Het belang van beoefenen

 

In plaats om na te denken over hoe hard de Boeddha’s en Bodhisattva’s werken, weten wij enkel maar hoe we moeten zwoegen voor onze kinderen.

 

Het ware bewustzijn van levende wezens verschilt niet van die van de Boeddha’s. Waarom hebben de Boeddha’s juiste verlichting verwezenlijkt terwijl levende wezens nog steeds migreren in de zes paden? Waarom zijn mensen nog steeds vertroebeld en verward, de hele dag geobsedeerd door liefde, niet in staat om hun gehechtheid aan hun partners en kinderen los te laten? Waarom blijven wezens onafgebroken verstrikt in de zes soorten zintuiglijke waarnemingen?

 

Sommige mensen vinden hun gezin veel belangrijker dan het bestuderen van het Boeddhisme en zeggen constant: “Ik heb mijn verantwoordelijkheden.” Oké, wanneer je sterf, wie gaat er dan voor jouw verantwoordelijkheden zorgen? Je houding toont een verwardheid aangaande je prioriteiten. Wanneer je je realiseert dat je moet cultiveren, cultiveer dan. Waarom zou je zoveel onnodige zorgen hebben?

 

Een Soetra zegt: “De Boeddha, de Bhagavan, heeft oneindige spirituele kracht en wijsheid.” Spirituele kracht is op zichzelf wijsheid. Wijsheid leidt spirituele kracht. Spirituele kracht en wijsheid zijn twee en toch niet twee. Als je wijsheid ontbeert zal je ook geen spirituele kracht bezitten. Deze komen voort uit de decoratie van verdienste en deugd.

 

“Levende wezens hebben enkel oneindige karmische boeien en kwellingen.” Door zorgvuldige te overdenken zullen we in zien dat onze verschillende relaties met mensen in werkelijkheid karmische verstrengelingen zijn. Door in het verleden achteloos karmische verwantschappen gecreëerd te hebben worden we nu voort gesleept door ons karma. Het kan zijn dat we aan het Drievoudige Rijk willen ontsnappen maar ons karma laat dat niet toe. We hebben een mengeling van goed en slecht karma, zuiver en verontreinigd karma, karma van zelf en anderen en juist en fout karma, en het manifesteert zich allemaal. Gehinderd door onze kwellingen en gevangen in de cyclus van geboorte en sterven brengen we onze dagen in verwarring door.

 

Wil je cultiveren? “De tijd is niet rijp.”

 

Zou je willen cultiveren? “Ik wacht nog een paar jaar totdat de kinderen volwassen zijn.”

 

“Ik wacht nog een paar jaar totdat de kinderen getrouwd zijn.”

 

“Ik wacht totdat ik mijn kleinkinderen zie.”

 

“Ik wacht totdat de kleinkinderen getrouwd zijn.”

 

“Ik heb mijn achterkleinkinderen nog niet gezien.”

 

Wanneer zal het ooit eindigen? Laat je niet beetnemen door het valse geluk van de wereld. Er wordt gezegd:

 

Roem en voordelen zijn onbelangrijk,

Maar iedereen verlangt naar hen.

Geboorte en sterven zijn belangrijk,

Maar toch beschermt niemand zich tegen hen.

 

Vele mensen zijn bezorgd dat hun kinderen geen geld zullen hebben om uit te geven en daarom zwoegen ze om voor hun een rijk op te bouwen. Met als resultaat:

 

Wanneer iemand grootte rijkdom en eigendommen bezit,

Zullen diens nakomelingen erg brutaal zijn:

Ze zijn voor niets onder de hemel bang,

Ze zullen niet stoppen totdat zij zichzelf en hun familie vernietigd hebben.

 

Wanneer iemand weinig rijkdom en eigendommen bezit,

Zullen diens nakomelingen niet zo brutaal zijn.

Kleine problemen worden makkelijk opgelost;

Met bescheiden bezittingen zullen ze weinig calamiteiten ondervinden.

 

Hoe meer geld we aan onze kinderen nalaten, hoe makkelijker het voor hen is om grootte rampen over zichzelf af te roepen. Hoe minder geld, hoe minder problemen. Er wordt ook gezegd:

 

Als de zoon bekwamer is dan de vader,

Wat voor noodzaak is er dan om hem rijkdom na te laten?

Als de zoon zwakker is dan de vader,

Wat heeft het dan voor nut om hem geld na te laten?

 

Als je kind capabel is, waarom zou je hem dan geld nalaten? Als je kind zwak is, zal geld nalaten hem enkel schaden, omdat hij dat geld zal gebruiken om te eten, te drinken, zedeloos te zijn en te gokken; simpel gezegd een verdorven leven leiden.

 

“Ook al is de aard van het bewustzijn in essentie hetzelfde, verwardheid en verlichting liggen zover uit elkaar als de lucht en een diep ravijn.” Onze bewustzijnen zijn in essentie hetzelfde als die van de Boeddha. Echter, onze verwardheid is mijlenver verwijderd van de Boeddha’s verlichting. “Door dit stilletjes te overdenken, moeten we ons dan niet schamen?” We zijn indachtig van onze zonen en dochters, maar niet van de Boeddha’s en Bodhisattva’s. In plaats te denken over hoe hard de Boeddha’s en Bodhisattva’s werken, weten wij alleen maar hoe we moeten zwoegen voor onze kinderen, om hun naar universiteiten te sturen zodat ze doctoraten kunnen behalen om in de toekomst super-presteerders en hoge directieleden te worden. Dan zullen we auto’s met chauffeurs hebben, lekkernijen eten, luxe villa’s bewonen en alle weelde genieten die we maar zouden kunnen wensen.

 

“Wanneer je de cultivatie van deugd voltooit zal de deugd van je aard manifesteren.” Wanneer je deugd hebt in je cultivatie zal je inherente wijsheid en spirituele kracht zich spontaan manifesteren. Er is een gezegde:

 

Intelligentie wordt geholpen door verborgen deugd.

Verborgen deugd brengt intelligentie voort.

Mensen die niet geloven in verborgen deugd,

Zullen gehinderd worden door hun eigen intelligentie.

 

Verborgen deugd verwijst naar handelingen van verdienste en deugd die anoniem en onzichtbaar gedaan worden. Dit betekent anderen in het geheim helpen zonder er erkenning voor te vragen.

 

Een lezing gegeven op 8 December 1979

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1