Het grondig begrijpen van oorzaak en gevolg

 

Wijzen cultiveren om het proces van oorzaak en gevolg te doorgronden. Gewone mensen blijven gewoon doorgaan met het creëren van oorzaken en ondergaan de gevolgen.

 

De Avatamsaka Soetra zegt:

 

Zij begrijpen volledig dat de verscheidene verschillen tussen wezens

Volledig ontstaan door de verschillen in hun denken en doen.

Door zo te beschouwen nemen ze helder de natuur van alle dharma’s waar zonder het te schaden.

De wijzen doorgronden de Dharma van alle Boeddha’s.

Zij dragen de verdienste van hun beoefening van het over, uit medeleven met alle wezens,

En maken het voor hen zo mogelijk om dharma’s juist te beschouwen zoals ze werkelijk zijn.

 

Wezens raken verward, creëren karma en ondergaan vergelding. Ze planten oorzaken en plukken de bijbehorende resultaten. Dit is een natuurlijk principe. Als ze de oorzaken planten voor het zijn Boeddha’s, dan plukken ze het resultaat van Boeddhaschap. Als ze de oorzaken planten voor het zijn van Bodhisattva’s, dan plukken ze het resultaat van Bodhisattvaschap. Als ze de oorzaken planten om Pratyekaboeddha te zijn, zullen ze Pratyekaboeddha worden. Als ze de oorzaken planten om Shravaka’s te zijn, zullen ze Shravaka’s worden. Dit zijn de Vier Heilige Rijken.

 

De Zes Gewone Rijken zijn de Drie Goede Rijken van goden, mensen en asura’s, en de Drie Slechte Rijken zijn die van dieren, hongerige geesten en hellewezens. In het algemeen zal iemand die de oorzaken voor de Drie Goede Rijken plant, in die rijken herboren worden. Hetzelfde geld voor de Drie Slechte Rijken. Het principe van oorzaak en gevolg zit er nooit één millimeter naast. Het is niet bijgeloof.

 

Omdat ze de ernstigheid van oorzaak en gevolg niet kennen, maken verwarde mensen roekeloos fouten in oorzaak en gevolg of ontkennen zelfs de wet van oorzaak en gevolg. Wijze mensen durven geen vergissingen te maken in oorzaak en gevolg omdat ze weten dat de wet van oorzaak en gevolg meedogenloos de verdiende vergelding uitmeet. Ze denken altijd zorgvuldig na voordat ze iets doen. Wijzen cultiveren om het proces van oorzaak en gevolg te begrijpen. Gewone mensen gaan door met het creëren van oorzaken en ondergaan de gevolgen. Oorspronkelijk bestonden hun overtredingen niet totdat ze hen begingen. Wanneer ze hen eenmaal begaan hebben, weigeren ze hen te erkennen als overtredingen en houden ze vol dat ze niets fouts gedaan hebben. Verstoken van schaamte en geweten worden hun overtredingen samengedrukt tot het punt dat ze onvergefelijk zijn.

 

Wezens zijn op vele manieren verschillend, waaronder de goed en slechte zaden die ze bezitten. Elk wezen creëert zijn karma en ondergaat zijn individuele vergelding. Dit proces komt voort uit de verschillen die plaatsvinden in de vijf skandha’s van vorm, gevoel, denken, formaties en bewustzijn. Als iemand de verschillende karmische vergeldingen kan waarnemen en begrijpen, zal diegene de aard van alle dharma’s doorgronden zonder het te vernietigen.

 

Wijze mensen begrijpen helder alle Dharma’s die door de Boeddha’s gesproken zijn. Uit medelijden voor wezens cultiveren ze het Bodhisattvagedrag en dragen ze al hun verzamelde goede wortels aan hen over. Bodhisattva’s zien dat wezens onnozele dingen doen en proberen daarom ze te onderwijzen, maar wezens zijn erg verward en begrijpen dat niet.

 

Bodhisattva’s onderwijzen wezens om opofferingen te maken omwille van anderen, om de oppervlakkige aspecten af te zweren en om de wortel van de zaak te zoeken, en om de Juiste Dharma te ondersteunen en te beschermen zodat het lang in de wereld zal blijven. Maar wezens ontberen geloof. Daarom moeten we medelijden met ze hebben. Ze moeten aangespoord worden om zich te onthouden van al wat slecht is en om al het goede te beoefenen. We moeten proberen om in overeenstemming met de ware Dharma te beoefenen; denk constant na en vraag jezelf af: “Hebben we fouten gemaakt in oorzaak en gevolg? Hebben we in plaats van het vervullen van onze verantwoordelijkheden binnen het Boeddhisme, allerlei soorten overtredingen begaan?” We moeten onafgebroken naar binnen kijken en onszelf steeds opnieuw onderzoeken. Alleen dan kunnen we als ware Boeddhisten gezien worden.

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1