Hoofdstuk 11

De Dharmabescherming van een aardespirit

 

Op dat moment sprak de Aardespirit Stevig en Stabiel de Boeddha zo aan, “Bhagavān, sinds lang geleden heb ik persoonlijk grenzeloze aantallen van Bodhisattva’s Mahāsattva’s aanschouwd en tot hen gebogen. Allen van hen hebben onvoorstelbare en grote spirituele penetraties en wijsheid die ze gebruiken om grootte aantallen wezens over te brengen. Te midden van al de Bodhisattva’s, Kṣitigarbha Bodhisattva Mahāsattva heeft de diepste en gewichtigste geloften gemaakt. Bhagavān, Kṣitigarbha Bodhisattva heeft grootte verwantschappen met de wezens van Jambudvīpa. Mañjuśrī, Samantabhadra, Avalokiteśvara en Maitreya manifesteren ook honderdduizenden transformatielichamen om degenen binnen de zes paden te redden, maar hun geloften zullen uiteindelijk vervuld zijn. Kṣitigarbha Bodhisattva blijft zijn geloften hernieuwen om wezens binnen de zes paden te onderwijzen en te transformeren gedurende eeuwigheden zo talrijk als de hoeveelheid zandkorrels in duizenden biljoenen Ganges Rivieren.

“Bhagavān, nu ik de wezens van het heden en de toekomst beschouw, zie ik diegene die altaars maken van klei, steen, bamboe of hout en hen op zuivere grond zetten in het zuidelijke deel van hun woningen. Zij plaatsen binnenin de altaars afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva, ofwel gebeeldhouwd of geschilderd, gemaakt van goud, zilver, kopper of ijzer. Dan branden ze wierook, maken offeringen, aanschouwen, vereren en loven hem. Door deze dingen te doen zullen deze mensen tien soorten van voordelen ontvangen.

“Wat zijn deze tien? Ten eerste, hun landerijen zullen vruchtbaar zijn. Ten tweede, hun gezinnen en woningen zullen altijd vredig zijn. Ten derde, hun voorouders zullen in de hemelen geboren worden. Ten vierde, degene die tot de huidige generatie behoren zullen voordelen en lange levens genieten. Ten vijfde, ze zullen makkelijk verkrijgen wat ze willen. Ten zesde, ze zullen nooit rampen van water en vuur tegenkomen. Ten zevende, ze zullen onvoorziene moeilijkheden vermijden. Ten achtste, ze zullen nooit nachtmerries hebben. Ten negende, ze zullen beschermd worden door spirits gedurende hun dagelijkse bezigheden. Ten tiende, ze zullen vele oorzaken creëren die leiden naar Heiligheid.

“Bhagavān, wezens van het heden en de toekomst die op de beschreven manier offeringen in hun woningen maken zullen voordelen zoals dezen ontvangen.”

Hij zei verder tot de Boeddha, “Bhagavān, goede mannen of vrouwen van de toekomst kunnen deze Soetra en een afbeelding van de Bodhisattva houden waar ze leven. Verder kunnen ze de Soetra reciteren en offeringen tot de Bodhisattva maken. Ik zal onafgebroken mijn eigen spirituele krachten gebruiken om degene die dat doen dag en nacht te bewaken en te beschermen tegen rampen, waaronder overstromingen, brand, overvallen en diefstal, grote rampen en kleine ongelukken.”

De Boeddha vertelde aan de aardespirit Stevig en Stabiel, “Er zijn maar enkele spirits die jouw spirituele kracht kunnen evenaren. Waarom zeg ik dat? Al de landen van Jambudvīpa ontvangen jouw bescherming. Al de grassen, bossen, zanden, stenen, rijstvelden, hennep, bamboe, rieten, granen, rijst en edelstenen komen voort uit de aarde dankzij jouw kracht. Daarnaast, jouw onafgebroken lofspraak voor de heilzame daden van Kṣitigarbha Bodhisattva maken jouw verdienstelijke deugd en spirituele penetraties honderdduizenden malen groter dan die van gewone aardespirits.

“Als goede mannen of vrouwen van de toekomst offeringen maken tot deze Bodhisattva, of De Soetra van de geloften die Kṣitigarbha Bodhisattva in het verleden heeft gemaakt reciteren en vertrouwen op slechts één enkel aspect van de Soetra bij hun cultivatie, moet je jouw eigen spirituele krachten gebruiken om ze te beschermen. Sta zelfs niet toe dat enige rampen of onwelkome gebeurtenissen kunnen worden gehoord, laat staan door hen worden ondergaan. Niet alleen zullen deze mensen door jou worden beschermd, ze zullen ook door de volgelingen van Śakra, Brahma en andere goden beschermd worden. Waarom zullen ze bescherming ontvangen van Heiligen en Waardigen zoals dezen? Dit zal zijn dankzij dat ze een afbeelding van Kṣitigarbha Bodhisattva hebben aanschouwd en vereerd en van het gereciteerd te hebben van deze Soetra van zijn geloften uit het verleden. Deze mensen zullen op een zeer natuurlijke wijze in staat zijn om de zee van ellende te verlaten en zullen uiteindelijk gecertificeerd worden tot de gelukzaligheid van nirvāṇa. Voor deze redenen, zullen ze grote bescherming ontvangen.”

 

Volgende Hoofdstuk

Terug