Alles is een uitdrukking van de Dharma

Als we begrijpen, kunnen we dingen los laten. Als we niet begrijpen, zullen we gehecht blijven.

De Avatamsaka Soetra zegt: “De Boeddha’s gebruiken biljoenen verschillende geluiden om de wonderbaarlijke Dharma te verkondigen aan levende wezens.” We worden ons ervan bewust dat alle geluiden ter wereld uitdrukkingen van de Dharma zijn. Een ander gezegde luidt als volgt:

De geluiden van de beekjes komen voort uit

de uitgestrekte, lange tong.

De tinten van de bergen zijn niets anders

dan het zuivere lichaam.

De geluiden van stromen en beekjes komen voort uit de uitgestrekte, lange tong van de Boeddha en zijn uitdrukkingen van de wonderbaarlijke Dharma. De tinten van de groene bergen zijn allemaal het zuivere Dharmalichaam, ze verblijden degenen die hen zien. Als we dit principe begrijpen, dan is absoluut alles in deze wereld een uitdrukking van de Dharma.

 

Goede mensen drukken goede Dharma voor ons uit en slechte mensen drukken slechte Dharma voor ons uit. Paarden drukken de Dharma van het paard-zijn uit en koeien drukken de Dharma van het koe-zijn uit. Ze maken het voor ons mogelijk te begrijpen hoe ze paarden en koeien zijn geworden. Waarschijnlijk waren paarden en koeien in hun vorige levens namelijk mensen die niet goed waren voor hun ouders en respectloos tot hun leraren. Misschien weigerden ze te luisteren naar de waarschuwingen van hun ouders en leraren, en keerden ze hen zelfs de rug toe. Zelfs in dit leven als dieren is hun gedrag niet veel veranderd.

 

Over het algemeen gesproken kunnen we in het mensenrijk of in de hemelen geboren worden als we de vijf voorschriften naleven en de tien goede daden beoefenen. Als we begeerte, haat en begoocheling in ons bewustzijn koesteren, zullen we in de drie slechte paden vallen.

 

Katten vangen muizen, tijgers jagen op konijnen. De zwakken worden verslonden door de sterken. Al deze dingen drukken de Dharma uit. Elke gebeurtenis heeft zijn eigen oorzaak en gevolg, zijn eigen betekenis en zijn eigen wonderbaarlijke Dharma. Professoren drukken de Dharma van professoren uit en studenten drukken de Dharma van studenten uit. Bhikshu’s drukken de Dharma van Bhikshu’s uit en Bhikshuni’s drukken de Dharma van Bhikshuni’s uit. Wezens met gevoel drukken de Dharma uit en gevoelloze wezens drukken de Dharma ook uit. Als we dat inzien, dan zijn de groene bergen, de witte wolken, de gele bloemen en het groene bamboe allemaal uitdrukkingen van de Dharma. Al de ontelbare dingen en wezens zijn uitdrukkingen van de Dharma.

 

Rovers stelen als vergelding de rijkdommen en bezittingen van anderen door wie ze in vorige levens zijn beroofd, zij zijn nu de rekening aan het vereffenen. Als rovers nu de rijkdommen en bezittingen van anderen stelen terwijl ze in het verleden niet beroofd zijn, zullen ze in de toekomst zelf als vergelding beroofd worden, om hun schuld te betalen. Zo is het principe van vergelding binnen de cyclus van oorzaak en gevolg.

 

Daarom moeten mensen op een eerlijke manier handelen, altruïstisch en niet egoïstisch zijn. Probeer geen misbruik te maken van situaties. Als je geforceerd voordelen verkrijgt, ga je er in werkelijkheid op achteruit. Zoals wordt gezegd: “Een verlies aanvaarden is eigenlijk een voordeel verkrijgen.” Houd dat in je achterhoofd en vergeet het niet! Als het niet de bedoeling is dat je een voordeel ontvangt, maar je staat erop dat je het ontvangt, dan zal je alleen maar kapitaal verliezen. Als het de bedoeling is dat je een voordeel ontvangt en je probeert het niet te ontvangen, dan plaats je tegoed in de bank. Hierom moet iedereen op zijn juiste plek staan en zijn best doen om zijn verplichtingen te vervullen. Dit is ook een uitdrukking van de Dharma.

 

Het smaragd groene bamboe is gewoon

het Dharmalichaam,

De bloeiende gele bloemen zijn niets dan Prajna.

Zó moeten we alles beschouwen. Als we begrijpen, kunnen we ze los laten. Als we niet begrijpen, zullen we gehecht blijven.

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1