De Wonderbaarlijke Dharma Lotusbloem Soetra

 

Hoofdstuk 25

 

De Universele Deur van Avalokiteśvara Bodhisattva

(Guan Shi Yin – The Bodhisattva Who Contemplates The Sounds Of the World

– De Observator van de Geluiden van de Wereld)

 

Op dat moment, rees Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva van zijn zetel, onbedekte zijn rechter schouder, plaatste zijn palmen tegen elkaar en richtte zich tot de Boeddha, en stelde de vraag, “Bhagavan, om welke reden wordt de Bodhisattva Avalokiteśvara, Avalokiteśvara genoemd?

 

De Boeddha vertelde aan Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva, “Goede man, als enig levende wezen van de grenzeloze honderden duizenden oneindige koti’s van levende wezens die allerlei soorten van ellende aan het ondergaan zijn horen van Avalokiteshvara Bodhisattva en reciteren zijn naam met één enkel bewustzijn, zal Avalokiteshvara Bodhisattva onmiddellijk hun stemmen horen en ze redden.

“Wanneer een persoon die de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva handhaaft een groot vuur betreed, zal het vuur hem niet verbranden, allemaal dankzij de ontzagwekkende spirituele kracht van deze Bodhisattva.

“Wanneer een persoon die in de grote zee ronddobbert de naam van de Bodhisattva uitroept, zal hij een ondiepe plek vinden.

“Wanneer de honderden duizenden oneindige koti’s van wezens die op zoek zijn naar goud, zilver, lapis lazuli, paarlemoer, kornalijn, koraal, amber, parels enzovoorts de grote oceaan opgaan, kan een gevaarlijke wind hun boten in het gebied van de rakshasageesten blazen. Maar als er te midden van hen zelfs maar één persoon is die de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva uitroept, zullen ze allemaal gered worden van de moeilijkheden van de rakshasa’s. Om deze reden, wordt hij Avalokiteshvara genoemd.

“Verder, wanneer een persoon die op het punt staat om mishandeld te worden de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva uitroept, zullen de messen en knuppels van zijn belagers in stukken breken en hij zal gered zijn.

“Wanneer yaksha’s en rakshasa’s komen genoeg om de drieduizend groot duizend werelden systeem mee te vullen om een persoon te kwellen, wanneer ze hem de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva uit horen roepen, zullen al deze kwaadaardige geesten niet eens in staat zijn om naar diegene te staren met hun gemene ogen, laat staan dat ze hem kunnen schaden.

“Wanneer een persoon, hetzij schuldig of onschuldig, die in voetstukken geplaatst is of geboeid is met kettingen de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva uitroept, zullen zijn ketenen openbreken en hij zal onmiddellijk bevrijd zijn.

“Wanneer bandieten een gevaarlijke weg teisteren genoeg om de drieduizend groot duizend werelden systeem mee te vullen waarover een koopmanchef die de leiding heeft over kostbare juwelen een groep van kooplui aan het leiden is, maar onder de kooplui is er slechts één enkel persoon die zegt, ‘Goede mannen, ben niet bevreesd! Jullie moeten allemaal met één enkel bewustzijn de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva reciteren. Deze Bodhisattva schenkt angstloosheid aan levende wezens. Wanneer jullie zijn naam reciteren, zullen jullie zeker gered worden van deze rovers,’ en als alle kooplui na dat te hebben gehoord, gezamenlijk, ‘Namo Avalokiteshvara Bodhisattva,’ uitroepen, dan zullen ze onmiddellijk gered zijn omdat ze zijn naam reciteerden.

“Onuitputtelijke Intentie! De ontzagwekkende spirituele kracht van de Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara is zo verheven en subliem als dat!

“Wanneer levende wezens die veel seksuele verlangens hebben voortdurend en eerbiedig de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva reciteren, zullen ze gescheiden worden van hun verlangen.

“Wanneer diegene die veel haat hebben voortdurend en eerbiedig de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva reciteren, zullen ze gescheiden worden van hun haat.

“Wanneer diegene die erg dom zijn voortdurend en eerbiedig de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva reciteren, zullen ze gescheiden worden van hun domheid.

“Onuitputtelijke Intentie, Avalokiteshvara Bodhisattva heeft grote ontzagwekkende spirituele krachten zoals deze en schenkt grote voordelen. Daarom moeten levende wezens altijd indachtig zijn van hem.

“Wanneer vrouwen die zonen zoeken buigen en offeringen maken tot Avalokiteshvara Bodhisattva, zullen ze gezegende, deugdzame en wijze zonen baren. Wanneer ze dochters zoeken, zullen ze eerzame en beeldschone dochters baren die wortels van deugdzaamheid geplant hebben in vorige levens en die door allen geëerbiedigd en gerespecteerd worden.

“Onuitputtelijke Intentie! Avalokiteshvara Bodhisattva heeft krachten zoals deze. Als er levende wezens zijn die eerbiedig buigen tot Avalokiteshvara Bodhisattva, zullen ze gezegend zijn en hun inspanningen zullen niet tevergeefs zijn geweest.

“Daarom moeten alle levende wezens de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva ontvangen en handhaven.

“Onuitputtelijke Intentie! Als een persoon al de namen zou ontvangen en handhaaft van Bodhisattva’s in het aantal van de zandkorrels in tweeënzestig koti’s Ganges Rivieren, en daarnaast zou hij uitgebreid offeringen tot ze maken van voedsel, dranken, kleding, beddengoed en medicijnen, wat denk jij – zouden de verdienste en deugd van deze goede man of goede vrouw groot zijn of niet?”

 

Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva antwoordde, “Heel groot, Bhagavan.”

 

De Boeddha zei, “Als een ander persoon de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva zou ontvangen en handhaaft en buigt en maakt slechts eenmaal offeringen, de zegeningen van die persoon zouden gelijk zijn aan en niet verschillend zijn ten opzichte van de andere persoon. Ze kunnen niet uitgeput worden gedurende honderden duizenden ontelbare koti’s van eeuwigheden.

“Onuitputtelijke Intentie, diegene die de naam van Avalokiteshvara Bodhisattva ontvangt en handhaaft verkrijgt het voordeel van zegeningen en deugden zo eindeloos en grenzeloos als deze.”

 

Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva zei tot de Boeddha, “Bhagavan, hoe zwerft Avalokiteshvara Bodhisattva door deze Sahawereld? Hoe spreekt hij de Dharma voor levende wezens? Hoe voert hij dit werk uit met de kracht van hulpmiddelen?”

 

De Boeddha vertelde aan Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva, “Goede man, wanneer levende wezens in dit land gered moeten worden doormiddel van iemand in het lichaam van een Boeddha, zal Avalokiteshvara Bodhisattva manifesteren in het lichaam van een Boeddha en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een Pratyekaboeddha, zal hij manifesteren in het lichaam van een Pratyekaboeddha en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een Shravaka, zal hij manifesteren in het lichaam van een Shravaka en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van de Brahmakoning, zal hij manifesteren in het lichaam van de Brahmakoning en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van Shakra, zal hij manifesteren in het lichaam van Shakra en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van de God van Soevereiniteit, zal hij manifesteren in het lichaam van de God van Soevereiniteit en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van de Grote God van Soevereiniteit, zal hij manifesteren in het lichaam van de Grote God van Soevereiniteit en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een grote hemelse generaal, zal hij manifesteren in het lichaam van een grote hemelse generaal en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van Vaishravana, zal hij manifesteren in het lichaam van Vaishravana en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een mindere koning, zal hij manifesteren in het lichaam van een mindere koning en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een Ouderling, zal hij manifesteren in het lichaam van een Ouderling en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een leek, zal hij manifesteren in het lichaam van een leek en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een minister van staat, zal hij manifesteren in het lichaam van een minister van staat en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een Brahmaan, zal hij manifesteren in het lichaam van een Brahmaan en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een Bhikshu, Bhikshuni, Upasaka of een Upasika, zal hij manifesteren in het lichaam van een Bhikshu, Bhikshuni, Upasaka of een Upasika en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een echtgenote van een Ouderling, van een leek, van een minister van staat of van een Brahmaan, zal hij manifesteren in het lichaam van een echtgenote en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een zuivere jongeheer of een zuivere jongedame, zal hij manifesteren in het lichaam van een zuivere jongeheer of een zuivere jongedame en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een hemelse draak, yaksha, grandharva, asura, garuda, kinnara, mahoraga, mens of niet-menselijke, enzovoorts, zal hij manifesteren in een dergelijk lichaam en Dharma voor hen spreken.

“Wanneer ze gered moeten worden door iemand in het lichaam van een Vajrahandterende spirit, zal hij manifesteren in het lichaam van een Vajrahandterende spirit en Dharma voor hen spreken.

“Onuitputtelijke Intentie! Avalokiteshvara Bodhisattva heeft verdienste en deugd zoals deze verwezenlijkt en, in allerlei vormen, zwerft hij door het heel land, om levende wezens te redden en te bevrijden.

“Daarom moet jullie allemaal met één enkel bewustzijn offeringen maken tot Avalokiteshvara Bodhisattva. Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva kan, te midden van angst, crisis en tegenspoed, angstloosheid schenken. Daarom wordt hij door iedereen in deze Sahawereld de ‘Schenker van Angstloosheid’ genoemd.”

 

Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva zei tot de Boeddha, “Bhagavan, ik zal nu een offering maken tot Avalokiteshvara Bodhisattva.” Hij verwijderde toen zijn halsketting van parels, met een waarde van honderden duizenden grammen van goud, en offerde het tot de Bodhisattva, door te zeggen, “Menslievende, accepteer deze Dharmaoffering, deze halsketting van kostbare parels.”

 

Avalokiteshvara Bodhisattva weigerde om het te accepteren.

 

Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva zei nogmaals tot Avalokiteshvara Bodhisattva, “Menslievende, uit medelijden voor ons, accepteer deze halsketting.”

 

De Boeddha vertelde toen aan Avalokiteshvara Bodhisattva, “Je moet medelijden hebben met Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva en de viervoudige assemblee, evenals de goden, draken, yaksha’s, gandharva’s, asura’s, kinnara’s, mahoraga’s, mensen, niet-menselijken, enzovoorts, en deze halsketting accepteren.”

 

Toen, uit medelijden voor de viervoudige assemblee, de goden, draken, mensen, niet-menselijken, enzovoorts, accepteerde Avalokiteshvara Bodhisattva de halsketting. Hij splitste het in twee stukken, één deel offerde hij tot Shakyamuni Boeddha en de andere tot de Stoepa van Velen Juwelen Boeddha.

 

“Onuitputtelijke Intentie, zo is de zelfmeesterschap en spirituele kracht van Avalokiteshvara Bodhisattva, die door heel de Sahawereld zwerft.”

 

Op dat moment, gebruikte Onuitputtelijke Intentie Bodhisattva verzen om deze vraag te stellen, “

 

Bhagavan, compleet met wonderbaarlijke kenmerken,

ik vraag u nu nogmaals,

waarom wordt deze volgeling van de Boeddha

Avalokiteshvara genoemd?

 

De Geëerde van Perfecte, Wonderbaarlijke Kenmerken,

beantwoordde Onuitputtelijke Intentie met verzen:

Luister naar de beoefeningen van Avalokiteshvara,

die vaardig, reageert in alle plaatsen.

 

Met allesomvattende geloften, zo diep als de zee,

gedurende onvoorstelbare eeuwigheden,

heeft hij vele duizenden koti’s van Boeddha’s gediend,

en heeft grote, zuivere geloften gemaakt.

 

Ik zal jou nu in het kort vertellen,

dat voor diegene die zijn naam horen of hem zien,

en die onafgebroken indachtig zijn van zijn naam,

kan hij de ellende van alle rijken van bestaan uitdoven.

 

Wanneer iemand het slachtoffer is van iemand anders zijn schadelijke bedoelingen,

en wordt in een put van vuur geduwd,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zal de put van vuur in een poel veranderen.

 

Wanneer iemand ronddobbert in de grote zee,

en wordt omringt door de gevaren van draken, vissen en geesten,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zullen de golven hem niet verdrinken.

 

Wanneer iemand op de bergtop staat van Berg Sumeru,

en iemand anders probeert hem ervan af te duwen,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zal hij zo stevig staan als de zon in de ruimte.

 

Wanneer iemand achterna gezeten wordt door slechte mensen,

die hem van een Vajra Berg willen gooien,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zal geen enkel haartje op zijn lichaam geschaad worden.

 

Wanneer iemand omringt wordt door kwaadaardige bandieten,

die hem bedreigen met messen,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zullen alle bandieten aanzet geven tot mededogen.

 

Wanneer iemand in de problemen is met de wet,

en op het punt staat om geëxecuteerd te worden,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zullen de messen in stukken breken.

 

Wanneer iemand in de gevangenis is gezet, geboeid of geketend,

of als zijn handen en voeten in een blok zitten,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zullen zijn ketenen open gaan en hij zal vrij zijn.

 

Wanneer iemand op het punt staat om geschaad te worden,

door mantra’s, spreuken of vergif,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zal al de schade terug gekaatst worden naar de afzender.

 

Wanneer iemand gemene rakshasa’s,

giftige draken of geesten tegenkomt,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zullen ze niet durven om hem iets aan te doen.

 

Wanneer iemand omringt wordt door boosaardige beesten,

met angstaanjagende slagtanden en klauwen,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zullen de beesten snel ver weg rennen.

 

Giftige slangen en schorpioenen,

hebben uitbarstende dodelijke dampen,

maar als iemand de kracht van Avalokiteshvara oproept,

bij het geluid van diegene zijn stem, zullen ze verdwijnen.

 

Wolken van bulderende donder en bliksem

kunnen het laten hagelen of grote hoeveelheden laten regenen,

maar als iemand de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zullen de wolken onmiddellijk uiteengaan.

 

Levende wezens zijn overladen met ontberingen,

en worden onderdrukt door onbeperkte ellende.

De kracht van de wonderbaarlijke wijsheid van Avalokiteshvara

kan de wereld redden van lijden.

 

Compleet met de kracht van spirituele penetraties,

onmetelijke gecultiveerde wijsheid en hulpmiddelen,

door alle landen van de tien richtingen gaande,

manifesteert hij overal in alle plaatsen.

 

De verschillende slechte bestemmingen,

die van de hellen, geesten en dieren,

en de pijn van geboorte, ouderdom, ziekten en dood,

worden allemaal geleidelijk weg geveegd.

 

Ware Beschouwer, Zuiver Beschouwer,

Beschouwer met Onmetelijke, Grote Wijsheid,

Meedogende Beschouwer, Aardige Beschouwer,

mogen wij u constant aanschouwen met eerbied!

 

Rein zuiver licht,

de zon van wijsheid die door de duisternis breekt

die rampen van wind en vuur kan opheffen

terwijl het op alle werelden schijnt.

 

Meedogende Substantie: de donder van voorschriften.

Vriendelijke Intentie: een wonderbaarlijke grote wolk.

Hij laat zoute dauw en Dharmaregen neerdalen,

die de vlammen van kwellingen dooft.

 

Te midden van onenigheid, wanneer geconfronteerd met rechtszaken,

of wanneer iemand doodsbang is op het slagveld,

als hij de kracht van Avalokiteshvara oproept,

zullen al zijn vele vijanden zich verspreiden en vertrekken.

 

Wonderbaarlijk is jouw geluid, Beschouwer van de Geluiden van de Wereld –

een zuiver geluid, een geluid als het getij van de zee,

een geluid voorbij alle wereldlijke geluiden,

we zullen het altijd in ons bewustzijn dragen.

 

In gedachte na gedachte hebben we geen twijfel:

Avalokiteshvara is zuiver en legendarisch.

In tijden van ellende, pijn, gevaar en sterven,

is hij onze toevlucht en beschermer.

 

Compleet met alle verdienste en deugd,

zijn vriendelijke ogen bekijken levende wezens,

hij is begiftigd met gigantische zegeningen, onmetelijk als de zee.

Daarom moeten wij hem eerbiedig aanbidden.”

 

Op dat moment rees de Bodhisattva Beschermer van de Aarde van zijn zetel en zei tot de Boeddha, “Bhagavan, als er diegene zijn die dit hoofdstuk van Avalokiteshvara Bodhisattva horen, die leren over de zelfmeesterschap van zijn daden en de kracht van zijn spirituele penetraties zoals getoond in deze Universele Deur, je moet weten dat de verdienste en deugd van zulke mensen niet klein zullen zijn.”

 

Toen de Boeddha de ‘Universele Deur Hoofdstuk’ had gesproken, brachten vierentachtigduizend levende wezens in de assemblee de aspiratie voor Anuttarasamyaksambodhi voort.