout dat geïnfecteerd is met termieten. Ze vergiftigen ons, net als heerlijk voedsel dat vervuild is met uitwerpselen. Iemand zegt: “Maar iedereen heeft begerige gedachten!” Juist daarom moeten we cultiveren. We moeten ons ontdoen van begerige gedachten voordat onze inherente wijsheid zich kan manifesteren. De beëindiging van uitvloeiingen is de uitzonderlijke staat die gezocht wordt door beoefenaars.

 

Iedereen moet goed opletten. Waarom is de spirituele kracht van de Beëindiging van Uitvloeiingen één van de zes spirituele krachten? De Beëindiging van Uitvloeiingen betekent volledig vrij zijn van begeerte. Wanneer begeerte is afgesneden; dan stopt emotionele liefde met functioneren. Wanneer we kunnen cultiveren totdat we zelfmeesterschap bereiken, zullen we ‘n gevoel van vrijheid en rust hebben. Wanneer mensen hun liefde en verlangen niet beëindigen, maar worden altijd door onwetendheid beheerst, zullen ze ondersteboven daden begaan en zich de hele dag ongemakkelijk voelen, omdat deze gedachten van verlangen hen zullen blijven kwellen.

 

Alle Goede en Wijze Adviseurs! Je moet hier extra veel moeite aan besteden, keer terug naar de oorsprong, hervindt je originele gezicht – op dat moment zal je ‘n onuitputtelijke wijsheid verkrijgen die ogenblikkelijk naar voren komt. Het maakt niet uit hoeveel je ervan gebruikt het zal nooit uitgeput raken. Ieder van jullie moeten de aspiratie voor Bodhi voortbrengen – slechts dan kan je door de poort van geboorte en sterven breken. Je moet naar binnen kijken en je geweten vragen: Waarom geloof ik in de Boeddha? Waarom heb ik voor het kloosterleven gekozen? Waarom cultiveer ik niet nu ik ‘n monnik ben? Waarom heb ik nog steeds zoveel nutteloze gedachten nu ik het huiselijkleven verlaten heb? Negeer deze vragen niet. Je moet er goed over nadenken! Dan zal je in staat zijn om het Drievoudige Rijk te verlaten, geboorte en sterven te beëindigen en de gelukzaligheid van Nirvana te bereiken.

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1