Waar leven we voor?

 

We moeten het helpen van anderen als onze hoogste prioriteit nemen. De eerste stap in het helpen van anderen is om anderen niet dwars te zitten.

 

Waar leven we voor? Wie zij we? Waarom zijn we hier?

 

Iemand zegt: “We zijn hier om afval te verzamelen.” Is dat zo? Tegenwoordig doorzoeken mensen de rootzooi van anderen die ze weggooien en vinden schatten in andermans afval. Ook plegen mensen plagiaat en kopiëren ze andermans stijl terwijl ze hun eigen aangeboren talenten verwaarlozen. Ze rationaliseren: “Als kopiëren niet is toegestaan waar hebben anderen hun stijl dan vandaan?” Ze verwaarlozen de essentie en grijpen naar onbenulligheden en maken dingen alleen maar erger door onhandig anderen te imiteren. Met als gevolg dat hun ware wijsheid verborgen blijft en onontwikkeld. Hoe meer ze hun aandacht naar buitenkeren, hoe verder ze afdwalen! Dit is echt een grote fout.

 

Maar waarom zijn we hier geboren? Om naar goud te zoeken en winst na te jagen? Nee! Om fortuinen te vergaren? Nee! Geld en materiële spullen zijn niet echt nuttig. Wanneer de tijd komt om te sterven wat voor nut hebben ze dan?

 

Waarom zijn we naar deze wereld gekomen? Aangezien dat we hier geboren zijn moeten we de wereld en de mensen erin helpen. Het helpen van levende wezens is onze plicht. We moeten de waarde van onze levens niet verlagen door het te richten op zelfzuchtige doelen. We moeten het helpen van anderen tot onze hoogste prioriteit maken en altijd bezorgt zijn voor de mensheid in haar totaliteit. De eerste stap in het helpen van anderen is om anderen niet dwars te zitten. Om onszelf te bevoordelen ten koste van anderen en om anderen op deze manier te schade en pijn te doen is niet een heilzaam ding om te doen.

 

Onze eerste taak na te geboren zijn in deze wereld is om verdienste en deugd te creëren; het schrijven van literatuur is een bijkomstigheid. Verdienste en deugd zijn onzichtbaar terwijl woorden zichtbaar zijn. Zoals gezegd: “Wanneer woorden afgesneden zijn, stoppen de activiteiten van het bewustzijn.” Wanneer we deze staat bereiken zijn we niet ver van ontwaking.

 

Een lezing gegeven op de avond van 21 Maart 1980,

In de Stad van Tienduizend Boeddha’s

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1