De Shurangama Soetra is de kern van alle Soetra’s

Een lezing van de Eerwaarde Meester Hsuan Hua op 1 mei 1983 in de Stad van Tienduizend Boeddha’s.

 

Bij het bestuderen van de Boeddhadharma moeten we de betekenissen en principes begrijpen die in de Soetra’s uitgesproken worden. Alle Soetra die door de Boeddha uitgesproken zijn, bevatten ware betekenissen en principes. Alle Soetra’s zijn verbonden met elkaar evenals de principes die ze bevatten. De Boeddha ontvouwde het Kleine Voertuig en het Grote Voertuig, en uiteindelijk het Boeddha Voertuig dat alles omvat. Het eerste dat al deze voertuigen onderwijzen, is het verwijderen van alle slechte gewoonten en tekortkomingen; het beëindigen van onwetendheid, kwellingen, begeerte, haat en begoocheling. Als je al je slechte gewoonten en tekortkomingen kunt beëindigen, zul je op natuurlijke wijze in overeenstemming komen  met de leerstellingen van de Soetra’s. Maar als je fouten niet beëindigt, zul je niet in staat zijn om de principes te begrijpen die in de Soetra’s besproken worden.

 

We zijn klaar met het onderzoeken van de Vijftig Skandha-Demon Bewustzijnstoestanden en de Vier Regels van Zuiverheid uit de Shurangama Soetra. Wat is het ware principe van deze Soetra? Waarom heeft de Boeddha het uitgesproken? Als je het ware principe vindt, zul je waarlijk in staat zijn om deze Soetra te begrijpen. Anders kun je niet beschouwd worden als iemand die deze Soetra begrijpt. Het is net als iemand leren kennen. Naast dat je de naam van diegene leert, moet je uitzoeken hoe hij eruit ziet, wat hij denkt en hoe hij zich gedraagt voordat je kunt zeggen dat je diegene kent. Als je enkel iemands naam kent maar je weet niet hoe hij eruitziet, hoe hij denkt enzovoorts, kun je niet zeggen dat je hem kent. Het bestuderen van de Soetra’s is hetzelfde.

 

De strekking van de Shurangama Soetra is zo uitgestrekt dat niets erbuiten valt, maar toch zo klein dat er niets binnenin valt. De principes van de Shurangama Soetra zijn als de botten in ons lichaam. Als we vlees, bloed en huid zouden hebben maar geen botten dan zouden we er niet menselijk uitzien. We zouden niet eens in staat zijn om op te staan. De Shurangama Soetra is de kern van alle Soetra’s. Zijn functie is om datgene te vernietigen dat verkeerd is en om datgene te openbaren dat juist is – om al het kwaad op te heffen en om de ware samadhi te onthullen. Wanneer de Shurangama Soetra uit deze wereld verdwijnt, zal er geen Boeddhadharma meer zijn. Zolang de Shurangama Soetra bestaat, bestaat de Boeddhadharma. Om de Boeddhadharma te beschermen, moeten we ten eerste de Shurangama Soetra propageren. We moeten in staat zijn om uit ons geheugen te reciteren, er lezingen over te geven en er dan in overeenstemming mee kunnen beoefenen. De Stad van Tienduizend Boeddha’s is het platform van de Shurangama. We moeten het grote Shurangama licht uitstralen, de grote Shurangama-samadhi cultiveren, de grote Shurangama-wijsheid realiseren en de grote Shurangama-vriendelijk perfectioneren.