Om een Boeddha te worden moet je karma stoppen en emoties beëindigen

 

Emotionele gehechtheden trekken ons naar beneden. Vaak met psychologische trauma’s als gevolg.

 

Toen Shakyamuni Boeddha het huiselijkleven verliet om het Pad te beoefenen, werd hij vergezeld door drie familieleden van zijn vaderskant en twee van zijn moederskant. Maar uiteindelijk verlieten al deze vijf personen de Boeddha. Waarom? Drie van hen vonden de Boeddha’s ascetische levenswijze te zwaar en verlieten daarom de Boeddha, en begonnen andere methoden van beoefening te beoefenen. De andere twee zagen dat de Boeddha wat pap at en gingen uit teleurstelling weg omdat ze vonden dat de Boeddha een zwakkeling was die het lijden niet kon verdragen. Dit geeft aan dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen.

 

De Boeddha’s en Bodhisattva’s vinden het moeilijk,

Om de wensen van wezens te vervullen.

 

Wezens verlangen naar verschillende dingen. Hun hebzucht is onverzadigbaar. Wanneer één wens is vervult beginnen mensen naar iets anders te verlangen. Hebzucht is onverzadigbaar, net als een bodemloze put. We zijn gierig geweest sinds onze geboorte, jeugd, als volwassen en als bejaarden. Zelfs op het moment van sterven worden we door hebzucht geleid. Diegene die roem verlangen, zullen sterven tijdens het najagen van roem. Diegene die winst verlangen, zullen sterven tijdens het najagen van winst. Bij het najagen van roem, zullen we gedood worden door vuur; bij het najagen van winst, zullen we sterven door verdrinking. Roem en winst brengen de rampen van water en vuur voort. Diegene die rijkdom en eer najagen zullen sterven in de klauwen van de wind. Maar toch neemt iedereen deze wereldlijke zaken extreem serieus en kunnen ze niet loslaten.

 

Toen Shakyamuni Boeddha aan het cultiveren was, verdroeg hij moeilijkheden en lijden, maar al zijn medebeoefenaars verlieten hem en gingen andere manieren van beoefening beoefenen. Nu zijn wij aan het beoefenen in overeenstemming met het Boeddhisme, en ook vele mensen keuren af wat wij aan het doen zijn. Ze zijn bang dat ze dingen zullen moeten opgeven wanneer ze cultiveren, ze kunnen geen enkele oprechtheid opbrengen of een ware aspiratie voortbrengen.

 

Zelfs na het verlaten van het huiselijkleven om monniken of nonnen te worden, bekommeren enkele mensen zich slechts hun maaltijden en verzetten ze helemaal geen werk. Ongeïnteresseerd in het beëindigen van geboorte en sterven, verdoen ze doelloos hun tijd. Wanneer de geest der vergankelijkheid hen komt halen zullen ze geen controle hebben over hun geboorte en sterven. We zullen enkel onze tijd aan het verspillen zijn als we ons zo gedragen nadat we het huiselijkleven hebben verlaten. Iemand die denkt dat het nonchalant begaan van overtredingen geen enkel probleem is moet zich beseffen dat door zo te handelen je een crimineel binnenin het Boeddhisme wordt.

 

Toen Shakyamuni Boeddha een prins was beoefende hij extreem zware ascetische beoefeningen en realiseerde hij uiteindelijk Ontwaking. Nadat hij een Boeddha was geworden deed hij als eerste het Dharmawiel van de Vier Waarheden draaien: ellende, vermeerdering, beëindiging en het Pad. Wat betreft ellende, er zijn de Drie Ellenden, de Acht Ellenden en ontelbare ellenden. De Drie Ellenden zijn:

 

 1. De ellende bovenop ellende,
 2. De ellende van verval en
 3. De ellende van proces.

 

Ze worden als volgt kort omschreven:

 

 1. De ellende bovenop ellende wordt ervaren door diegene die zo arm zijn dat ze zelfs geen woning, kleding en voedsel hebben. Ze ondergaan zulk extreme ellende omdat ze gefaald hebben om te cultiveren gedurende vorige levens. In plaats daarvan bedrogen ze hun leraren, minachtte ze de leringen, begingen ze slechte daden en ze waren te slim en sluw dan goed voor ze was. Ze wisten niet genoeg om het Pad te cultiveren, vielen en moesten ellende ondergaan. De meeste van deze mensen zijn net vanuit het dierenrijk gekomen. Omdat ze Het Grote Voertuig beledigd hebben en hun leraren bedrogen, vielen ze in de hellen, ondergingen ze wedergeboorte in het rijk van de hongerige geesten en dieren en zijn uiteindelijk mensen geworden. Maar zelfs als mensen zijn hun zintuigen onvolkomen.

 

 1. De ellende van verval. Dit soort van ellende wordt ondergaan door diegene die rijk zijn en gerespecteerd worden. Iemand kan alles hebben dat hij nodig heeft zoals kleding, voedsel, onderdak en vervoer. Hij kan zelfs zijn eigen vliegtuig, boot en paleis bezitten. Maar dan worden al zijn bezittingen plotseling door een brand verwoest zodat hij berooid achterblijft. Of misschien sterft hij in een vliegtuigongeluk of een bootongeluk. Dit behoort allemaal tot de ellende van verval. Tot nog toe verliep alles goed, maar plotseling verloor hij alles, misschien zelfs zijn leven. Dit is de ellende die veroorzaakt wordt door het afnemen van zegeningen.

 

 1. De ellende van proces. Misschien ben je noch rijk noch arm, en ervaar je daardoor de twee voorgaande ellenden niet. Je leidt slechts een erg normaal leven. Vanaf je jeugd, wordt je volwassen, wordt oud en sterft. Je gedachten stromen voort in een voortdurende opeenvolging en je kan ze niet beheersen. Wanneer je ouder wordt, worden je ogen wazig, je oren worden doof en je handen en voeten zijn niet langer soepel. Dit is de ellende van proces.

 

De Drie Ellenden hebben een gigantische invloed op onze levens. Zelfs de grootste held wordt af en toe door deze ellenden verslagen, zelfs met de dood als gevolg. Is dat niet zielig?

 

Goede daden brengen een goede beloning;

Slechte daden brengen een slechte vergelding.

 

De vergelding kan vroeg of laat komen, maar we ontvangen altijd de zegeningen of rampen die we verdienen. We moeten ervoor uitkijken dat we niet grenzeloze overtredingen begaan in één moment van toegevendheid.

 

Eén enkele vergissing brengt eeuwige berouw;

Tegen de tijd dat we hersteld zijn, zullen we een rijpe bejaarde leeftijd hebben bereikt.

 

Ongeacht wat er ook gebeurt, we moeten een deugdzame  en juiste instelling handhaven. Na het huiselijkleven te hebben verlaten, moeten we de Juiste Dharma beschermen en beoefenen. We moeten op ieder moment de regels volgen en zelfs niet de kleinste overtreding van de voorschriften begaan. Het is makkelijk om slecht karma te creëren in een moment van achteloosheid. Daarom wordt er gezegd dat er vele Boeddhistische monniken en Taoïstische priesters bij de poorten van de hel staan. Monniken en nonnen die de regels niet volgen gaan naar de hellen. Er wordt geen genade getoond aan diegenen die opzettelijk overtredingen begaan. In werkelijkheid worden hun bestraffingen verdrievoudigd. Dit is niet plezierig. Handel niet achteloos, door te denken dat de Boeddha’s en Bodhisattva’s je niet kunnen zien. Zelfs de goden en spirits kunnen je gedachten lezen, hoeveel te meer de Boeddha’s en Bodhisattva’s! Denk niet dat je slechte dingen kunt doen omdat de Boeddha’s en Bodhisattva’s hun ogen gesloten hebben. Je hou alleen maar jezelf voor de gek. Ben niet als een dief die zijn oren dichtstopt terwijl hij een bel steelt met de hoop dat niemand hem zal horen. Wanneer de tijd aanbreekt om de gevolgen te ondergaan, zal het te laat zijn om spijt te hebben voor datgene dat je gedaan hebt.

 

Lao Zi zei: “Ik onderga grote problemen omdat ik een lichaam heb. Wat voor problemen zou ik zonder een lichaam kunnen hebben?” Mensen kunnen hun verschillende gehechtheden niet loslaten omdat ze opgesloten zitten in de kooi van de vijf skandha’s waaruit lichaam, emoties en bewustzijn bestaan. Omdat ze verschillende gehechtheden, onderscheidingen en discursieve gedachten hebben kunnen ze geen eind maken aan geboorte en sterven.

 

Wij spreken ook over de Acht Ellenden, ook al zijn er in feite oneindig vele soorten van ellenden. De Acht Ellenden zijn:

 

 1. De ellende van geboorte.
 2. De ellende van ouderdom.
 3. De ellende van ziekte.
 4. De ellende van sterven.
 5. De ellende om gescheiden te zijn van je geliefden.
 6. De ellende om samen te zijn met diegene die je haat.
 7. De ellende van het niet verkrijgen waarnaar je verlangt.
 8. De ellende van het razende vuur van de vijf skandha’s.

 

Deze Acht Ellenden zijn de meest pijnlijke dingen in de wereld. Ze worden hieronder kort omschreven.

 

 1. De ellende van geboorte. Mensen hebben al vele ontberingen ondergaan tegen de tijd dat ze geboren worden. Wanneer een moeder iets kouds eet voelt de baby in haar baarmoeder alsof hij in de ijskoude bergen is. Wanneer ze iets warms eet voelt de baby alsof hij in een vulkaan is. In de baarmoeder zijn is een nare ervaring. Tijdens de geboorte huilt de baby omdat het voelt alsof het platgedrukt wordt tussen twee grote bergen. De baby huilt, “Ku! Ku! Ku!” [“Ku” betekent “lijden” in Chinees.] De baby probeert te zeggen dat het in vreselijke pijn verkeert maar het kan niet praten. Als we geen lichamen hadden zouden we geen pijn en ellende voelen. We ervaren allerlei soorten fysieke ellende via onze lichamen. Op het moment van geboorte is de pijn van de baby hetzelfde als die van een schildpad wiens schild wordt afgerukt.

 

 1. De ellende van ouderdom. Wanneer we bejaard worden, worden onze ogen troebel, onze oren slechthorend, onze tanden vallen uit en onze benen kunnen niet meer goed lopen. We hebben niet langer controle over ons lichaam. Mensen kunnen zich nooit echt op hun gemak voelen door de verschrikkelijke kwellingen die veroorzaakt worden door de eerste vier ellenden van geboorte, ouderdom, ziekte en sterven.

 

 1. De ellende van ziekte. Het menselijk lichaam is een valse combinatie van de vier elementen: aarde, lucht, vuur en water. Misschien is er meer vuur dan water, of meer lucht dan aarde, of meer water dan vuur. In het algemeen worden we ziek wanneer de vier elementen niet in balans zijn. We kunnen last hebben van hoofdpijn, gevoelige voeten, zere armen, rugpijn, hartpijn, ziekte in de milt of nieren, enzovoorts.

 

Ieder individu zijn ziektes zijn verschillend, en elke ziekte heeft zijn eigen oorzaak. Lustvolle mensen lijden vaak aan nierziektes. Hebzucht voor geld kan hartziektes veroorzaken. Een groot temperament maakt de lever ziek. Ergernis en bedroefdheid schaadt de longen. Wraakzucht zorgt voor miltziektes. Ziektes van hart, lever, milt, longen en nieren vinden hun oorsprong in haat, afgunst, kwelling, woede en ergernis. Anderen haten schaadt de hart. Jaloers zijn op anderen schaad de milt. Zich ergeren aan anderen schaadt de longen. Boos worden op anderen schaadt de lever. Teveel verdriet schaadt de nieren. Wanneer haat, afgunst, droefenis, woede en ergernis zich voordoen raken de vier elementen uit balans. Een overmaat aan vreugde, haat, verdriet, angst of verlangen zorgt ervoor dat  de vier elementen uit balans raken en veroorzaakt verschillende ziektes. Ziektes versnellen het verouderen en brengen de ellende van ouderdom met zich mee.

 

 1. De ellende van sterven. Geboorte leidt onvermijdelijk tot sterven. Wanneer iemand sterft vallen de vier elementen uit elkaar en wordt zijn spirit meegesleurd door de karmische wind. Sterven brengt onuitsprekelijke ellende met zich mee.

 

 1. De ellende om gescheiden te zijn van je geliefden. We worden geboren als mensen in deze slechte wereld van de vijf troebelheden vanwege liefde. Als onze emotionele liefde niet zo sterk was zouden we in andere werelden herboren kunnen worden, zoals het Land van Ultieme Geluk of het Lapis lazuli Land. De ouden zeiden,

 

Als je niet zulke sterke emoties had,

Zou je niet in de Sahawereld geboren zijn.

Als je karma niet geleegd is, kan je niet in

het Land van Ultieme Geluk geboren worden.

 

Als karma beëindigd is en emoties leeggemaakt zijn is diegene een Boeddha. Met omvangrijk karma en verwarde emoties is iemand een gewone sterveling. Wereldlijke mensen zijn verward door emotionele liefde en kunnen zich er niet van bevrijden. Ze denken dat het, het geweldigste is dat er bestaat. In werkelijkheid worden we verwarder naarmate onze passies sterker worden. Sommigen mensen weten dondersgoed dat het verkeerd is, maar toch willen  ze er dieper erbij betrokken raken. Zo snel als jongens en meisjes opgroeien worden ze begerig om te trouwen en gaan ze langs hetzelfde oude pad.

 

Liefde is een soort van emotionele gehechtheid die ons naar beneden trekt. Mensen ervaren psychologische ellende en trauma’s door liefde. Wanneer twee mensen verliefd zijn is het alsof ze aan elkaar geplakt zijn met lijm; ze hebben elkaar zo hard nodig als vissen die water nodig hebben. Maar als omstandigheden hen dwingen om van elkaar te scheiden ervaren ze de ellende om gescheiden te zijn van je geliefden; deze scheidingen zijn ondragelijk pijnlijk. Deze psychologische beproevingen zijn erg moeilijk te verdragen.

 

 1. De ellende om samen te zijn met diegene die je haat. Mensen die goed met elkaar kunnen omgaan, kunnen zonder problemen samenwerken. Maar soms komt het voor dat we iemand verafschuwen en we hem willen mijden. Maar toch maakt het niet uit waar we heengaan we komen hem altijd weer tegen. Hoe meer we hem haten hoe meer we hem tegenkomen. Dit is ook een vorm van psychologische ellende.

 

 1. De ellende van het niet verkrijgen waarnaar je verlangt. Als je iets zoekt ben je er begerig naar. Wanneer je het object waarnaar je verlangt niet kunt bemachtigen zal je allerlei soorten van kwellingen ervaren. Dat is ook een soort van ellende. Of je nou naar roem, rijkdom of seks verlangt, je lijdt. Zelfs als je krijg wat je wil zal je niet gelukkig zijn. Voordat je het krijg ben je gestrest om het te bemachtigen. Wanneer je het eenmaal bezit ben je constant bezorgt dat je het zal verliezen. Je bewustzijn is nooit vredig of gelukkig. Je voel je altijd ongemakkelijk.

 

 1. De ellende van het razende vuur van de vijf skandha’s. De vijf skandha’s zijn vorm, gevoel, denken, activiteiten en bewustzijn. Het is erg moeilijk voor ons om hen te overwinnen en om hen als leeg te zien. De vijf skandha’s verbranden ons en houden ons in een staat van afschuwelijke pijn.

 

De Acht Ellenden bezorgen mensen grote pijn. Maar als je de weg tot mentale en psychische vrede begrijpt zullen deze ellenden je niet beïnvloeden.

 

De Acht Ellenden kunnen de oude monnik niet storen omdat hij weet hoe hij zichzelf tot rust kan brengen.

 

Een lezing gegeven op 1 Mei, 1982

In de Stad van Tienduizend Boeddha’s

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1