De aard, gewaarwording, intentie en verstand

 

Als je ongestoord kan blijven door externe condities, dan ben je aan het cultiveren. Als je verward wordt door externe condities, dan zal je vallen.

 

Vraag: Wat zijn de verschillen tussen de aard, het gewaarwording, de intentie en het verstand?

 

Antwoord: Pasgeboren baby’s zijn onschuldig en eerlijk. Ze hebben geen concept van zelf, anderen, levende wezens of levensduur. Deze eigenschap is hun aard. Zodra ze gevoed worden, wordt hun gewaarwording geactiveerd. Uiteindelijk beginnen ze te beseffen dat als ze geen kleren dragen ze zich koud en verlegen zullen voelen. Wanneer ze zich bewust worden van honger, dorst, kou en hitte, is hun intentie zich aan het vormen. Naar mate ze ouder worden en ze naar het vergaren van materiële dingen beginnen te verlangen, beginnen ze hun verstand te gebruiken.

 

Dit zijn de vier fundamentele aspecten van ons bewustzijn, maar ze kunnen ook omschreven worden als zijnde één, omdat ze onderling verbonden zijn en niet gescheiden kunnen worden. Ze zijn van dezelfde familie. Ook al zijn dit vier namen, hun fundamentele aard is hetzelfde. De reden voor deze fundamentele bezoedeling is karma.

 

Als we dieper op dit onderwerp ingaan, kunnen we ons afvragen wat een Boeddha is. Onze aard is de Boeddha. Wat is onze ziel? Ons gewaarwording is onze ziel. Onze intentie is het onderscheidmakende bewustzijn en het verstand zelf is datgene wat onafgebroken bezig is met nutteloos denken.

 

Verder is de aard oorspronkelijk perfect en helder, zonder een concept van zelf of anderen, en het valt niet in een tweede of derde niveau van waarheid. Maar zodra gewaarwording opkomt, valt men in een tweede of derde niveau van waarheid en begint men met het maken van onderscheidingen. De intentie, ook wel de zesde bewustzijnlaag genoemd, vergroot het onderscheid maken. Het is tamelijk troebel, terwijl de zevende en achtste bewustzijnslagen zuiverder zijn.

 

Er zijn acht soorten bewustzijnslagen: de zes bewustzijnslagen van de ogen, oren, neus, tong, lichaam en intentie, en de zevende en achtste bewustzijnslagen. Fundamenteel is het bewustzijn er niet in acht soorten, hoewel er in naam acht zijn. We zouden kunnen zeggen dat er één hoofdkantoor is dat acht departementen aanstuurt. Ook al zijn er acht departementen, ze worden aangestuurd door het hoofdkantoor. De acht zijn één, en de ene is acht. De acht zijn niet in tegenspraak met de ene, en de ene is niet in tegenspraak met de acht. Uit de ene komen de acht voort. Van acht, kunnen ze ook terugkeren naar één. Dat is het gewaarwording.

 

De intentie is het discriminerende bewustzijn, het zesde bewustzijnslaag. Niet alleen maakt het bewustzijn onderscheid, het is ook gevuld met nutteloze gedachten. Van de zes bewustzijnslagen kan gezegd worden dat ze van een waarnemende aard zijn. Dat betekent dat uit de zes waarnemende organen – ogen, oren, neus, tong, lichaam en intentie – de functies van zien, horen, ruiken, proeven, voelen en weten ontstaan. Wanneer mensen overtredingen begaan, doen ze dat met de zes zintuigen. Wanneer ze cultiveren, doen ze dat ook met de zes zintuigen. Iedereen die onverstoord blijft bij externe condities is aan het cultiveren. Erdoor verward raken zorgt voor een val.

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1