Ons doel om het Pad te cultiveren is Boeddhaschap

 

We moeten niet falen om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. We moeten duidelijk zwart van wit herkennen.

 

Waarom zou je het Pad beoefenen? We cultiveren om Boeddha’s te worden. Hoe worden we Boeddha’s? De eerste stap is om geen slechte daden te begaan en om vele goede daden te verrichten. De tweede stap is om ijverig voorschriften, concentratie en wijsheid te cultiveren en om een einde te maken aan hebzucht, haat en begoocheling. De derde stap is om de grote aspiratie om Bodhi te realiseren voort te brengen en om het Bodhisattvapad te cultiveren. Voordat we Boeddhaschap realiseren, kiezen we een brede, egale, grote, heldere weg om over te reizen. We moeten het niet riskeren om sluiproutes te nemen langs verraderlijke, nauwe paden. Dan zouden we gemakkelijk kunnen verdwalen. Pas hiervoor goed op! Wees voorzichtig!

 

Echte beoefenaars vertrouwen tijdens hun cultivatie op de Dharma. Ze zijn niet bang voor pijn en zijn niet bang voor moeilijkheden, maar marcheren heldhaftig de hele weg tot aan Boeddhaschap. Een gezegde luidt als volgt:

 

Slijp de ijzeren pilaar klein tot aan de grootte

van een naald.

Je inspanningen zullen vruchten afwerpen

wanneer het werk rijpt.

 

Het leveren van maximale inzet zal ons op een natuurlijke wijze naar Boeddhaschap brengen. We moeten er geen show van maken om te proberen om mensen te laten denken dat we speciaal zijn. We moeten niet opscheppen over onze goedheid. Mensen die deze problemen hebben, zullen er eeuwig over doen om Boeddhaschap te bereiken.

 

Als we de vaardigheid om de Vijf Spirituele Ogen te gebruiken perfectioneren, dan zullen we in staat zijn te zien hoe alle Boeddha’s in de tien richtingen cultiveren om Boeddhaschap te bereiken. We zullen zien hoe alle Bodhisattva’s in de tien richtingen cultiveren om Bodhisattvaschap te bereiken. En we zullen zien hoe alle Arhats in de tien richtingen cultiveren om Arhatschap te bereiken. We zullen in staat zijn om deze omstandigheden in één oogopslag te zien.

 

Mensen die met de Vijf Spirituele Ogen kijken, kunnen in één ogenblik de ultieme realiteit van alle dharma’s begrijpen en de volledige Twaalf Delen en Drie Schatten van de Canon die de Boeddha heeft gesproken begrijpen.

 

Het gedicht voor het toevlucht nemen tot het Drievoudig Juweel zegt:

 

Ik keer terug tot en vertrouw op de Boeddha,

En zweer dat alle levende wezens

Het Grote Pad diepgaand zullen begrijpen,

En het Bodhi-bewustzijn voort zullen brengen.

 

Ik keer terug tot en vertrouw op de Dharma,

En zweer dat alle levende wezens

De Soetra-schatkamer diepgaand zullen betreden,

En wijsheid als de zee zullen hebben.

 

Ik keer terug tot en vertrouw op de Sangha,

En zweer dat alle levende wezens

 gezamenlijk één grote assemblee zullen vormen,

Allen tezamen in harmonie.

 

Als we “de Soetra-schatkamer diepgaand kunnen betreden, en wijsheid als de zee zullen hebben,” dan zal er niets zijn dat we niet kunnen doorgronden, er zal niets zijn dat we niet begrijpen, niets zijn dat we niet weten en er zal niets zijn dat we niet kunnen zien. Dit omschrijft het grote en doordringende ontwaken. We moeten het geweldige niet missen omdat we ons vastklampen aan het onbeduidende. We moeten niet toestaan dat onze begeerte naar kleinzielige bewustzijnstoestanden onze Geweldige, Allesomvattende, Spiegelachtige Wijsheid bedekt die inherent van ons is. Als we dat doen, zullen we niet in staat zijn om diepgaand de Soetra-schatkamer te betreden en om wijsheid als de zee te hebben.

 

Mensen die grote wijsheid verwezenlijken, verlangen zeker niet naar onbeduidende bewustzijnstoestanden. Iemand die begerig is naar onbeduidende bewustzijnstoestanden, is iemand die geen helder onderscheid kan maken tussen waarheid en bedrog. Zo’n persoon vergist zich door koper aan te zien voor goud en veronderstelt dat goud koper is. Zo’n persoon zou liever een stuk kristal dan een diamant hebben. Waarom? Dit komt doordat hij geen onderscheid kan maken tussen waar en vals.

 

De beoefening van het Pad vereist juiste kennis en juiste zienswijzen. Je moet juist en onjuist niet door elkaar halen. Je moet duidelijk zwart van wit onderscheiden. Vermijd dat je visogen aanziet voor parels. Marcheer niet op één plek om enkel de tijd te doden. Anders zal je onjuiste kennis en onjuiste zienswijzen leren en zal je nooit slagen in je beoefening om Boeddhaschap te bereiken.

 

Wat is juiste kennis en juiste zienswijzen? Simpel gezegd, als we onszelf kunnen verlossen van de drie vergiften in onze gedachten, dan zal ons lichaam en ons bewustzijn zuiver zijn. Onze wijsheid zal zichzelf onthullen en we zullen in staat zijn om de duisternis van begoocheling op te lichten en de koortsachtige ziekte van kwellingen te genezen. Dat is het moment waarop we de positie van Heiligheid bereiken. Ik hoop dat jullie allemaal naar dit doel zullen marcheren!

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Woorden van Wijsheid Volume 1