Wanneer we de Eén bereiken, zal alles volbracht zijn

 

Diegene die de Nul begrijpt, kan cultiveren en de vrucht bereiken.

 

Alle dharma’s komen voort uit condities;

alle dharma’s eindigen met condities.

Onze Boeddha, de grote Shramana,

Spreekt altijd op deze wijze.

 

Alle dharma’s komen voort uit oorzaken en condities en eindigen door oorzaken en condities. Dit principe, dat wedergeboorte stuurt, is ook het principe dat wanneer iets zijn uiterste bereikt, het zichzelf zal omdraaien. Extreem ongeluk zal voorspoed brengen. Hetzelfde principe is van toepassing op alle tegenstellingen in deze wereld. Bij tegenstellingen, wanneer goedheid het extreme bereikt, wordt het slechtheid. Wanneer iets slechts het extreme bereikt, zal er iets goeds uit voortkomen. Bij geboorte zijn we goed, maar tegen de tijd dat we sterven, kunnen we slecht zijn geworden. Hetzelfde principe is van toepassing op totstandkoming, verblijven, veranderen en uitsterven. Nadat iets tot stand is gekomen, verblijft het ergens, dan ondergaat het veranderingen, en uiteindelijk houdt het op te bestaan. Geboorte, ouderdom, ziekte en dood volgen dit principe ook. Nadat we geboren zijn, worden we geleidelijk ouder, en bij ouderdom lopen we ziekten op. Ziekten hebben dan de dood als gevolg. Dit zijn allemaal condities.

 

Iedereen ondergaat geboorte en is blij om geboren te worden; iedereen moet sterven, maar iedereen is bang voor de dood. Als je noch blij bent om geboren te worden noch bang bent om te sterven, heb je samadhikracht. Waarom zijn mensen bang voor geesten? Omdat geesten bizar en angstaanjagend zijn, bedreigend en in staat om mensen te doden. Angst voor geesten is een vorm van de angst voor de dood. Als je niet bang zou zijn voor de dood, dan zou je nergens bang voor zijn. Je zou niet bang zijn voor geesten, spirits, trollen, demonen, monsters of wat dan ook. Als je bang bent voor iets, kan je niet correct zijn. Je kan alleen maar correcte samadhi en waarneming bereiken als je geen angst kent. Een persoon die samadhikracht bezit heeft de volgende houding:

 

Zelfs als ik met een mes bedreigd wordt,

Ben ik blijf volledig kalm.

Als ik een gif toegediend krijg,

Ben ik nog steeds volledig op mijn gemak.

 

Dit betekent dat hij het niet heel erg zou vinden als iemand zijn hoofd er met een mes zou willen afsnijden. Hij zal zich niet verroeren. Waarom niet? Omdat hij al een eind heeft gemaakt aan geboorte en dood. Hij heeft gedaan wat gedaan moest worden en zal geen wedergeboorte meer ondergaan. Wanneer we de Eén bereiken, is alles volbracht.

 

Het bereiken van de Eén is echter niet genoeg. We moeten een weg vinden om terug te keren naar de oorsprong en om terug te keren naar Nul. De Nul is een onuitsprekelijk wonderbaarlijk principe. Iemand die de Nul begrijpt, kan cultiveren en de vrucht realiseren. Hoe kan je de Nul begrijpen? Je moet eerst de Eén begrijpen. Wanneer we de Eén bereiken, zijn alle dingen volbracht. Het is voorbij de concepten van spraak, woorden en condities van het bewustzijn. Veeg alle dharma’s weg en breek jezelf los van alle kenmerken. Niet een enkele dharma bestaat; alle dharma’s zijn leeg. Als je deze staat wilt bereiken en dit principe wil realiseren, moet je eerst de Eén bereiken. Je moet niet denken dat de Eén zo simpel is.

 

Wanneer de hemel de Eén bereikt, wordt het helder;

Wanneer de aarde de Eén bereikt, wordt het vredig;

Wanneer een persoon de Eén bereikt, wordt hij een heilige.

 

Waarom is de lucht in staat om de ontelbare wezens en dingen te overkoepelen? Omdat het de Eén heeft bereikt. Waarom is de aarde in staat om alle ontelbare dingen te voeden? Omdat het de Eén heeft bereikt. Als de aarde de Eén zou verliezen, zouden er aardverschuivingen, aardbevingen, vloedgolven en allerlei andere soorten rampen plaatsvinden. Wanneer de Eén verloren is, zullen er onophoudelijk calamiteiten zijn. Wanneer de Eén niet verloren is, zal de aarde vredig en veilig zijn.

 

Wanneer een persoon de Eén bereikt, wordt hij een heilige. Als een persoon echt de Eén bereikt, zal hij aan wedergeboorte ontsnappen, heiligheid realiseren en zijn wijsheid openen. Wanneer mensen de Eén hebben verloren, ondergaan ze wedergeboorte in de zes paden en lijden ze onder allerlei soorten verduisteringen en onwetendheid. Al de vierentachtig duizend verduisteringen komen voort omdat we de Eén verloren hebben. Als we de Eén bereiken, dan zullen de kwellingen in Bodhi veranderen en geboorte en sterven zal Nirvana worden; het is zo simpel als het omdraaien van je hand, helemaal niet moeilijk. Waarom zijn mensen dan nog niet in staat geweest om kwellingen in Bodhi om te zetten, en geboorte en sterven in Nirvana om te zetten? Dit is omdat ze de Eén verloren hebben, en zijn overgegaan naar twee, drie, …, tien. Vanaf tien gaan ze naar eindeloze vermenigvuldigingen van tien, en komen er honderdduizenden verduisteringen opzetten. De Eén is dus erg belangrijk. Maar als iemand eenmaal de Eén heeft verloren, is het niet makkelijk om het terug te krijgen. En teruggaan vanaf de Eén naar de oorsprong, de Nul, is zelfs nog moeilijker.

 

Hier is een andere, eenvoudige analogie. Wanneer wordt het de Eén genoemd? Wanneer wordt het de Nul genoemd? Gedurende de periode van de leeftijden één tot en met veertien bij meisjes en één tot en met zestien bij jongens is de Eén nog niet verloren. Wanneer is het de Nul? Vanaf de tijd van bevruchting tot de geboorte is het de stadium van de Nul, omdat er geen willekeurige gedachten, verduisteringen, begeerte, woede of onwetendheid is. Maar wanneer een kind eenmaal leert om te eten, komt begeerte voor voedsel opzetten wanneer het zich hongerig voelt; en dan vloeien begeerte, woede en onwetendheid allemaal voort. Toch heeft een persoon op dit punt de Eén nog niet verloren. Bij het begin van jouw leven als persoon, wordt de Nul de Eén. De Eén is nog helemaal compleet en het is het begin van alles. Maar als je de veranderingen van mensen en dingen ervaart, worden er meer dingen op de Eén gestapeld, zo wordt het twee; twee wordt drie; drie wordt vier, …en het blijft oplopen. Hoe meer het oploopt, hoe groter de last wordt en hoe stompzinniger je wordt.

 

De aard is de Nul en de Nul is de aard. De Nul en de aard bevatten helemaal niets:

 

Oorspronkelijk is er niet een enkel ding;

Waar kan het stof neerstrijken?

 

Wij verlangen ernaar om te cultiveren totdat we zo onschuldig worden als een pasgeboren baby. Onze bewustzijn moet leeg zijn, net als dat van een kind. We moeten terugkeren naar onze jeugdigheid gedurende onze ouderdom. Dit betekent echter niet dat we weer moedermelk moeten gaan drinken. In tegendeel, dit betekent dat we alle gedachten van begeerte, woede, onwetendheid, trots en twijfel af moeten werpen. Dat doen is terugkeren naar onze oorsprong. Onze gedachten en perspectief worden zoals die van een kind: onschuldig en zuiver, zonder het kleinste beetje luiheid, begeerte voor voordelen of kritiek voor andermans zijn fouten. Op dat punt begrijpen we dat er in principe helemaal niets is, dus waar kan het stof neerstrijken?

 

Als we dat principe kunnen begrijpen en het in gedachten houden terwijl we beoefenen, kunnen we werkelijk ontwaken. Waarom luisteren we naar Soetralezingen? Omdat we naar de oorsprong terug willen keren. Waarom cultiveren we? Omdat we naar de oorsprong terug willen keren. Wij willen al ons vele afval opruimen, zodat we niet al onze tijd hoeven te spenderen aan de vraag van zelf en anderen.

 

Het moet niet zo zijn dat we van streek raken wanneer iemand kwaad over ons spreekt en het niet kunnen verdragen, of dat als iemand ons ook maar een haar krenkt, dat de pijn onze harten zouden verbranden, of dat als we de wereld zouden kunnen helpen door slechts één haar uit te trekken, we dat niet zouden doen. Met zulke zelfzuchtig, zullen we niet in staat zijn om te beoefenen.

 

Een beoefenaar moet niet het concept van een zelf, het concept van anderen, het concept van levende wezens of het concept van een levensduur onderhouden. Het niet hebben van het concept van een zelf betekent niet dat we anderen laten werken wanneer het tijd is om te werken. Het niet hebben van het concept van anderen betekent niet dat we zeggen wanneer het tijd is om te eten: ”ik heb geen concept van anderen, dus het is geen probleem als ik meer eet.” Of misschien wanneer iemand aan het vechten is, dat we dan niet helpen om de ruzie op te lossen, omdat we beweren dat we geen concept van levende wezens onderhouden. Of dat iemand het eten van vlees rechtvaardigt door te zeggen dat er geen concept is van levensduur. Dit zijn verkeerde standpunten. Dit zijn allemaal onjuiste manieren van denken. Wat is de juiste manier?

 

  1. Heb geen concept van een zelf: We moeten niet arrogant zijn en geen plannen maken in ons eigen voordeel.

 

  1. Heb geen concept van anderen: We moeten andere mensen niet hinderen of belemmeren. Als iets anderen niet helpt, doe het dan niet.

 

  1. Heb geen concept van levende wezens: We moeten alle wezens beschouwen als dezelfde substantie.

 

  1. Heb geen concept van een levensduur: We moeten erkennen dat elk persoon en elk wezen het recht heeft om te leven. We moeten niet het leven nemen van andere mensen of andere wezens.

 

In de beoefening moeten we dus nooit iets voor onszelf zoeken of plannen maken in ons eigen voordeel. We moeten altijd proberen om ten gunste van anderen te denken.

 

Een rede gegeven in de middag op 5 December 1982

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1