Waarom moeten we de vijf voorschriften ontvangen en naleven?

Gesproken door de Eerwaarde Meester Hsuan Hua

Inhoud:

 • Mis de kans niet om de vijf voorschriften te ontvangen.
 • Wie zijn leken?
 • Wat zijn de vijf voorschriften?
 • Wat zijn de tien goede daden?
 • Wat is ondoordachte spraak?
 • Wat zijn de tien goede daden?
 • De voorschriften moeten verzocht worden aan iemand die het huiselijk leven heeft verlaten – een gewijde monnik.
 • De basisregels die door boeddhisten nageleefd moeten worden.
 • Is roken toegestaan?
 • Het belang van het ontvangen van de vijf voorschriften.
 • De voordelen van het ontvangen van de vijf voorschriften.
 • Is er geen voordeel in het bestuderen van de Boeddhadharma?
 • Zal “niet ontvangen van de voorschriften” je ware vrijheid geven ?
 • Wat als ik de voorschriften overtreed?
 • Het verhaal van een oude cultivator.
 • De kostbare parel van Manjushri Bodhisattva.
 • Gedraag jezelf niet als je eigen verdedigingsadvocaat.
 • Bij het bestuderen van de Boeddhadharma, moeten we voorschriften, concentratie en wijsheid bestuderen.
 • Wat zijn zuivere voorschriften?

 

Mis de kans niet om de vijf voorschriften te ontvangen.

Mensen die de vijf voorschriften of de acht voorschriften ontvangen, worden Upasaka (voor mannen) of Upasika (voor vrouwen) genoemd. Als ze de Bodhisattvavoorschriften ontvangen dan worden ze Bodhisattva’s van de aanvankelijke aspiratie genoemd, omdat ze zich toeleggen op het naleven van de Bodhisattvavoorschriften en het bewandelen van het Bodhisattvapad. Kloosterlingen ontvangen en handhaven de Bodhisattvavoorschriften. Maar omdat Bodhisattva’s van de aanvankelijke aspiratie mensen zijn die willen leren hoe ze zowel zichzelf als anderen van dienst kunnen zijn, kunnen leken ook de leek-Bodhisattvavoorschriften ontvangen.

In het Boeddhisme is het ontvangen en naleven van voorschriften heel belangrijk. Wanneer er een kans is om dat te doen, moeten mensen deze kans niet missen.

Iemand kan één voorschrift, twee voorschriften, drie voorschriften, vier voorschriften of vijf voorschriften ontvangen. Hij kan ook de acht voorschriften ontvangen, maar hij komt niet in aanmerking voor de tien voorschriften, dit is omdat deze gereserveerd zijn voor Shramanera’s (novice monnik) en Shramanerika’s (novice non). Maar je kan de Bodhisattvavoorschriften ontvangen; de tien grote en achtenveertig kleine voorschriften.

Het ontvangen van één voorschrift wordt het ontvangen van “het kleinste deel van de voorschriften,” genoemd.

Het ontvangen van twee voorschriften wordt het ontvangen van “het halve deel van de voorschriften,” genoemd.

Het ontvangen van drie voorschriften wordt het ontvangen van “het grootste deel van de voorschriften,” genoemd.

Het ontvangen van vijf voorschriften wordt het ontvangen van “het volledige deel van de voorschriften,” genoemd.

Als iemand een probleem heeft met het ontvangen van het voorschrift om geen wezens te doden, dan kan diegene weigeren om dat voorschrift te ontvangen en kan het voorschrift om niet te stelen ontvangen. Als iemand ervan houdt om te drinken, net als mijn wijndrinkende volgeling die het voorschrift dat het consumeren van bedwelmende middelen verbiedt niet wilde ontvangen, dan kan diegene weigeren om het voorschrift dat het consumeren van bedwelmende middelen verbiedt te ontvangen, maar kan de anderen ontvangen.

Iemand kan zeggen: “Ik houd ervan om op te scheppen. Ik kan het voorschrift om niet te liegen niet ontvangen.” Oké, diegene kan de andere vier voorschriften wel ontvangen.

Iemand anders kan zeggen: “Ik kan niet beloven om niet te doden. Soms dood ik onopzettelijk mieren en kleine insecten. Als ik hen dood nadat ik de voorschriften heb ontvangen, zullen mijn overtredingen groter zijn.” Diegene hoeft het voorschrift om niet te doden niet te ontvangen. Over het algemeen kan iedereen datgene doen waar hij of zij voorkeur voor heeft: het ontvangen van één, twee, drie tot aan vijf voorschriften. Maar mis deze kans niet.

Als iemand in China het niet kan betalen (het kostte tweehonderd Amerikaanse dollar), dan was hij niet instaat om de voorschriften te ontvangen. Dit geld ging niet naar het aanschaffen van een sjerp en pij. Diegene die de voorschriften ontvingen moesten deze items zelf aanschaffen. Ze konden een sjerp en pij van betere of mindere kwaliteit kopen – afhankelijk van hoeveel ze te besteden hadden. Enkel om de voorschriften te ontvangen, moest men een offer maken aan de leraar en zijn tempel van op z’n minst tweehonderd Amerikaanse dollar.

 

Wie zijn leken?

Een leek is iemand die in het Boeddhisme gelooft, de vijf voorschriften naleeft en de tien goede daden beoefent en die het huiselijk leven niet heeft verlaten.

 

Wat zijn de vijf voorschriften?

Dit zijn de voorschriften tegen doden, stelen, seksueel wangedrag, liegen en het nuttigen van bedwelmende middelen. Mensen die de vijf voorschriften hebben ontvangen worden leken genoemd.

 

Wat zijn de tien goede daden?

De tien goede daden zijn gewoon het tegenovergestelde van de tien slechte daden. De tien slechte daden zijn: doden, stelen en seksueel wangedrag, die begaan worden met het lichaam; begeerte, haat en onwetendheid, behoren tot het bewustzijn; en liegen, ondoordachte spraak, onvriendelijke spraak en verdeeldheidzaaiende spraak, worden begaan door de mond. Merk op dat de overtredingen die begaan worden door de mond bij elkaar opgeteld bijna de helft is van de tien.

 

Wat is ondoordachte spraak?

Ondoordachte spraak is grove of onzedelijke spraak, zoals praten over hoe vrouwen (of mannen) zich gedragen, of roddelen, enzovoorts.

Liegen betekent om niet de waarheid te vertellen.

Onvriendelijke spraak verwijst naar het uitschelden van mensen, dit creëert karma van de mond.

Verdeeldheidzaaiende spraak is het hebben van een dubbele tong in de zin van dat je roddelt en verdeeldheid veroorzaakt. Zoals wanneer iemand persoon A over B vertelt en dan B over A, om zo te proberen ze tegen elkaar op te zetten. Zo werkt verdeeldheidzaaiende spraak.

 

Wat zijn de tien goede daden?

Draai de tien slechte daden om en ze worden de tien goede daden. Wat zijn de tien goede daden? Deze zijn: niet doden, niet stelen, niet ingeven aan seksueel wangedrag, niet begerig zijn, niet haatdragend zijn, niet onwetend zijn, geen gebruik maken van ondoordachte spraak, niet liegen, geen onvriendelijke woorden gebruiken en geen verdeeldheidzaaiende spraak gebruiken. Als je jezelf kan onthouden van het doen van al deze slechte dingen, dan zal je heilzaam zijn. Leken moeten deze tien goede daden beoefenen. Alle leken moeten de vijf voorschriften naleven en de tien goede daden beoefenen.

 

De voorschriften moeten verzocht worden aan iemand die het huiselijk leven heeft verlaten – een gewijde monnik.

Het naleven van de voorschriften is gewoon het stoppen van al het kwade en het doen van al het goede. Hoeveel voorschriften zijn er? Er zijn vele setjes van voorschriften. Ten eerste zijn er de vijf voorschriften. Zij die toevlucht hebben genomen tot het Drievoudige Juweel (Het Drievoudige Juweel, bestaat uit de Boeddha, de Dharma en de Sangha.) en die graag een volgende stap voorwaarts willen zetten moeten de vijf voorschriften ontvangen. Na de vijf voorschriften te hebben ontvangen, zou de volgende stap voorwaarts het ontvangen van de acht voorschriften zijn. Daaropvolgend zouden de tien voorschriften voor novice monniken en nonnen komen.

Leken die graag de voorschriften zouden willen ontvangen moeten ze verzoeken van een gewijde monnik. Het overdragen van de voorschriften betekent het geven van de voorschriftsubstantie aan diegenen die de voorschriften ontvangen. De persoon die aan jou de voorschriftsubstantie overdraagt moet een Bhikshu zijn. Volgens de Vinaya is het voor Bhikshuni’s niet toegestaan om de voorschriften over te dragen.

 

De basisregels die door boeddhisten nageleefd moeten worden.

De vijf voorschriften zijn de meest fundamentele regels die door boeddhisten nageleefd moeten worden. Deze zijn: niet doden, niet stelen, geen seksueel wangedrag, niet liegen en geen bedwelmende middelen consumeren.

Als je het voorschrift om niet te doden ontvangt en bedwing jezelf voortdurend om niet te doden, dan zal je beloont worden met een lang leven. Je zal heel oud worden. Waarom is het zo dat sommige mensen heel oud worden terwijl anderen jong sterven? Zij die het voorschrift om niet te doden hebben nageleefd, worden beloond met een lang leven, terwijl mensen die graag doden, de vergelding van een kort leven ontvangen.

Waarom moeten we het voorschrift om niet te stelen naleven? Dit is omdat stelen ervoor zorgt dat anderen hun rijkdom verliezen. Wat is stelen? Dit is stiekem de eigendommen en materiële bezittingen van anderen zich toe-eigenen. Wat is de vergelding voor het stelen van andermans spullen? De vergelding zal zijn dat je niet instaat bent om je eigen rijkdom lang te behouden. Iemand kan bijvoorbeeld rijk zijn, maar wordt plots beroofd.

Voor seksueel wangedrag, liegen en het consumeren van bedwelmende middelen geldt hetzelfde. Iemand die bijvoorbeeld het voorschrift tegen seksueel wangedrag niet naleeft, zou vreemd kunnen gaan met andermans echtgenotes. In de toekomst zal diegene zijn vrouw of dochter door anderen misbruikt worden. Zo zijn de vergeldingen die zullen plaats vinden.

Wat betreft liegen, als we anderen niet bedriegen, zullen we niet door anderen bedrogen worden.

Iemand beklaagt zich misschien: “Ik heb nooit iemand in mijn leven bedrogen. Waarom is het zo dat vele mensen mij hebben bedrogen?” Heb ik net niet gezegd dat vergelding niet tot één leven beperkt is? Het bestrijkt drie tijdsperioden: verleden, heden en toekomst. Het kan zijn dat je in dit leven niemand bedrogen hebt, maar weet je hoeveel mensen je in vorige levens hebt bedrogen? “Dat weet ik niet.” Weet je dat niet? Dan kan het best gepast zijn dat mensen je nu bedriegen.

Het kan zijn dat iemand niet de intentie had om op te scheppen, maar het is erg gemakkelijk om een leugen te vertellen zonder het te merken. Het vertellen van leugens kan heel snel gebeuren. Een leugen kan uit onze mond komen voordat we het door hebben. Bijvoorbeeld, iemand kan een persoon vragen: “Heb je iets gestolen?”

Diegene kan antwoorden: “Ik heb niets gestolen” zonder zelfs maar even te stoppen om na te denken of hij dat gedaan heeft. Als diegene wel gestolen heeft, dan, begaat hij door het te ontkennen de overtreding van liegen naast de overtreding van stelen.

Een beetje wijn kan geen kwaad. Echter, wanneer mensen veel drinken raken ze verward en gaan ze gekke dingen doen. Daarom is het drinken van wijn verboden in het Boeddhisme.

Als we in details zouden treden, omvatten de vijf voorschriften vele principes. Het belangrijkste is dat wanneer we ervoor zorgen dat onze handen niet doden, we er ook voor zorgen dat we in ons bewustzijn geen enkele gedachten van doden creëren. Dan leven we werkelijk het voorschrift om niet te doden na. Hetzelfde geldt voor het voorschrift om niet te stelen. Wanneer onze handen niet stelen, moeten onze bewustzijnen ook vrij van de gedachten zijn om te stelen. Ongeacht van de waarde van de objecten, als iemand iets gebruikt of iets stiekem pakt zonder toestemming, dan wordt dat beschouwt als een overtreding van het voorschrift om niet te stelen.

 

Is roken toegestaan?

Een man ging naar buiten om te roken. Toen hij terugkwam, vroeg ik hem: “Hoeveel sigaretten heb je gerookt?” “Ik heb niet gerookt.” zei hij. “Een aantal mensen hebben je gezien,” antwoordde ik. “Oh. Ik heb één sigaret gerookt,” zei hij.

Zie je. Hij zei dat hij niet gerookt had en toen zei hij dat hij één sigaret gerookt had. Ik zei: “Hoeveel sigaretten heb je nog over?” “Drie.” “Waar zijn de andere zeven?” “Uuuh…, ik heb geen idee.” Ik pakte een stok op en sloeg hem recht op zijn kop – Pok! “Weet je wat dit is? Doet het zeer?” “Ja.” “Ja? Waarom loog je dan?” “Uuuh… de Vinaya verbied roken niet.” “Heb je de Vinaya bestudeerd? Weet je zeker dat het roken niet verbied? Roken is inbegrepen in het voorschrift tegen het nuttige van bedwelmende middelen.” “Oh! Dat wist ik niet.”

De geur van roken is verschrikkelijk. Het zorgt er niet alleen voor dat een persoon aan de buitenkant stinkt, maar het zorgt er ook voor dat de binnenkant van het lichaam stinkt. Bodhisattva’s en goede Dharma-beschermende spirits zullen je niet willen beschermen wanneer ze merken dat je naar rook stink. Het maakt niet uit hoeveel verdienste en deugd je hebt, ze zullen je alleen laten en vele ongelukken zullen je treffen.

We hoeven niet te praten over anderen; op dit moment is er iemand onder ons die stiekem heeft gerookt en heeft ervoor gezorgd dat een erg gevaarlijk incident heeft plaatsgevonden. Het gebeurde omdat hij aan het roken was, maar hij heeft dat nog steeds niet door.

Mensen die roken zullen in de hel van Vlammen vallen nadat ze sterven. De hel van Vlammen is speciaal gecreëerd voor rokers. Diegene die het fijn vinden om te roken hebben de kans daarheen te gaan. Als je jezelf ervan weerhoudt om te roken, zal je het pad die naar de hel van Vlammen leidt ontwijken. Als je dat niet doet, daarentegen, zou je daar in de toekomst terecht kunnen komen. Mensen zijn zich niet bewust van de ernst van deze zaken en doen wat ze maar willen. Wanneer je dit begrijpt, zal je het niet doen. Roken is een groter probleem dan drinken.

Waarom heeft Shakyamuni Boeddha roken niet verboden toen hij drinken verbood? Dit komt doordat tijdens de tijd dat de Boeddha in de wereld was nog niemand van roken gehoord had.

 

Het belang van het ontvangen van de vijf voorschriften.

Als iemand de vijf voorschriften kan naleven en de tien goede daden kan beoefenen, zal diegene naar de hemelen gaan. De vijf voorschriften zijn niet doden, niet stelen, geen seksueel wangedrag, niet liegen en geen bedwelmende middelen nuttigen:

Niet doden is aardig en meedogend zijn,

Niet stelen is rechtvaardig zijn,

Niet toegeven aan seksueel wangedrag is om een deugdzaam en fatsoenlijk persoon te zijn,

Niet liegen is om een oprecht en betrouwbaar persoon te zijn,

Geen bedwelmende middelen gebruiken is om een bedachtzaam persoon te zijn.

 

Doden brengt de vergelding van een kort leven,

Stelen brengt de vergelding van een leven vol armoede en ontberingen,

Seksueel wangedrag brengt de vergelding van geboren worden als duiven of mandarijneenden.

Vogels zijn onpraktisch en wellustig. Als mensen zich op deze manier gedragen, zullen ze herboren worden als vogels.

Ik vertel jullie deze dingen vaak, maar jullie besteden er nooit veel aandacht aan. Ik vind het niet erg om de moeite te nemen om jullie eraan te herinneren. Waaraan? Mensen moeten niet doden, omdat alle levende wezens gedurende oneindige eeuwigheden ofwel onze familieleden of vrienden zijn geweest, of zelfs ouders of voorouders. Als onze voormalige ouders nu herboren zijn als varkens of koeien door overtredingen die ze begaan hebben en wij doden deze varkens en koeien, dan zou dat hetzelfde zijn als het indirect doden van onze eigen ouders.

Wat stelen betreft, het gezegde luidt: ” Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.” Aangezien we het niet fijn vinden als onze bezittingen gestolen worden, moeten we de bezittingen van anderen ook niet stelen.

Volgens de wet van oorzaak van gevolg is de bestraffing voor seksueel wangedrag heel zwaar. Mannen en vrouwen moeten niet zomaar scheiden. Als je getrouwd bent en scheidt later, zal je lichaam, vanwege de wet van oorzaak en gevolg, verdeeld worden in twee stukken omdat je twee relaties had. Je zal in tweeën gezaagd worden vanaf de kruin tot de tenen. Je zal in zoveel stukken gezaagd worden als de aantallen huwelijken die je hebt gehad. Als een vrouw met honderd mannen trouwt, zal ze in een honderd stukjes gezaagd worden. Iedere man zal een stuk van haar krijgen.

Wat is zo erg aan het in stukken gesneden worden? Het zal voor de spirituele natuur moeilijk zijn om weer bij elkaar te komen. Zo’n kans zal moeilijk zijn om tegen te komen. Als de kans niet plaats vind, zal de spirituele natuur voor altijd onvolledig zijn en diegene zal een gevoelloos ding worden, net als hout en gras. Diens natuur zal zo verdeeld zijn dat het ontoereikend zal zijn om te functioneren als een levend wezen. Zelfs als het een levend wezen wordt, zal het in de vorm zijn van een zwerm van vierentachtig duizend muggen of iets in die geest. Deze muggen zullen om hun beurt muggen worden die ook geen enkele idee hebben van hoe ze hun koers moeten wijzigen. Ze zouden niet in staat zijn om wakker te worden en om zich van dat begoochelde bestaan af te keren. Ze zouden onafgebroken geboren worden en sterven binnen de cyclus van transmigratie.

Daarom wordt gezegd: “Wanneer het menselijk lichaam eenmaal is verloren, zal het niet herkregen worden gedurende tienduizenden eeuwigheden.” Als we het menselijk lichaam verliezen, zullen we miljoenen eeuwigheden moeten doorstaan en dan nog steeds niet in staat zijn om het terug te krijgen.

 

De voordelen van het ontvangen van de vijf voorschriften.

Door in dit leven geen vogels te kooien, zullen we in toekomstige levens niet in het gevang gezet worden.

Door in dit leven niet te vissen, zullen we in toekomstige levens geen bedelaars worden.

Door in dit leven niet te doden, zullen we in toekomstige levens geen moeilijkheden tegenkomen.

Door in dit leven niet te stelen, zullen we in toekomstige levens niet beroofd worden.

Door in dit leven niet toe te geven aan seksueel wangedrag, zullen we in toekomstige levens goede huwelijken hebben.

Door in dit leven niet te liegen, zullen we in toekomstige levens niet bedrogen worden.

Door in dit leven niet te drinken, zullen we in toekomstige levens ons gezond verstand niet verliezen.

“Door in dit leven geen vogels te kooien, zullen we in toekomstige levens niet in het gevang gezet worden.” Denk hier eens over na. Wanneer iemand een vogel in een kooi zet, neemt hij het zijn vrijheid af. Door dat te doen, houdt diegene zich niet aan de grondwet van dit land. Dit land propageert vrijheid. Een vogel in een kooi zetten is hetzelfde als een vogel in de gevangenis zetten. De vogel zal beginnen met het reciteren van de mantra, “vergelding, vergelding…”. In de toekomst zal de vogel naar de Jade Keizer gaan, de Heerser van de Hemelen, om een aanklacht in te dienen tegen diegene die hem in de kooi had gezet.

De Hemelse Heerser zal zeggen: “Oké, diegene is niet eerlijk geweest. Hij zal daarvoor vergelding ondergaan!” Je zal dan in toekomstige levens in de gevangenis gezet worden. Dit komt doordat de vogel van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat de vergeldingmantra reciteerde. Wanneer de Hemelse Heerser dat hoort is zijn vonnis dat diegene die de vogel in een kooi heeft gezet in de gevangenis gezet moet worden.

Ik kan me herinneren dat ik in enkele vorige levens erg verward was en dat ik niet beter wist. Omdat ik mensen zag vissen ging ik ook vissen. Ik vond dat erg leuk. Wanneer de vis het aas pakte ontstonden er rimpels op het water. Op dat moment zwaaide ik de vishengel omhoog en haakte de vis aan de haak. Wat overkwam me naderhand? Ik werd in mijn volgende leven een bedelaar. Ik moest voor voedsel bedelen omdat ik niets te eten had. Daarom wordt er gezegd: “Door in dit leven niet te vissen, zullen we in toekomstige levens geen bedelaars worden.” Het is erg beroerd om voor je voedsel te moeten bedelen. Het is beter dat wij als boeddhisten minder vissen.

Iemand kan zeggen: “Ik kan best minder vissen. Ik zal slechts één keer per jaar vissen. En ik zal enkel op kleine en niet op grote vissen vissen. Is dat goed?” Nou, een kleine vis is een leven, net als een grote vis. Als je één keer per jaar vist, doodt je nog steeds, net als wanneer je vele keren per jaar vist. Als je echter minder vist, zal je schuld minder zijn; vis meer, en je schuld zal groter zijn. Dat wil zeggen, als je een halve kilo aan vis vangt, moet je in de toekomst één pond terugbetalen.

“Door in dit leven niet te doden, zullen we in toekomstige levens geen moeilijkheden tegenkomen.” Als je jezelf onthoudt van het doden van enig levend wezen, dan zal je in toekomstige levens niet gedood worden en zal je vrij zijn van alle moeilijkheden. Je zal niet doodgeschoten worden en niet doodgaan door brand of door te verdrinken. Omdat je niet in vorige levens gedood hebt, zal je ook vrij zijn van alle ziekten in dit leven.

“Door in dit leven niet te stelen, zullen we in toekomstige levens niet beroofd worden.” Als je anderen niet van hun spullen berooft, zal niemand jou in volgende levens beroven. Waarom zou je beroofd worden? Dit gebeurt omdat je mensen in vorige levens hebt bestolen en beroofd. Je dacht dat het erg slim was om de eigendommen van anderen te stelen. In dit leven grijpen ze dingen terug. De cyclus van oorzaak en gevolg is erg onvoorstelbaar.

“Door geen seksueel wangedrag te begaan in dit leven, zullen we in toekomstige levens goede huwelijken hebben.” Wat is een goed huwelijk? Dit betekend dat er geen scheidingen of enig andere huwelijksproblemen zullen zijn. Scheidingen en huwelijksproblemen resulteren als we falen om de voorschriften na te leven. Diegene die seksueel wangedrag hebben begaan zullen geboren worden met een slechte lichaamsgeur. Iemand die de voorschriften niet heeft nageleefd, zal in dit leven een erg onprettige lichaamsgeur hebben. De geur zal zo sterk zijn dat geen enkel parfum instaat zal zijn het te verhullen. Normaal gesproken houden mannen van vrouwen, maar wanneer ze die geur ruiken, zullen ze wegrennen. Vrouwen houden ook van mannen, maar als een man zo’n geur heeft, zullen vrouwen ook van hem wegrennen. Niemand zal van zo’n persoon houden. Iedereen die de voorschriften niet naleeft zal een slechte geur hebben. Als je oprecht de voorschriften naleeft, zal je lichaam een geur afgeven en er zal gezegd worden dat het “versiert is met geurig licht.”

De hofdame Vrouwe Goede Geur uit de Chin Dynastie in China, waarschijnlijk een afstammeling van het Oeigoerenvolk, rook altijd lekker. Ze hoefde geen parfum of geurige zeep te gebruiken. Haar lichaam gaf een natuurlijke geur af die sterker was dan alle andere geuren. De verwarde Chinese keizer voerde een oorlog en nam haar terug. Hij noemde haar “Vrouwe Goede Geur”, wat al zijn andere vrouwen jaloers maakten. De keizer had vele vrouwen, en zijn jaloerse keizerin liet haar doden, waarna ze niet langer geurig was.

Als je in dit leven niet toegeeft aan seksueel wangedrag en nooit betrokken raakt bij affaires met andere mannen of vrouwen zal je in toekomstige levens niet scheiden. Maar als je in vorige levens ontrouw bent geweest zal je huwelijk in dit leven niet een gelukkige zijn. Verschillende dingen zullen gebeuren om je huwelijk te verstoren. Dat is de vergeldingen voor het begaan van seksueel wangedrag.

“Door in dit leven niet te liegen, zullen we in toekomstige levens niet bedrogen worden.” Als we in dit leven niet liegen, zal niemand ons in toekomstige leven bedriegen. Als iemand ons bedriegt, moeten we ons beseffen, “Oh, Ik moet in een vorig leven gelogen hebben en daarom wordt ik bedrogen in dit leven.”

Iemand vertelde me dat de vier mensen van de Filippijnen niet gekomen waren om het huiselijk leven te verlaten. Ze gebruikten het enkel als een excuus om naar de Verenigde Staten te komen. Ik zei dat dat oké is. Ik weet zeer goed wat hun motieven zijn, en toch geloof ik ze omdat ik mensen niet wil bedriegen en ik geloof ook dat mensen mij niet zullen bedriegen. Zelfs als ik weet dat iemand me aan het bedriegen is, zal ik niet de gedachte voortbrengen dat hij dat doet. Diegene die dit horen kunnen zeggen: “Oh! Dat is goed.” In deze wereld stellen veel mensen zich defensief tegen elkaar op. Jij bent bang dat ik jou misschien zal bedriegen en ik ben bang dat jij mij misschien zal bedriegen. Leid ik een verlies door het niet erg te vinden dat ik bedrogen wordt? Als dat zo is maakt dat niet uit.

“Door in dit leven niet te drinken, zullen we in toekomstige levens ons gezond verstand niet verliezen.” Waarom is het zo dat mensen in dit leven hun gezond verstand verliezen of dat ze psychiatrische aandoeningen hebben? Dit komt doordat ze in vorige levens teveel gedronken hebben en doordat ze veel drugs gebruikt hebben. Daardoor gaat de krankzinnigheid door in dit leven. De cirkelvormige keten van oorzaak en gevolg is zo of je het nou gelooft of niet. Hoe dan ook, of je het nu gelooft of niet ik zal het hoe dan ook zeggen.

 

Is er geen voordeel in het bestuderen van de Boeddhadharma?

“Ik heb de Boeddhadharma voor een lange tijd bestudeerd,onderzocht en heb naar de Boeddhadharma geluisterd maar ik heb geen enkel voordeel verkregen!” Wat voor voordeel wil je hebben? In werkelijkheid heb je al een groot voordeel verkregen zonder het te beseffen. Wat voor voordeel heb je verkregen?

Wanneer je hier de Boeddhadharma aan het bestuderen bent, ben je niet ergens mensen aan het vermoorden. Daardoor ben je niet te midden van die moordenaars. Is dat niet een voordeel? Wanneer je hier komt om Dharmalezingen bij te wonen, zal je niet gevonden worden tussen dieven en inbrekers. Als je niet naar lezingen luistert, kan je betrokken raken bij diefstal, overvallen of zelfs brandstichting. Nu je de Boeddhadharma bestudeert, ben je vrij van al deze misdrijven. Zou je dat niet een voordeel noemen?

Wanneer je de Boeddhadharma bestudeert, raak je niet betrokken bij seksueel wangedrag. Zo zal je geen misdrijven zoals verkrachting plegen. Je doet veel goede dingen en zal dus vrij zijn van misdrijven. Is dat geen voordeel? Wanneer je de Boeddhadharma bestudeert, zal je geen leugens vertellen en mensen niet oplichten. Dan zal je de overtreding van liegen niet begaan. Dat is het zuiveren van je mondkarma. Als je jezelf verder kan onthouden van drinken, roken en het nemen van drugs, dan zal je bewustzijnskarma ook gezuiverd worden. Omdat je deze bedwelmende middelen niet consumeert, zal je ook niet in het gezelschap zijn van criminele verslaafden.

Als het zuiveren van de drie karma’s niet een voordeel is van het bestuderen van het Boeddhisme, wat dan wel? Als je de Boeddhadharma niet bestudeert, kan je betrokken raken bij moord, diefstal of brandstichting. Dan zal de politie je grijpen en je in de gevangenis stoppen, misschien wel levenslang. Zou dat niet jammerlijk zijn? Omdat je de Boeddhadharma bestudeert, ben je vrij van al deze problemen. Als dat niet een voordeel is, wat is het dan? Daarom moeten we niet vermoeid raken van het bestuderen van de Boeddhadharma.

 

Zal “niet ontvangen van de voorschriften” je ware vrijheid geven?

Mensen met verkeerde denkbeelden zeggen: “Ontvang de voorschriften niet. Waarom zou je die willen ontvangen? Waarom zou je jezelf laten beteugelen door voorschriften?” Dit is een verkeerde opvatting. Je denkt dat je vrij bent door de voorschriften niet te ontvangen. Maar het is op die manier erg gemakkelijk om in de hellen te vallen. Dat is waar die zogenaamde “ware vrijheid” van jou je naar toe kan leiden.

Als je de voorschriften ontvangt, zal je de bescherming van de voorschriften hebben. De voorschriftkenmerken, voorschriftdharma en voorschriftsubstantie zullen je ondersteunen. Je zal op deze manier niet zo gemakkelijk in de hellen terechtkomen. Zelfs als je in de hellen valt, zal je er snel uitkomen. Als je het fijn vindt om vrij te zijn en de voorschriften niet ontvang, dan wanneer je later in de hellen val, is het niet zeker wanneer je eruit zult komen.

Als je de voorschriften hebt ontvangen, zal je het voorschriftkenmerk, de voorschriftdharma en de voorschriftsubstantie hebben om je te beschermen. Met deze bescherming kan de tijdsduur in de hellen verkort worden. Als je jezelf vrij rond laat rennen en de voorschriften niet ontvangt, dan is het niet zeker hoe lang je in de hellen moet blijven als je er eenmaal in terecht bent gekomen.

Aan de andere kant, als je de voorschriften hebt ontvangen, kan de tijdsduur in de hellen verkort worden. Het is als iemand die een zware overtreding begaan heeft en gepakt wordt door de politie. Als de crimineel gewerkt heeft als persoonlijke lijfwacht of als bediende van de president, dan schrijft de president misschien een brief waarin hij beveelt om de crimineel vrij te laten. Als de crimineel dergelijke connecties niet heeft, dan zal hij niet vrijgelaten worden voor-wie-weet hoelang. Het is overeenkomstig met dit. Wanneer je de bescherming van de voorschriften hebt, kan de lange tijdsduur van je ellende heel erg verkort worden. Wees daarom niet bijdehand, door te zeggen: “Het is goed om de voorschriften niet te ontvangen.”

Het is goed voor jou om de voorschriften te ontvangen. Laat me je dit zeggen: “Na de voorschriften van de Boeddha te hebben ontvangen, betreden levende wezens de positie van alle Boeddha’s.” Wanneer levende wezens de voorschriften van de Boeddha’s ontvangen, is het hetzelfde als het betreden van de positie van de Boeddha. Spreek daarom geen kwaad over de voorschriften of over de Vinaya van de Boeddha.

 

Wat als ik de voorschriften overtreed?

Voorschriften zijn de moeder van Boeddhaschap. Als je een Boeddha wenst te worden moet je voorschriften naleven en hen niet overtreden. Nadat je de voorschriften hebt overtreden is dat net als het drijven op de oceaan in een lekkende boot. Zal de boot niet zinken? Het overtreden van de voorschriften is net als ervoor zorgen dat de boot op de oceaan zinkt. Wanneer je de voorschriften hebt ontvangen moet je hen naleven. Als je dat niet doe, is dat hetzelfde als het hebben van lekkages. Wanneer je lekt ben je niet vrij van uitvloeiingen. Het hebben van geen uitvloeiingen komt wanneer we de voorschriften niet overtreden. Wanneer je de voorschriften overtreed heb je uitvloeiingen. Wat moet je doen als dat gebeurt? Je moet de voorschriften repareren. Hoe? Je kan verdienste en deugd creëren door zowel financiële donaties te maken of door vrijwilligers werk te doen. Door je overtredingen goed te maken en verdienste te creëren voor de Drievoudige Juweel zal je je overtredingen wegvegen.

 

Het verhaal van een oude cultivator.

Een oude leek had ooit de vijf voorschriften ontvangen en één aanvullende regel om te “zwijgen tijdens het eten.” Later brak hij echter alle vijf voorschriften en handhaafde enkel de regel om te “zwijgen tijdens het eten.” De voorschriftbeschermende spirit die deze regel beschermde, hoopte dat de leek ook deze regel zou overtreden zodat hij hem ook kon verlaten. Deze man brak die regel echter nooit. Hij at altijd in stilte.

Later verscheen die voorschriftbeschermende spirit in een droom: “Je heb al de voorschriften overtreden. Waarom heb je deze regel om te “zwijgen tijdens het eten” nooit overtreden? Breek het alsjeblieft snel zodat ik kan weggaan.”

De oude cultivator dacht bij zichzelf, “Ik heb enkel de ene regel om in stilte te eten nageleefd en heb nog steeds de bescherming van die voorschriftspirit.” Daarna vond hij een deugdzame Dharmameester en ontving nogmaals de vijf voorschriften. Vervolgens cultiveerde hij en realiseerde het Pad. Elk persoon heeft zijn eigen verzameling van oorzaken en omstandigheden.

Daarom is het ontvangen van de voorschriften een erg belangrijke aangelegenheid in het Boeddhisme.

 

De kostbare parel van Manjushri Bodhisattva.

Tijdens het beoefenen van het Bodhisattvapad loog Manjushri Bodhisattva nooit. Evenmin beging hij overtredingen waarbij doden of stelen betrokken was. In het algemeen leefde hij de voorschriften strikt na. Hoe kunnen we bewijzen dat hij deze regels naleefde en nooit iets stal? Op een dag vertelde hij de andere Bodhisattva’s: “Sinds mijn eerste aspiratie om te cultiveren, heb ik de regel om niet te stelen nageleefd. Daardoor zullen mijn bezittingen nooit door iemand worden gestolen. Niet alleen zal niemand van mij stelen, zelfs als ik mijn meest kostbare bezitting in het openbaar laat liggen, zal niemand het meenemen.”

Sommige Bodhisattva’s geloofde hem niet en zeiden: “We zouden jouw bewering graag willen testen met een experiment. Leg je meest kostbare bezitting bij de stadspoort, wat de drukste plek is. Laat het daar drie dagen liggen. Als niemand het meeneemt, zal dat bewijzen dat je bewering waar is.”

Manjushri Bodhisattva ging akkoord met het experiment. Daarop plaatste hij zijn meest kostbare parel – alle Bodhisattva’s bezitten vele kostbare en waardevolle dingen – bij de stadspoort. Gedurende de volgende drie dagen passeerde vele mensen de poort en inderdaad, niemand nam het mee. De andere Bodhisattva’s wisten toen dat Manjushri Bodhisattva echt het voorschrift om niet te stelen had nageleefd.

 

Gedraag jezelf niet als je eigen verdedigingsadvocaat.

Verschillende mensen leggen dezelfde Boeddhadharma op vele verschillende manieren uit. Daardoor zijn de methoden van beoefening ook verschillend. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Daardoor zijn er vele verschillende zienswijzen.

Ware beoefenaars van de Boeddhadharma moeten bijvoorbeeld niet roken, drinken of vlees eten. Maar sommige Boeddhisten zeggen: “De voorschriften van de Boeddha verbieden mensen om te doden, stelen, seksueel wangedrag te begaan, te liegen of te drinken. Roken wordt echter niet genoemd. Daarom is roken niet inbegrepen in de voorschriften.” Dit is een zelf-gerechtvaardiging. Roken is inbegrepen in het voorschrift om niet te drinken. Zij willen als hun eigen verdedigingsadvocaat handelen door te zeggen dat roken niet een overtreding van de voorschriften is.

Iemand met ware wijsheid zal nooit iets ongepast doen. Hij zal geen enkele slechte daden begaan, niet alleen diegene die in de voorschriften genoemd worden. We moeten al onze slechte gewoontes veranderen.

Niet doden omvat geen vlees eten en geen vlees eten omvat ook niet doden. Dit is omdat er geen vlees te eten valt zonder te doden. Sommige Boeddhisten zeggen: “De Boeddha verbood mensen om te doden, maar niet om vlees te eten. De Boeddha stond mensen toe om vlees te eten dat op drie manieren zuiver was: 1) je ziet niet dat het wezen gedood wordt; 2) je hoort niet dat het wezen gedood wordt; 3) het wezen is niet specifiek voor jouw gedood. Het eten van vlees dat zuiver is op deze wijze is toegestaan.” Dat is ook een zelf-gerechtvaardiging omdat diegene gewoonweg het eten van vlees niet kan afzweren.

Ik ontmoette ooit een professor die zelfs niet één dag zonder vlees kon. Hij zei: “Zelfs de geur van vlees zou mijn drang ervoor verlichten als ik het niet zou kunnen proeven.” Zo zie je, iedereen heeft zijn eigen ideeën en standpunten, en ze zijn allemaal verschillend.

 

Bij het bestuderen van de Boeddhadharma moeten we voorschriften, concentratie en wijsheid bestuderen.

Voorschriften helpen ons om ons “te onthouden van al het slechte en om al het goede te doen.” We onthouden onszelf van het doen van al dat slecht is, maar we doen al dat goed is. Concentratie wordt ontwikkeld door gedreven chanmeditatie te bestuderen. Wijsheid is het resultaat van concentratie en concentratie komt voort uit het handhaven van de voorschriften. Deze drie worden de drie uitvloeiloze studies genoemd.

We moeten een eind maken aan hebzucht, haat en verwarring. Wanneer we vrij zijn van hebzucht, zullen we niet vechten. Wanneer we niet met anderen vechten, zoeken we niets. Wanneer we niets zoeken, zullen we zelfloos zijn. Wanneer we zelfloos zijn, zullen we geen persoonlijk gewin nastreven. Deze zijn allemaal aan elkaar verwant. Het bestuderen van de Boeddhadharma betekent om de leer op een nauwkeurige en eerlijke manier op te volgen. Neem geen risico’s en sluipwegen, cultiveer gewoon oprecht.

 

Wat zijn zuivere voorschriften?

Je moet letten op het woord “zuiver.” Wat betekent “zuiver”? Het betekent zuiver en schoon zijn, vrij van alle verontreinigingen. Vrij zijn van zelfs maar de kleinste verontreiniging is het soort van zuiverheid waarbij zelfs geen enkele gedachte opkomt.

Niet doden omvat het zuiveren van onze gedachten. Als we de voorschriften naleven aan de buitenkant en beweren dat we niet doden, maar we klagen onafgebroken over anderen of worden boos op mensen, dan zijn we nog steeds het voorschrift tegen doden aan het overtreden.

Niet stelen omvat mentale toestanden. We hoeven niet perse fysiek te stelen. Wanneer we anderen benijden om hun rijkdommen of talenten of worden jaloers op mensen, overtreden we het voorschrift tegen stelen.

Het niet begaan van seksueel wangedrag omvat ook het niet hebben van onzuivere gedachten over het andere geslacht. Als we ons overgeven aan onzuivere gedachten over het andere geslacht, dan zijn we onzuiver bezig en breken we het voorschrift.

Het zuiver naleven van de voorschriften betekent het leiden van een schoon leven zonder enige verontreinigde gedachten. Dat is wat het betekent om de voorschriften zuiver na te leven.