De Ware Betekenis van Toevlucht Nemen

Gesproken door de Eerwaarde Meester Hsuan Hua

 

Inhoud:

 

  • Het Mooiste in het leven is om Toevlucht te nemen tot het Drievoudige Juweel
  • Een draai van het hoofd is de andere oever, Toevlucht nemen tot het Drievoudige Juweel is de eerste stap
  • Diegene die Toevlucht nemen tot het Drievoudige Juweel moeten de voorschriften naleven
  • Je moet geen Toevlucht nemen om slechts de menigte te volgen
  • Bewandel snel het Pad naar Boeddhaschap

 

 

Het Mooiste in het leven is om Toevlucht te nemen tot het Drievoudige Juweel.

 

Een toespraak van de Eerwaarde Meester Hsuan Hua op 28 Maart, 1993, in Long Beach Monastery.

 

Het mooiste in het leven is om toevlucht te nemen tot het Drievoudige Juweel. Je moet dit serieus nemen. Behandel het niet lichtzinnig en handel niet op een bevlieging. Ten eerste, moet je een leraar kiezen met ware begrip en wijsheid waarmee je toevlucht neemt. Op deze manier zal je de juiste begeleiding ontvangen wanneer er enkele principes zijn die je niet begrijpt zodat je instaat zult zijn om inzicht te krijgen in de Boeddha zijn kennis en zienswijzen. Sluit je niet aan bij “externe sekten” [sekten die wijsheid buiten het bewustzijn zoekt] of naar de instructies van misleide leraren luisteren.

 

Het is niet het geval dat externe sekten en misleide leraren nu zo populair zijn geworden. Zij waren ook erg talrijk toen de Boeddha in de wereld was. toentertijd waren er zesennegentig externe sekten en tweeënzeventig culten. Deze waren zelfs populairder dan de Juiste Dharma. Mensen sloten zich bij deze culten aan omdat ze simpelweg de waarheid niet begrepen. Zulke culten zijn erg schadelijk, omdat ze je makkelijk kunnen laten verdwalen. Je begint met de hoop om wat voordeel te verkrijgen, maar wanneer je eenmaal verdwaald bent, zal je enkel geschaad worden. Het is erg gevaarlijk.

 

Als je toevlucht wilt nemen tot het Drievoudige Juweel om de Schatkamer van de Juiste Dharmavisie en het Wonderbaarlijke Bewustzijn van Nirvana te betreden, moet je naar wijze leraren zoeken. Echter, zelfs onder kloosterlingen zijn de wijzen en onwijzen vermengd; ze zijn niet allemaal hetzelfde. Als je per vergissing je aansluit bij een externe sekte zal je erg beschadigt raken; en als je per vergissing de leer van een misleide leraar volgt is de schade zelfs nog groter.

 

Daarom moeten jullie allemaal die de Boeddhadharma bestuderen het niet laten gebeuren dat je in plaats van om te stijgen in de hellen valt. Laat het niet zo zijn dat je naar geluk zoekt, maar in plaats daarvan eindeloos lijdt. Daarom zeg ik dat toevlucht nemen een zaak is met de hoogste prioriteit; niets is belangrijker. Wanneer je met mij toevlucht neemt moet je alles goed overdenken en duidelijk het pad herkennen dat je aan het bewandelen bent.

 

Elk van jullie moet de uiterste oprechtheid voortbrengen bij het berouwen van jou overtredingen die je begaan hebt in het verleden voor de Boeddha’s. Als je echt oprecht bent bij het berouwen zullen je overtredingen opgeheven worden en zullen je goede wortels groeien. Maar als je niet oprecht bent zullen je overtredingen blijven en zullen je goede wortels niet groeien. Het is dus afhankelijk van jouw oprechtheid en concentratie. Laat je bewustzijn niet afgeleid worden; vermijd verwarde gedachten; en beteugel je wilde bewustzijn. Je moet eerlijk en oprecht zijn wanneer je toevlucht neemt. Als je simpelweg door de rituelen gaat zal je geen reactie krijgen. Maar als je geloof sterk is en je gedrag is zuiver zal je vanaf het moment waarop je officieel toevlucht nam tot aan je een Boeddha wordt geen grootte moeilijkheden meer tegenkomen. Als je geloof zwak is en je gedrag is onzuiver dan kan je het wel vergeten om een Boeddha te worden. Je zal een zware tijd hebben met simpelweg het zijn van een persoon. Niet alleen leken, maar ook kloosterlingen zullen in de hellen vallen als ze niet cultiveren.

 

Daarom moeten al jullie leken je best doen en hard werken. Ben niet onaandachtig en onrespectvol ten opzichte van het Boeddhisme. Je moet het Drievoudige Juweel vereren, offeringen tot het Drievoudige Juweel maken, in het Drievoudige Juweel geloven, en de Drievoudige Juweel dienen voor je gehele leven. Dan zal je een reactie in het Pad hebben. Als je dit niet kunt doen nadat je toevlucht hebt genomen en jezelf nog steeds gedraagt alsof je geen toevlucht hebt genomen dan zal je geen reacties krijgen.

 

Iedere ochtend wanneer je opstaat, moet je de Vier Oneindige Geloften voor de Boeddha’s maken. Dit zijn de geloften die iedere Bodhisattva moeten maken. Maak deze geloften in de ochtend en vraag jezelf in de avond, “Levende wezens zijn grenzeloos; Ik zweer om ze allemaal te redden. Heb ik ze gered? Kwellingen zijn eindeloos; Ik zweer om ze te beëindigen. Heb ik ze beëindigd? Zo niet dan moet ik ze beëindigen. Als ik geen levende wezens heb gered dan moet ik ze redden. En als ik mijn kwellingen nog niet heb beëindigd moet ik ze beëindigen. Dharmadeuren zijn oneindig; Ik zweer om ze allemaal te leren. Maar heb ik ze geleerd? Nee? Dan moet ik dat doen. Ongeacht hoe druk ik het heb, ik behoor tijd te besteden aan het reciteren van Soetra’s en om Boeddhistische boeken te lezen om de oneindige Dharmadeuren te leren. Het Boeddhapad is ongeëvenaard; Ik zweer om het te verwezenlijken. Maar ik ben nog steeds een normaal persoon, niet een Boeddha. Ik moet opschieten en cultiveren om Boeddhaschap te realiseren.” Je moet op deze manier iedere dag nadenken. Maak in de ochtend de Vier Oneindige Geloften, en denk in de avond na om te kijken dat je ze vervult hebt.

 

 

 

Een draai van het hoofd is de andere oever, Toevlucht nemen tot het Drievoudige Juweel is de eerste stap.

 

Een toespraak van de Eerwaarde Meester Hsuan Hua op 17 Januari, 1993, in de Taipei Country Stadium in Banqiao, Taiwan.

 

“De zee van ellende is grenzeloos; een draai van het hoofd is de andere oever.” Toevlucht nemen is de eerste stap. Vanaf de eerste stap moet je krachtig voorwaarts gaan. Draai je niet om, om terug te trekken. Dit is de weg naar Boeddhaschap. Als je je omdraait en terugtrekt, zal je in de drie paden van ellende vallen en tussen de acht moeilijkheden zwerven. Daarom is er gezegd,

 

De Meester leidt je naar de deur,

Maar je moet zelf cultiveren.

Je zult zelf moeten eten om vol te raken;

Je moet zelf een einde maken aan je eigen

geboorte en sterven.

 

Zeg niet, “Ik heb toevlucht genomen, dus ik kan op de Boeddha, de Dharma en de Sangha rekenen. Ook al heeft de Boeddha, de Dharma en de Sangha onvoorstelbare spirituele krachten ze kunnen je niet helpen om te cultiveren en Boeddhaschap te realiseren. Ze kunnen je niet helpen om de Boeddhadharma te begrijpen of je helpen om het pad van cultivatie te begrijpen. Het is de Sangha die de Dharma moeten propageren en het aan de wereld bekend moeten maken.

 

Ook al heb je nu toevlucht genomen met het Drievoudige Juweel zal je toch hard moeten werken om voortgang te boeken. Als je kunt stoppen om te doden, te stelen, seksueel wangedrag uit te voeren, leugens te vertellen en het nuttigen van bedwelmende middelen dan heb je werkelijk de vijf voorschriften ontvangen. Als je doorgaat met te doden, te stelen, seksueel wangedrag uit te voeren, leugens te vertellen en het nuttigen van bedwelmende middelen dan heb je niet echt de vijf voorschriften ontvangen.

 

Als je faalt om de voorschriften na te leven nadat je ze ontvangen hebt zijn je overtredingen zelfs nog ernstiger omdat je je volledig bewust bent van het feit dat je ze begaat. Mensen die de voorschriften overtreed zijn voorbestemt om te vallen. Je kunt niet zeggen, “Oh, Ik heb toevlucht genomen tot het Drievoudige Juweel en de vijf voorschriften ontvangen, dus ik heb bescherming. Het maakt niet uit of dat ik dood, steel of seksueel wangedrag bega. Het is oké voor mij om leugens te vertellen en om bedwelmende middelen te nuttigen.” Iemand protesteert in zijn bewustzijn, “Als de vergelding voor leken die de vijf voorschriften ontvangen hebben en ze dan overtreden zo hevig is, wat dan voor kloosterlingen die de voorschriften overtreden? Zou het niet ernstiger zijn voor hen?” Je moet deze houding hebben:

 

Mahasattva’s besteden gaan aandacht

aan anderen.

Amitabha Boeddha kijkt naar zichzelf.

 

Je moet de gehele dag over jezelf waken, ben aandachtig bij alles dat je doe. Onderzoek jezelf. Zoek binnenin jezelf. Stel jezelf iedere dag de vraag, “Leef ik de voorschriften na, of heb ik enig van hen overtreden? Ben ik een ware Boeddhist geweest sinds dat ik toevlucht heb genomen met het Drievoudige Juweel, of ben ik overgegaan naar het Christendom, Jodendom, Islam of andere religies? Bestudeer ik de leer van externe sekten?” Nadat je toevlucht hebt genomen, moet je houding zijn: “Zelfs als iemand zou zeggen dat hij me zou vermoorden als ik in de Boeddha geloof, maar me zou laten leven als ik dat niet deed, zou ik nog steeds weigeren om te geloven in externe sekten.”

 

Externe sekten verwijzen naar de demonen van de Hemel van Comfort en tot al de andere demonen van de hemelen. De demonen van de hemelen bezitten spirituele krachten. Ze kunnen eindeloze transformaties tonen en ervoor zorgen dat hun spirituele krachten op mysterieuze manieren functioneren. Ze pronken constant met hun spirituele krachten. Boeddhistische volgelingen, aan de andere kant, tonen hun spirituele krachten niet. Als ze zulke krachten bezitten moeten ze hen niet tonen of over ze praten. Mensen die claimen dat ze spirituele krachten bezitten zoals de krachten van het hemelse oog en het hemelse oor kunnen gezien worden als te behoren tot het gevolg van demonen zoals besproken in de “Vijftig Skandha demon Staten” hoofdstuk van de Shurangama Soetra; of ze zijn volgelingen van demonen van de hemelen, of volgelingen van externe sekten.

 

Boeddhisten moeten de Dharma-selecterende Visie bezitten en niet gierig zijn voor makkelijke beloningen. Als je gierig bent in je zoektocht naar de Dharma, dan kan het zijn dat je vandaag meditatie beoefent omdat je het geprezen hoort worden, maar de volgende dag bestudeer je de esoterische school omdat je dan dat geprezen hoort worden. Je kan zo je gehele leven studeren maar omdat je niet trouw blijft aan je principes en je op één ding concentreert zal je uiteindelijk al je tijd verspillen.

 

Nu dat je toevlucht hebt genomen moet je vermijden dat je de vijf voorschriften overtreed. Je moet ijverig in overeenstemming met de Drie Toevluchten beoefenen en de vijf voorschriften strikt naleven. De vijf voorschriften zijn de basis voor het verwezenlijken van Boeddhaschap. Leken hebben vijf voorschriften, Bhikshu’s hebben 250 voorschriften en Bhikshuni’s hebben 348 voorschriften. Ook al zijn deze voorschriften erg gedetailleerd en talrijk, je moet ze oprecht naleven zonder ze te overtreden. In essentie zijn de voorschriften regels voor het beperken en reguleren van ons gedrag. Als je je best doet om de regels na te leven en probeert fouten te voorkomen, dan handhaaf je de voorschriften. Aan de andere kant, als je de voorschriften hebt ontvangen en faalt om ze na te leven dan ben je nog steeds een gewoon persoon.

 

De Boeddha, de Dharma en de Sangha zijn heel erg eerlijk. Iedereen die cultiveert kan de vruchten van cultivatie bereiken. Als je echter niet cultiveert zal je ook niets bereiken. Daarom moeten jullie allemaal als een generaal zijn die zelfs niet de moeite nemen om af te stappen, maar enkel voorwaarts blijft galopperen.

 

Laat we eens kijken wie als eerste Boeddhaschap bereikt of het Land van Ultiem Geluk bereikt. De verdienste die je krijg door de vijf voorschriften na te leven, of door het huiselijk leven te verlaten om het Pad te cultiveren, kunnen je instaat stellen om in het Land van Ultiem Geluk geboren te worden. Wanneer je daar eenmaal bent blijf daar dan niet alleen om alle levende wezens te vergeten; je zal nog steeds terug moeten keren om levende wezens te redden. Daarom moeten jullie een grote vastberadenheid voortbrengen om Bodhi te realiseren en om alle levende wezens te redden.

 

Sommige mensen zeggen dat ze graag meteen levende wezens willen gaan redden. Als je jezelf nog niet eens hebt gered hoe kan je dan andere levende wezens redden? Je bent net als een Bodhisattva die gemaakt is van klei, die zichzelf nauwelijks kan redden terwijl hij de zee oversteekt. Je moet eerst jezelf redden. Als je probeert om levende wezens te redden voordat je jezelf gered hebt, verwaarloos je simpelweg de wortels om de takken na te jagen en kijk je over datgene heen dat dichtbij is om naar datgene te zoeken dat ver weg is. Als je andere mensen helpt om hun velden te ploegen maar verwaarloost je eigen velden maak je een grote fout.

 

Daarom moet iedereen hard werken. Reken niet op je leraar door te zeggen: “Mijn leraar heeft grote wijsheid.” Je leraar kan jou niets van zijn wijsheid geven. Zelfs als je leraar het Pad heeft verwezenlijkt moet je op jezelf cultiveren. Zelfs als de Boeddha voor je zou verschijnen is het niet zeker dat hij jou kan helpen wanneer je niet cultiveert.

 

 

 

Diegene die Toevlucht nemen tot het Drievoudige Juweel moeten de voorschriften naleven.

 

Een toespraak van de Eerwaarde Meester Hsuan Hua op 18 November, 1988, in de Buddhist Center in Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Je heb vandaag formeel toevlucht genomen tot het Drievoudige Juweel en de voorschriften. Oorspronkelijk namen mensen geen toevlucht tot de voorschriften toen ze toevlucht namen tot het Drievoudige Juweel. Omdat de Boeddha echter Nirvana heeft betreden moeten levende wezens de voorschriften als hun leraar nemen. Daarom houdt de Ceremonie voor het nemen van Toevlucht vandaag ook het nemen van toevlucht tot de voorschriften in. Wat zijn voorschriften? Voorschriften bestaan uit het doen van geen slechte daden en het beoefenen van alle goede daden. Verwaarloos het doen van een goede daad niet omdat het slechts klein is, en doe geen slechte daden hoe klein het ook is.

 

Vele Boeddhisten maken de fout dat ze hun geloof prijzen wanneer ze erbij horen en bekritiseren het wanneer ze het verlaten hebben. Sommige mensen gaan altijd van de ene plek naar de andere, ze geloven vandaag in deze cultus, en de volgende dag in een andere cultus, en de dag daarop weer in een andere cultus. Door in al deze verschillende culten te geloven eindigen ze voordat ze het doorhebben in de hellen. Omdat ze geen vast principe hebben zoeken ze met de hoop om een voordeeltje te vinden. Hun verlangen naar nieuwe en rare dingen zorgt ervoor dat ze esoterische beoefeningen bestuderen of worden lid van een bizarre, verborgen cultus die zichzelf niet in het daglicht durft te vertonen. Met als resultaat dat ze onbewust hongerige geesten worden, in de hellen lijden of in het dierenrijk vallen om hen vergeldingen te ondergaan. Wat zielig!

 

Vandaag tijdens de toevluchtceremonie namen we als eerste toevlucht tot de Boeddha’s. “Na toevlucht tot de Boeddha te hebben genomen zou ik nog liever mijn lichaam en leven opgeven…” Ik zou liever dit lichaam en leven opgeven dan om ooit toevlucht te nemen tot externe sekten of tot de demonen van de hemelen, zoals Ishvara, de demon van de Hemel van Comfort. Comfort verwijst naar het geluk die in plaatsen zoals het Hemelse Koninkrijk of misschien een aards koninkrijk gevonden kan worden. Je ben nog nooit naar zulke plaatsen geweest maar door hun namen ben je zo nieuwsgierig dat je ernaar toe wilt gaan zonder dat je exact weet waar je naar toe ga. Zo, “Het betreden van de maag van een paard en door uit de baarmoeder van een ezel te komen, passeer je meerdere malen de rechtbank van Koning Yama. Na net het paleis van Heer Shakra bezocht te hebben keer je weer terug naar de ketel van Koning Yama.” Zielsverhuizingen binnen de zes paden is een gevaarlijke aangelegenheid. Als je rond blijft rennen opzoek naar voordelen, kan het zo zijn dat je eindigt om te worden herboren in het dierenrijk. Daarom zouden we liever onze lichamen en leven opgeven dan om toevlucht te nemen tot de demon Ishvara.

 

De demonen van de hemelen en de volgelingen van externe sekten scheppen altijd op over hoe geweldig ze zijn. Ze promoten zichzelf altijd. Zoals de gezegde zegt: “Oude Dame Wang verkoopt meloenen; zij verkoopt ze zelf en schept over ze op.” Deze leraren scheppen ook op over hoe geweldig ze zijn door te zeggen: “Als je in mijn onderrichting gelooft, kan je onmiddellijk verlicht worden! Je kan in dit leven een Boeddha worden. Je kan een Boeddha worden zonder de voorschriften na te hoeven leven, vegetariër te zijn of weg te blijven bij het tegenovergestelde geslacht!” Ze onderwijzen allerlei soorten Dharma’s, zoals de dharma van het koppelen van mannen en vrouwen. Omdat je verward raakt door al deze Dharma’s denk je dat ze echt wonderbaarlijk zijn en daardoor ga je ze bestuderen. Terwijl je van de ene plek naar de andere rent daal je uiteindelijk het verkeerde pad af, en het is niet makkelijk om terug te keren.

 

Daarom moeten we niet gierig zijn voor voordelen, gemak, geluk of vermaak. Na toevlucht te hebben genomen tot het Drievoudige Juweel moeten we tevreden zijn met ons lot. We moeten onze levens vredig leven in overeenstemming met de verordening van de Hemel. We willen niet opportunistisch zijn, sluiproutes nemen of mensen vleien. We moeten geen toevlucht nemen tot Ishvara, de demon van de Hemel van Comfort. We moeten in plaats daarvan toevlucht nemen tot de perfect verlichte Tathagata, dat betekent tot de Boeddha, die grote wijsheid bezit. De Bhagavan, de Boeddha, is degene die we moeten vereren en respecteren.

 

Nu we toevlucht hebben genomen tot de Dharma moeten we ook liever onze levens opgeven dan om toevlucht te nemen tot de geschriften van externe sekten. De “geschriften van externe sekten” verwijst naar de geschriften, leerstellingen en boeken die door volgelingen van externe sekten gepubliceerd en uitgegeven worden. Geen toevlucht tot hen nemen betekent om ze niet te lezen. Als je ze zelfs niet eens leest, hoeveel de minder zal je toevlucht tot hen nemen? Dus je moet de boeken van externe sekten niet lezen. Nadat je toevlucht hebt genomen tot de Juiste Dharma moet je de misleidende leerstellingen van externe sekten niet bestuderen die in hun boeken gevonden kunnen worden.

 

Iedereen moet zich hiervan bewust zijn. Het moet niet zo zijn dat je na toevlucht te hebben genomen tot het Drievoudige Juweel je nog steeds zo verward bent dat wanneer je een standbeeld van de lokale bewakerspirit ziet je tot het buig; wanneer je een berg van koeienstront ziet, buig je ook tot dat; en wanneer je wat hondenuitwerpselen ziet, buig je zelfs tot dat. Zulk gedrag is echt zielig. Je moet geen enkel boek lezen die door externe sekten geschreven en gepubliceerd is.

 

Toevlucht nemen tot de Sangha betekent om toevlucht te nemen tot de Sangha van waardigen en wijzen van de tien richtingen, niet tot de volgelingen van misleide cultus. Als je toevlucht neemt tot die cultus zal je samen met hen in de hellen vallen. Daarom moet je geen toevlucht tot hen nemen. Tot wat voor soort Sangha moeten jullie toevlucht nemen? Je moet toevlucht nemen tot de zuivere Sangha, welk als een veld is waar mensen zegeningen kunnen planten. Waarom moet je toevlucht nemen tot de Sangha? Dit is omdat de Dharma wordt overgedragen door de Sangha. Als je toevlucht neemt tot de Sangha heb je een kans om de Boeddhadharma te begrijpen, wanneer je de Boeddhadharma begrijpt kan je een Boeddha worden.

 

Daarom moet je toevlucht nemen tot de Sangha en niet tot de demonen en externe sekten die verkeerde kennis en standpunten propageren. Luister niet naar ze wanneer ze praten over hoe geweldig ze zijn, over hoe hun ogen licht kunnen uitstralen, hoe hun neuzen kunnen praten en hoe hun oren kunnen eten. Alleen demonen en freaks zijn zo. Waarom zouden iemands ogen licht uitstralen? Waarom zou zijn neus praten? Waarom zouden zijn oren eten? Hoe kan zo een persoon iets anders zijn dan een demon of een freak? In werkelijkheid kan hij die dingen ook niet echt doen. Hij zeg alleen maar dat hij deze dingen kan om mensen voor de gek te houden. Nu dat je toevlucht hebt genomen met het Drievoudige Juweel, moet je juiste kennis en standpunten hebben. Hou niet vast aan onjuiste kennis en standpunten.

 

Wat wordt bedoeld met een zuivere Sangha dat als een veld van zegeningen is? Zuiver betekent vrij van verontreinigingen. Iemand die vrij is van verontreinigingen zal je leren om niet te vechten, om niet gierig te zijn, om niet naar dingen te zoeken, om niet zelfzuchtig te zijn, om geen persoonlijk voordeel na te streven en om niet te liegen. Een persoon die in staat is om de voorschrift om geen geld te bezitten te handhaven is echt een zuiver Sanghalid die een veld van zegeningen is. Zelfs als hij toegang zou hebben tot geld, zou hij het niet willen. Zo een persoon weet niet waar geld goed voor zou kunnen zijn. Als je iemand een klein beetje geld zou geven en hij is dolgelukkig, moet je aan zijn motieven twijfelen. Als een persoon altijd helder en onverstoorbaar is of hij wel of geen offeringen ontvangt, als hij niet bij de rijken vleit of op de armen neerkijkt, dan is hij een zuiver Sanghalid, die als een veld is voor het planten van zegeningen. Je moet helder onderscheid kunnen maken tussen deze twee. Als je het verschil niet kunt herkennen, dan ben je nog steeds, en zal je altijd verward zijn.

 

Vervolgens, nemen we toevlucht tot de voorschriften. Toevlucht nemen tot de voorschriften betekent om geen slechte daden te begaan en om alle goede daden te beoefenen. Je moet zelfs geen gedachte van slechtheid in je bewustzijn hebben. “Maar slechte gedachten komen vaak op in mijn bewustzijn,” zeg je. “Wat moet ik doen?”

 

Je kan proberen om de slechte gedachten geleidelijk te verminderen en vermijden dat je door hen wordt weggevoerd. Stel voor dat de gedachte op komt, “Oh! Ik wil die persoon echt vermoorden.” Als je reactie is, “Oké, goed, ik zal hem meteen doden!” Dan ben je weggevoerd door de slechte gedachte. Stel dat je denk, “Oh! Hij heeft een diamant met ongeveer die waarde. Het is een erg zeldzame edelsteen. Ik ga een manier bedenken om het te stelen.” Dat is ook een slechte gedachte.

 

In het algemeen, als je geen enkele slechte gedachten heb, zoals de gedachten die mannen en vrouwen over elkaar hebben, dan zijn je gedachten juist. Wanneer een man en een vrouw over elkaar dagdromen, zijn hun gedachten onjuist en onheilzaam. Daarom, moeten we ijverig moraliteit, concentratie en wijsheid cultiveren en hebzucht, woede en begoocheling opheffen. Nogmaals, het oude gezegde, “Doe een slechte daad niet enkel omdat hij lichtwegend is, en verzuim een kleine goede daden niet enkel omdat het klein is.” Om dit principe op te volgen is om toevlucht te nemen tot de voorschriften.

 

Na toevlucht te hebben genomen tot de voorschriften, zullen we in de loop der tijd verdienste en deugd verzamelen, grote wijsheid ontwikkelen, wijsheid en zegeningen tot perfectie brengen en dan Boeddhaschap en de onovertroffen, perfecte, verlichting (Anuttarasamyaksambodhi) realiseren. Na de onovertroffen, perfecte, verlichting te hebben bereikt, moeten we het schip van mededogen omdraaien en terugkeren om alle levende wezens te redden. Dit zijn de basis condities voor mensen die toevlucht nemen tot het Drievoudige Juweel, en we moeten hen kennen. Wanneer we eenmaal toevlucht hebben genomen, moeten we geen overtredingen begaan, situaties uitbuiten voor ons eigen voordeel of proberen om een voordeeltje uit het Boeddhisme te halen. Als we dat doen, zouden we een grootte fout maken! Begrijpen jullie dat? (Iedereen antwoord, “Ja!”)

 

We moeten beoefenen in overeenstemming met de Vier Oneindige Geloften. De eerste is, “Levende wezens zijn grenzeloos; ik zweer om ze allemaal te redden.” We moeten hierover nadenken: Hebben we enig levende wezens gered? Zo niet, hebben we dan onszelf gered? Wat betekent het om onszelf te redden? Zijn we oprecht goede Boeddhisten geweest nadat we toevlucht tot de Boeddha hadden genomen, of zijn we enkel naar het Boeddhisme gekomen om voedsel en kleding te verkrijgen? Hebben we religie gebruikt om geld bij mensen te ontfrutselen? Proberen we mensen voor de gek te houden binnen het Boeddhisme? Als we zo zijn geweest, zullen we niet in staat zijn om levende wezens te redden en wij zullen zelf in de hellen vallen. Dat is het eerste dat we moeten weten. We moeten een goed voorbeeld zijn voor levende wezens om ze te beïnvloeden dat ze in hun bewustzijn voornemen om te ontwaken. Het maakt niet uit als we enkel één levend wezen kunnen redden. Beetje bij beetje, in de loop der tijd, zullen we in staat zijn om twee wezens, drie wezens, vier wezens, vijf wezens, enzovoorts te redden. Zo moeten we levende wezens redden.

 

De tweede gelofte die we moeten maken is, “Kwellingen zijn eindeloos; ik zweer om ze te beëindigen.” Zijn mijn kwellingen, mijn slechte humeur, mijn hardnekkige runder temperament, mijn hondachtige of katachtige temperament afgesneden? Is mijn aanleg dat van een mens of dat van een beest? Begrijp ik de menselijke gemoedsgesteldheid? Ben ik bereid om mijn kwellingen te beëindigen? Zo niet, dan moet ik nog de Vier Oneindige Geloften volbrengen. Zo, het eerste wat we moeten doen is om kwellingen te beëindigen en onwetendheid te verwijderen. Wanneer we dat eenmaal gedaan hebben, zullen we ware Boeddhisten zijn. Daarom moeten we geen humeur hebben!

 

“Dharmadeuren zijn ontelbaar; ik zweer om ze allemaal te leren.” Heb ik ze geleerd? Of lees ik iedere dag pornografische romans? Besteed ik al mijn tijd aan het lezen van romantische romannetjes? Ben ik altijd romannetjes aan het lezen die ervoor zorgen dat mensen aan onjuiste dingen denken? Heb ik de Soetra’s bestudeerd? We moeten de antwoorden op deze vragen weten. Verspillen we onze kostbare tijd aan het doen van nutteloze dingen? We moeten de Dharmadeuren leren. Waarom? Omdat we het ongeëvenaarde Boeddhapad willen realiseren.

 

“Het Boeddhapad is ongeëvenaard; ik zweer om het te realiseren.” Hebben we al het Boeddhapad gerealiseerd? Nee. Willen we het realiseren? Zo ja, dan moeten we een grote aspiratie voor Bodhi voortbrengen en heldhaftig en krachtig voortgaan zonder ooit terug te trekken. Als we dat kunnen doen, dan zal de kracht van deze Vier Oneindige Geloften ons helpen om onze beoefening te handhaven totdat we de ongeëvenaarde, perfecte verlichting van de Boeddha hebben bereikt. Als je dat niet doe, dan zal je uiteindelijk vallen. Ook al heb je toevlucht genomen tot het Drievoudige Juweel, heb je niet echt de betekenis van het Drievoudige Juweel begrepen.

 

 

 

Je moet geen Toevlucht nemen om slechts de menigte te volgen.

 

Een toespraak van de Eerwaarde Meester Hsuan Hua op 7 November, 1993, in Rochester, New York.

 

Diegene die eender toevlucht hebben genomen moeten niet nogmaals toevlucht nemen. Waarom niet?

 

  1. Dit is om te voorkomen dat de situatie ontstaat dat mensen elkaar beconcurreren om volgelingen te krijgen en slechte gevoelens tegen elkaar gaan koesteren binnen het Boeddhisme. Omdat ze voor winst concurreren, worden mensen erg haatdragend en vijandig.

 

  1. Als de mensen die toevlucht nemen allemaal mensen zijn die al voorheen toevlucht hebben genomen. Het Boeddhisme zal dan geen nieuw bloed binnenkrijgen. Boeddhisten die gaan “tempel-hoppen” kunnen nauwelijks als volgelingen van de Boeddha beschouwd worden.

 

  1. Ik heb zelfs niet genoeg deugd om die beginnelingen als volgelingen te accepteren die voor de eerste keer toevlucht tot het Drievoudige Juweel nemen, hoeveel de meer voor diegene die al toevlucht hebben genomen. Echter, als iemand die al toevlucht heeft genomen de toestemming heeft van zijn oorspronkelijke leraar, of als zijn leraar gestorven is, verdwenen of teruggekeerd is naar het huishoudersleven, dan zal ik hen accepteren.

 

Ieder van jullie moet een ware Boeddhist zijn. Ben niet verward in je beoefening van het Boeddhisme. Wat is het nut om met zoveel leraren toevlucht te nemen, als je niet echt in één van hen geloofd? Maak gebruik van je Dharma-selecterende Visie. Volg niet slechts blindelings. Boeddhisten moeten niet naar koopjes zoeken. Ze moeten meer verliezen op zich nemen en niet alleen in hun eigen belang handelen. De wereld wordt slechter en slechter omdat mensen enkel bezorgd zijn om zichzelf. Gedreven door verlangens naar winst, vliegen mensen elkaar constant naar de keel.

 

Het enige dat ik weet is hoe ik verliezen op me moet nemen. Daarom heb ik nooit enige offeringen voor mijzelf geaccepteerd. Als je echter offeringen wilt maken tot de tempel of aan de gemeenschap, is dat in orde. Ik probeer de gemeenschap te onderhouden, niet mijzelf. Wat mijzelf betreft, ik kan door verhongering sterven en dat zou in orde zijn. Daarom zeg ik,

 

Ook al bevriezen we, we zijn onwrikbaar.
Ook al verhongeren we, we bedelen niet.
Ook al sterven we van armoede, we vragen nergens om.
Terwijl we overeenstemmen met omstandigheden, veranderen we niet.
Terwijl we niet veranderen, overeenstemmen we met omstandigheden.

 

We hechten krachtig aan onze drie grote principes.

 

Dit is het eerste deel van de vers. Toen we in eerste instantie de Stad van Tienduizend Boeddha’s hadden gekocht, waren mensen zo overweldigd door de grootte van de plek dat ze wegrende, met de angst dat ik donaties van hen zou vragen. Maar ik vroeg nooit iemand om hulp. Wanneer ik werk, verwacht ik geen enkele beloning, en ik vraag nooit om hulp. Ik ga gewoon verder en doe het werk.

 

Het tweede deel van de vers gaat als volgt,

 

We geven onze levens op om het werk van de Boeddha uit te voeren.
We nemen onze verantwoordelijkheid om onze eigen lotsbestemmingen te bepalen.
We corrigeren onze levens om de rol van de Sangha te vervullen.

 

Als we specifieke zaken tegenkomen, begrijpen we de principes.
De specifieke principes begrijpende, passen we ze toe in specifieke zaken.
We zetten de enkele polsslag van de Patriarch’s bewustzijn-overdracht voort.

 

Zonder achting voor onze eigen levens, zijn we bereid om te zweten en bloeden voor het Boeddhisme, zonder te rusten. In overeenstemming met de filosofie van zelf-vastberadenheid:

 

We creëren ons eigen lot.

En zoeken onze eigen zegeningen.

Zegeningen en rampspoeden liggen niet vast;

We maken hen door onze eigen handelingen.

 

We corrigeren onze levens om de rol van de Sangha te vervullen.” Kloosterlingen moeten de regels strikt handhaven die de Boeddha heeft vastgelegd. Als voorbeeld, een kloosterling wordt gekarakteriseerd door het feit dat hij de voorschriftensjerp draagt. Als hij de sjerp niet draagt, is hij in werkelijkheid aan het terugkeren naar het huishoudersleven. De Boeddha maakte ook de regel om één maaltijd per dag te eten in de middag. Door de hoeveelheid van voedsel en drinken te limiteren die we consumeren, jagen we geesten en lijkenspirits weg en verminderen we verlangens. (Onze lichamen hebben drie lijkenspirits. Wanneer we teveel eten, dan zullen deze drie lijkenspirits problemen geven.) Met minder verlangens, is het makkelijker om het Pad te cultiveren.

 

Daarom eten we geen voedzaam voedsel. Op deze manier doen we de dingen in de Stad van Tienduizend Boeddha’s. Ook al zijn we niet perfect, we hopen dat iedereen hard zal werken om zichzelf te verbeteren.

 

 

 

Bewandel snel het Pad naar Boeddhaschap

 

Een toespraak van de Eerwaarde Meester Hsuan Hua op 28 December, 1993, in de Stad van het Dharmarijk

 

Vandaag zijn de goede wortels en Bodhi-scheuten van iedereen gekiemd. Door toevlucht te nemen tot het Drievoudige Juweel is om met je ogen open geboren te worden. Ga niet langs het verkeerde pad. Wat wordt er bedoeld om met je ogen open te worden geboren? Het betekent dat je een nieuw leven begint met je ogen open. Je moet het juiste pad vinden. Je moet duidelijk herkennen: Waarom neem ik toevlucht? Waarom wil ik toevlucht nemen tot het Drievoudige Juweel? Dit is een zeer belangrijke moment.

 

Laat het niet zo zijn dat je alleen maar toevlucht neemt omdat anderen ook toevlucht nemen, of dat je tot de Boeddha buigt enkel omdat anderen tot de Boeddha aan het buigen zijn! Wat is toevlucht nemen tot het Drievoudige Juweel precies?

 

“Ik heb geen idee!”

 

Wat betekent buigen tot de Boeddha?

 

“Ik heb geen idee!”

 

Je kom toevlucht nemen zonder dat je deze dingen weet, is dat niet enkel blindelings cultiveren en blindelings beoefenen? Is dat niet enkel blindelings volgen? Je moet je ogen openen; het pad duidelijk herkennen; en heldhaftig dat pad volgen, zonder terug te trekken.

 

Nu is het Dharma Beëindigings Tijdperk. Wat wordt bedoelt met het einde van de Dharma? Het betekent de ondergang van de Boeddhadharma. De Dharma is al aan het beëindigen, en het zal spoedig volledig verdwijnen. De Boeddhadharma is al in zijn herfst. De zon staat op het punt om onder te gaan en de weg voor ons is al duister. Er is niet veel hoop. Maar het is juist op dit moment dat we onze kracht en moed moeten voortbrengen om vooruit te gaan en snel het pad moeten volgen zodat we onze bestemming kunnen bereiken. Dit is de algemene betekenis van het nemen van toevlucht tot het Drievoudige Juweel.

 

Vandaag zijn er veel mensen met diepe goede wortels die toevlucht nemen tot het Drievoudige Juweel. Sommige zijn transformatielichamen van Bodhisattva’s die gekomen zijn om toevlucht te nemen. Sommige zijn transformatielichamen van goden, draken en anderen van de achtvoudige divisie die gekomen zijn om toevlucht te nemen. Sommige zijn mensen die gekomen zijn om toevlucht te nemen. Er zijn zelfs geesten en spirits die gekomen zijn om toevlucht te nemen. Dit is de eerste keer dat de Drie Toevluchten zijn overgedragen in de Stad van het Dharmarijk. De Ceremonie voor het Toevlucht Nemen is uitzonderlijk prachtig. De hemelse Dharmabeschermers, de goden, draken en anderen van de achtvoudige divisie van geesten en spirits vullen de ruimte rond ons heen op. Ze zijn gekomen om deze Bodhimanda te beschermen. Elke wens die ieder van jullie aan het maken zijn voor de toekomst zullen volledig bekend zijn bij deze Dharmabeschermers en goede spirits. Ieder van jullie moeten jezelf aansporen.

 

Ik heb een kleine gelofte gemaakt, die is dat iedereen die toevlucht tot mij neemt of die geen toevlucht tot mij neemt, diegene die in de Boeddha geloven of in andere religies geloven, zo lang als ze nog geen Boeddha’s zijn geworden – zal ik voor ze wachten om Boeddha’s te worden voordat ik dat doe. Jullie moeten allemaal voortgaan met heldhaftige doorzettingsvermogen en niet lui zijn. Sluip niet weg om het rustig aan te doen. Ontwijk zwoegen niet en verlang niet naar het luie leven.

 

Je moet je slechte gewoontes veranderen naar goede gewoontes: verander je fouten en hernieuw jezelf. Ga voorwaarts op het pad naar Bodhi met moed en ijver. Zorg ervoor dat ik niet te lang op jullie moet wachten! Als ik te lang moet wachten, kan het misschien zo zijn dat ik niet de energie heb om nog langer te wachten. Elk van jullie moeten als de generaal zijn die nooit afstapt – die enkel voorwaarts gaat!