Hoofdstuk 12

Voordelen die voortkomen door te zien en te horen

 

Op dat moment, straalde de Bhagavān miljoenen biljoenen grote lichtstralen uit vanaf de kruin van zijn hoofd. Zij waren de witte straal, de grote witte straal, de gunstige straal, de grote gunstige straal, de jade straal, de grote jade straal, de paarse straal, de groot paarse straal, de blauwe straal, de grote blauwe straal, de hemelsblauwe straal, de grote hemelsblauwe straal, de rode straal, de grote rode straal, de groene straal, de grote groene straal, de gouden straal, de grote gouden straal, de festiviteitenwolk straal, de grote festiviteitenwolk straal, de duizend-wielen straal, de grote duizend-wielen straal, de juwelen-wiel straal, de grote juwelen-wiel straal, de zonnen-schijf straal, de grote zonnen-schijf straal, de maan-schijf straal, de grote maan-schijf straal, de paleis straal, de grote paleis straal, de oceaanwolk straal en de grote oceaanwolk straal.

Na het uitstralen van deze stralen van licht vanaf de kruin van zijn hoofd, sprak hij in subtiele en wonderbaarlijke geluiden tot de grote assemblee van goden, draken, de rest van de achtvoudige divisie, mensen, niet-menselijken en anderen. “Ben vandaag getuigen van mijn lofspraak voor Kṣitigarbha Bodhisattva hier in het paleis van de Trāyastriṃśa Hemel, wanneer ik vertel over zijn heilzame daden, over onvoorstelbare gebeurtenissen, over de aangelegenheid van zijn oversteiging tot Heiligheid, over de omstandigheden van zijn certificatie tot de Tiende Grond en over de situatie die geleid heeft tot zijn onomkeerbaarheid van anuttarā-samyak-saṃbodhi.”

Nadat hij dat gezegd had, rees in de assemblee de Bodhisattva Mahāsattva genaamd Avalokiteśvara van zijn zetel, knielde en sprak met samengevoegde palmen tot de Boeddha, “Bhagavān, Kṣitigarbha Bodhisattva Mahāsattva is uitgerust met grote mededogen en heeft medelijden voor de wezens die ellende aan het ondergaan zijn voor hun overtredingen. In duizenden biljoenen werelden creëert hij duizenden biljoenen transformatielichamen door de kracht van zijn verdienstelijke deugd en onvoorstelbare overweldigende spirituele kracht.

“Ik heb de Bhagavān en de ontelbare Boeddha’s van de tien richtingen Kṣitigarbha Bodhisattva in harmonie horen loven, door te zeggen dat zelfs als al de Boeddha’s van het verleden, heden en de toekomst over zijn verdienstelijke kwaliteiten zouden spreken, ze nooit zouden kunnen eindigen met ze te beschrijven. Bij het horen van wat de Bhagavān gezegd heeft tot de grote assemblee dat hij nu Kṣitigarbha Bodhisattva’s verdienstelijke daden enzovoorts wilt loven, wil ik de Bhagavān nu smeken om de onvoorstelbare gebeurtenissen die betrekking hebben op Kṣitigarbha Bodhisattva te roemen, omwille van de wezens van het heden en de toekomst en om ervoor te zorgen dat de goden, draken en de rest van de achtvoudige divisie in verering naar hem staren om zo zegeningen te verkrijgen.”

De Boeddha antwoordde tot Avalokiteśvara Bodhisattva, “Jij heb diepe verwantschappen met de Sahāwereld. Wanneer goden, draken, mannen, vrouwen, spirits, geesten of enig ander wezen die ellende aan het ondergaan zijn voor hun overtredingen binnen de zes paden jouw naam horen, jouw afbeelding zien, jouw aanschouwen of jouw loven zullen ze zeker onomkeerbaar worden op het Onovertroffen Pad. Ze zullen altijd onder mensen en goden geboren worden en daar wonderbaarlijke gelukzaligheid genieten. Wanneer de gevolgen van hun oorzaken tot bloei komen zullen ze Boeddha’s ontmoeten die ze voorspellingen zullen schenken. Jij bent nu uitgerust met grote mededogen en medelijden voor wezens, waaronder goden, draken en de rest van de achtvoudige divisie. Luister terwijl ik de gebeurtenissen bespreek die betrokken zijn bij de onvoorstelbare voordelen die door Kṣitigarbha Bodhisattva worden geschonken. Luister aandachtig, ik zal het voor jou bespreken.”

Avalokiteśvara zei, “Mag het zo zijn, Bhagavān, wij willen dit graag horen.”

De Boeddha vertelde aan de Bodhisattva Avalokiteśvara, “In werelden van het heden en de toekomst, kunnen goden waarvan de hemelse zegeningen aan het beëindigen zijn de vijf signalen van verval tonen, deze geven aan dat ze op het punt kunnen staan om in de slechte paden te vallen. Als deze goden, hetzij mannelijk of vrouwelijk, wanneer deze signalen verschijnen Kṣitigarbha Bodhisattva zijn afbeelding zien of zijn naam horen en naar hem staren of één keer tot hem buigen zullen hun hemelse zegeningen daarbij vergroten. Ze zullen grote gelukzaligheid genieten en zullen nooit vergeldingen in de drie slechte paden hoeven te ondergaan. Hoeveel meer zal dit het geval zijn voor diegene die bij het zien en horen van de Bodhisattva, wierook, bloemen, kleding, voedsel, dranken, juwelen en kettingen gebruiken als cadeaus en offeringen voor hem. De verdienstelijke deugd, zegeningen en voordelen die ze verkrijgen zullen grenzeloos en oneindig zijn.

“Verder, Avalokiteśvara, in de werelden van het heden en de toekomst, wanneer wezens in de zes paden op het punt staan om te sterven, als ze slechts eenmaal de naam van Kṣitigarbha Bodhisattva kunnen horen zullen zulke wezens nooit meer het lijden van de drie slechte paden hoeven ondergaan. Hoeveel meer zal dit het geval zijn als de ouders en andere familieleden de huizen, rijkdom, eigendommen, juwelen en kleding van dergelijke stervende mensen gebruiken om opdracht te geven voor het beeldhouwen of het schilderen van afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva. Als deze lijdende mensen nog niet zijn gestorven kunnen hun familieleden proberen om ze te helpen zien, horen en begrijpen dat hun huizen, juwelen enzovoorts gebruikt zijn voor het beeldhouwen of het schilderen van afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva. Als de karmische vergeldingen van deze mensen zo zijn dat ze hevige ziekheid zouden moeten ondergaan dan met deze verdienste kunnen ze snel genezen en zullen hun levensspannen verlengd worden. Als de vergeldingen van deze mensen ze naar de slechte bestemmingen sturen nadat ze gestorven zijn vanwege hun karma en obstakels dan met zulke verdienste kunnen ze wanneer hun levens eindigen in plaats daarvan onder mensen of goden geboren worden en daar extreem wonderbaarlijke gelukzaligheid genieten. Al hun obstakels vanwege overtredingen zullen opgeheven worden.

“Verder, Avalokiteśvara Bodhisattva, in de toekomst kunnen mannen en vrouwen hun vaders, moeders, broers of zusters verloren hebben toen ze nog baby’s of kinderen waren. Als volwassenen kunnen deze mensen aan deze ouders en andere familieleden denken, zonder te weten in welke paden, werelden of hemelen ze herboren zijn. Veronderstel dat deze mensen in staat zijn om afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva te beeldhouwen of te schilderen of om naar hem te staren en hem te vereren gedurende één tot aan zeven dagen zonder op te geven. Zo, bij het horen van zijn naam en het zien van zijn afbeelding staren ze naar hem in verering en maken offeringen. Als de familieleden van deze mensen in de slechte paden zijn gevallen en waren voorbestemd om daar voor vele eeuwigheden te verblijven, zullen deze familieleden snel vrijgelaten worden en onder mensen en goden geboren worden en superieure wonderbaarlijke gelukzaligheid genieten. Dit zal gebeuren dankzij de verdienstelijke deugd die gegenereerd zijn door hun zonen, dochters, broers of zusters die afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva hebben gebeeldhouwd of geschilderd en daarna naar ze gestaard en vereerd te hebben.

“Als de familieleden van deze mensen al onder mensen en goden zijn geboren door de kracht van hun eigen zegeningen en zijn al superieure wonderbaarlijke gelukzaligheid aan het genieten, dan bij het ontvangen van deze aanvullende verdienste zullen hun oorzaken die leiden tot Heiligheid vergroot worden en zullen ze grenzeloze gelukzaligheid genieten. Als deze mensen drie weken lang in staat zijn om afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva te aanschouwen en met uiterste concentratie te vereren en om zijn naam in totaal tienduizend keer te reciteren, de Bodhisattva kan dan een grenzeloos lichaam tonen en voor deze mensen de rijken beschrijven waarin hun familieleden zijn geboren. Of de Bodhisattva kan in hun dromen grote spirituele krachten tonen en ze persoonlijk naar deze werelden leiden om hun familieleden te zien.

“Als ze verder iedere dag de naam van de Bodhisattva tienduizend keer kunnen reciteren voor duizend dagen dan zal de Bodhisattva de geesten en aardespirits in de omgeving van deze mensen bevelen om ze te bewaken en te beschermen gedurende hun gehele levens. In deze wereld zal hun kleding en voedsel overvloedig zijn en zullen ze niet lijden door ziekten of andere redenen. In hun huishoudens zullen er geen ongelukken plaats vinden laat staan dat ze persoonlijk getroffen worden. Uiteindelijk zal de Bodhisattva de kruinen van hun hoofden aaien en voorspellingen aan hen schenken.

“Verder, Avalokiteśvara Bodhisattva, in de toekomst kunnen goede mannen of vrouwen verlangen om grote mededogen te beoefenen door wezens te redden, kunnen verlangen om onovertroffen Bodhi te cultiveren en kunnen verlangen om de Drievoudige Wereld te verlaten. Deze mensen kunnen de afbeelding van Kṣitigarbha Bodhisattva zien, zijn naam horen en in hun harten toevlucht tot hem nemen. Ze kunnen wierook, bloemen, kleding, juwelen, voedsel en dranken gebruiken om offeringen te maken terwijl ze hem aanschouwen en vereren. De goede wensen van deze mensen zullen spoedig vervuld worden en ze zullen nooit meer andere obstakels hebben.

“Verder, Avalokiteśvara Bodhisattva, in de toekomst kunnen goede mannen of vrouwen verlangen om miljoenen biljoenen geloften te volbrengen en om evenveel ondernemingen succesvol te volbrengen in het heden als in de toekomst. Ze hoeven alleen maar toevlucht te nemen tot, te staren naar, te vereren van, offeringen te maken tot, en het loven van afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva. Op deze wijze, kunnen al hun geloften en doelstellingen verwezenlijkt worden. Verder kunnen ze hopen dat Kṣitigarbha Bodhisattva, die uitgerust is met grote mededogen, ze altijd zal beschermen. In dromen zal de Bodhisattva de kruinen van hun hoofden aaien en voorspellingen aan hen schenken.

“Verder, Avalokiteśvara Bodhisattva, in de toekomst kunnen goede mannen of vrouwen hoge achting hebben voor de Grote Voertuig Soetra’s en het onvoorstelbare besluit maken om ze vanuit hun geheugen te lezen en te reciteren. Ze kunnen dan een wijze meester tegenkomen die ze instructies geeft zodat ze bekend worden met de teksten. Maar zodra ze hen geleerd hebben vergeten ze hen. Ze kunnen maanden of jaren oefenen maar toch niet in staat zijn om ze vanuit hun geheugen te lezen of te reciteren. Dit komt doordat deze goede mannen en vrouwen karmische obstakels van vorige levens hebben die nog niet zijn opgeheven, hierdoor zijn ze niet in staat om de Grote Voertuig Soetra’s te lezen en te onthouden. Bij het horen van de naam van Kṣitigarbha Bodhisattva of het zien van zijn afbeelding moeten deze mensen met diepe respect en eerlijkheid hun situatie uitleggen aan de Bodhisattva. Daarnaast moeten ze wierook, bloemen, kleding, voedsel, en dranken en andere geliefde materialistische voorwerpen gebruiken als offeringen tot de Bodhisattva. Ze moeten een kom met zuiver water voor de Bodhisattva plaatsen gedurende één dag en één nacht. Daarna moeten ze met samengevoegde palmen hun verzoek uitspreken daarna moeten ze zich op het zuiden richten en zich voorbereiden om het water te drinken. Wanneer het water op het punt staat om hun monden te betreden moeten ze bijzonder oprecht en plechtig zijn. Nadat ze het water hebben gedronken moeten ze zich onthouden van de vijf penetrante planten, wijn, vlees, onjuiste seksuele handelingen, vals spreken en al het doden en verwonden gedurende één tot drie weken. In dromen kunnen deze goede mannen en vrouwen Kṣitigarbha Bodhisattva zien die een grenzeloos lichaam toont en de kruinen van hun hoofden zalft met water. Wanneer ze wakker worden kunnen ze begiftigd zijn met scherpzinnige intelligentie. Na slechts eenmaal deze Soetra gehoord te hebben zullen ze het zich voor eeuwig herinneren en zullen nooit één enkele zin of vers ervan vergeten of verliezen.

“Verder, Avalokiteśvara Bodhisattva, in de toekomst kunnen er mensen zijn wiens voedsel en kleding ontoereikend is, die ervaren dat hun inspanningen ter vergeefs zijn, die vele ziekten of ongeluk ondergaan, wiens families niet vredig zijn, wiens familieleden gescheiden zijn, die vatbaar zijn om ongevallen te krijgen of diegene die vaak wakker schrikken door dromen. Bij het horen van de naam van Kṣitigarbha Bodhisattva en het zien van zijn afbeelding moeten zulke mensen zijn naam tienduizend keer reciteren met extreme oprechtheid en respect. Deze onheilspellende omstandigheden zullen geleidelijk verdwijnen en ze zullen vrede en geluk vinden. Hun voedsel en kleding zullen overvloedig zijn en zelfs in hun dromen zullen ze vredig en gelukkig zijn.

“Verder, Avalokiteśvara Bodhisattva, in de toekomst kan het zo zijn dat goede mannen of vrouwen bergwouden, rivieren, zeeën of grote plassen van water, of gevaarlijke routes moeten betreden of oversteken omwille van het verdienen van hun levensonderhoud, of voor publieke of persoonlijke aangelegenheden, of aangelegenheden van leven en dood of andere urgente zaken. Deze mensen moeten eerst tienduizend keer de naam van Kṣitigarbha Bodhisattva reciteren. De geesten en spirits van de landen die ze passeren zullen ze dan bewaken en beschermen terwijl ze lopen, staan, zitten en liggen. De rust en geluk van deze mensen zal constant behouden blijven, zodat zelfs als ze tijgers, wolven, leeuwen of enig andere schadelijke of giftige beesten tegenkomen, ze niet geschaad zullen worden.”

De Boeddha vertelde aan Avalokiteśvara Bodhisattva, “Kṣitigarbha Bodhisattva heeft diepe verwantschappen met de wezens van Jambudvīpa. Honderdduizenden eeuwigheden zou niet genoeg tijd zijn om de voordelen te beschrijven die voortkomen bij wezens die deze Bodhisattva zien of zijn naam horen. Daarom, Avalokiteśvara Bodhisattva, moet je jouw spirituele krachten gebruiken om deze Soetra te verspreiden om zo de wezens van de Sahāwereld in staat te stellen om altijd vredig en gelukkig te zijn gedurende honderden miljoenen eeuwigheden.”

Op dat moment sprak de Bhagavān verzen die luide, “

Ik observeer dat Kṣitigarbha’s ongelofelijke spirituele kracht niet volledig beschreven
kan worden in eeuwigheden zo talrijk als de zandkorrels in de Ganges.
Zien, horen, aanschouwen en buigen tot hem zelfs maar één
keer bevoordeeld mensen en goden op eindeloze aantallen manieren.

Mannen en vrouwen, goden en draken die aan het einde zijn van hun
beloningen en gedoemd zijn om in de slechte paden te vallen kunnen
oprecht toevlucht nemen tot dit Grote Wezen, daarop zullen hun
levens verlengt worden en hun overtredingen opgeheven worden.

Soms verliezen kinderen hun vriendelijke en liefhebbende ouders
en weten ze niet op welk paden zij nu zijn.
Zeer vaak verliezen ze broeders, zussen en andere familieleden
die nooit door hun nog levende familieleden gekend zijn.

Door deze Bodhisattva’s afbeelding te beeldhouwen of te schilderen
en om dan te smeken, er naar te staren en tot hem te buigen,
en door zijn naam gedurende drie volle weken te handhaven
kunnen deze familieleden het lichaam van de Bodhisattva zien.

De Bodhisattva kan ze tonen waar die familieleden geboren zijn
en kan zelfs diegene snel bevrijden die in slechte bestemmingen zijn.
Als diegene die aan het bidden zijn hun oorspronkelijke besluit kunnen vasthouden,
kunnen de kruinen van hun hoofden geaaid worden en heilige voorspellingen gegeven worden.

Diegene die vastbesloten zijn om ongeëvenaarde Bodhi te cultiveren
en om te ontsnappen aan de ellende hier in de Drievoudige Wereld
moeten hun grootte meedogende harten laten ontluiken,
moeten ze eerst dit Grote Wezen aanschouwen en tot hem buigen.
Dan zal elke geloften die ze maken snel vervuld worden
en geen slechte karma zal ze ooit nog hinderen of stoppen.

Sommige mensen kunnen besluiten om de Soetrateksten te lezen
en hopen om verwarde wezens te helpen om de andere oever te bereiken.
Ook al zijn de geloften die ze maken erg uitzonderlijk, ze kunnen proberen
wat ze willen, maar ze kunnen niet herinneren wat ze lezen.

Door hun karmische obstakels en begoochelingen kunnen deze
mensen de Mahāyāna Soetra’s niet uit hun hoofd leren.
Maar ze kunnen parfums en bloemen tot Kṣitigarbha offeren,
en hem kleding, voedsel en andere speciale voorwerpen geven.

Ze kunnen zuiver water op het altaar van de Bodhisattva plaatsen,
en het daar voor een dag en nacht laten staan voordat ze het drinken.
Dan moeten ze zich rigoureus onthouden van penetrante planten,
alcohol, vlees, onjuiste seks en valse spraak.

Gedurende drie weken moeten ze geen enkel wezen doden,
terwijl ze aandachtig zijn van de naam van dit Grote Wezen.
Dan, in een droom, kan hun visioen grenzeloos worden.
Wanneer ze ontwaken, kunnen ze ontdekken dat ze nu scherp gehoor hebben.

Daarna, wanneer ze de leringen van de Soetra’s horen
zullen ze hen nooit meer vergeten voor duizenden levens.
Hoe onvoorstelbaar is deze Bodhisattva
die mensen op deze wijze helpt om zulke wijsheid te verkrijgen!

Wezens kunnen armoedig zijn of geplaagd worden door ziekten,
hun woningen kunnen onrustig zijn en hun familieleden verdeelt.
Ze kunnen zelfs geen rust vinden in hun slaap of dromen.
Hun inspanningen kunnen geheel tevergeefs zijn.

Maar het aanschouwen en het buigen tot de afbeelding van Kṣitigarbha
kan ervoor zorgen dat al deze slechte omstandigheden simpelweg zullen verdwijnen.
Dromen zullen volledig vredig worden,
voedsel en kleding overvloedig; spirits en geesten nu beschermers.

Wanneer mensen bergwouden moeten betreden, grote zeeën moeten oversteken,
of als ze onder kwaadaardige vogels en beesten, kwaadaardige mensen,
kwaadaardige spirits, kwaadaardige geesten en zelfs onder kwaadaardige windvlagen
moeten komen of als ze zichzelf in andere zorgwekkende situaties plaatsen.

Hoeven ze alleen maar in verering te staren naar en offeringen te maken
tot een afbeelding van de machtige Kṣitigarbha Bodhisattva.
In reactie, zullen alle kwaadaardige dingen in die bergwouden
en op die grote zeeën simpelweg verdwijnen.

Avalokiteśvara, luister goed naar wat ik zeg.
Kṣitigarbha Bodhisattva is een oneindig wonder!
Honderd miljoenen eeuwigheden is een te korte tijd
om volledig de krachten van dit Grote Wezen te beschrijven.

Als mensen enkel de naam ‘Kṣitigarbha’ kunnen horen,
tot zijn afbeelding buigen, hem vereren en aanbidden;
wierook, bloemen, kleding, voedsel en dranken offeren;
Zulke handelingen zullen hen duizenden vreugden brengen.

Als ze deze verdienste kunnen toewijzen tot het Dharmarijk,
zullen ze Boeddha’s worden, geboorte en dood beëindigen.
Avalokiteśvara, onthou dit goed en vertel dit aan iedereen
overal in landen zo talrijk als de zandkorrels in de Ganges.”

 

Volgende Hoofdstuk

Terug