Hoofdstuk 9

De namen van de Boeddha’s

 

Op dat moment, zei Kṣitigarbha Bodhisattva Mahāsattva tot de Boeddha, “Bhagavān, ik wil enkele beoefeningen bespreken die behulpzaam zullen zijn voor wezens van de toekomst en die ze in staat zullen stellen om groot voordeel te verkrijgen gedurende hun levens en sterfgevallen. Bhagavān, alstublieft luister naar mijn woorden.”

De Boeddha zei tot Kṣitigarbha Bodhisattva, “Nu met jouw uitgestrekte mededogen wens je de onvoorstelbare gebeurtenissen te bespreken die betrokken zijn bij het redden van allen die in de zes paden ellende aan het ondergaan zijn voor hun overtredingen. Dit is het juiste moment. Spreek nu, omdat mijn nirvāṇa op handen is, zodat ik jou kan helpen om jouw geloften snel te verwezenlijken. Dan zal geen van ons beiden nog bezorgt hoeven zijn over de wezens van het heden of van de toekomst.”

Kṣitigarbha Bodhisattva zei tot de Boeddha, “Bhagavān, ontelbare asaṃkhyeya eeuwigheden geleden, verscheen een Boeddha genaamd Grenzeloos Lichaam Tathāgata in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen en hebben een kortstondige gedachte van respect, dan zullen deze mensen de zware overtredingen opheffen die ze hebben begaan gedurende veertig eeuwigheden van geboortes en sterfgevallen. Hoeveel de meer zal dit het geval zijn voor diegene die de afbeelding van deze Boeddha beeldhouwen of schilderen of hem roemen en offeringen tot hem maken. De verdienste die ze verkrijgen zullen eindeloos en grenzeloos zijn.

“Verder, in het verleden, zoveel eeuwigheden geleden als er zandkorrels in de Ganges Rivier zitten, verscheen een Boeddha genaamd Juwelen Natuur Tathāgata in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen en besluiten onmiddellijk om toevlucht te nemen, dan zullen deze mensen zich nooit terugtrekken van het Onovertroffen Pad.

“Verder, in het verleden, verscheen een Boeddha genaamd Lotus Superieur Tathāgata in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen of als het geluid van zijn naam slechts langs hun oren passeert, dan zullen deze mensen duizend maal in de Zes Verlangen Hemelen herboren worden. Hoeveel de meer zal dit het geval zijn als deze mensen oprecht de naam van deze Tathāgata reciteren.

“Verder, in het verleden, onuitspreekbare onuitsprekelijke asaṃkhyeya eeuwigheden geleden, verscheen een Boeddha genaamd Leeuwen Brul Tathāgata in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen en nemen in één enkele gedachte toevlucht, dan zullen deze mensen talloze Boeddha’s tegenkomen die de kruinen van hun hoofden zullen aaien en voorspellingen van verlichting aan hun zullen schenken.

“Verder, in het verleden, verscheen een Boeddha genaamd Krakucchaṃda in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen en staren, vereren of roemen hem oprecht, dan zullen deze mensen Grote Brahma Hemel Koningen worden in de assemblees van de duizend Boeddha’s van de Waardige Eeuw en zullen daar superieure voorspellingen ontvangen.

“Verder, in het verleden, verscheen een Boeddha genaamd Vipashin in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen, dan zullen deze mensen voor eeuwig voorkomen dat ze ooit nog in de slechte paden zullen vallen. Ze zullen altijd geboren worden onder mensen of goden en zullen in superieure wonderbaarlijke gelukzaligheid verblijven.

“Verder, in het verleden, zoveel eeuwigheden geleden als er zandkorrels in grenzeloze en ontelbare Ganges Rivieren zitten, verscheen een Boeddha genaamd Juwelen Overwinning Tathāgata in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen, dan zullen deze mensen nooit meer in de slechte paden vallen en zullen altijd in de hemelen verblijven, waar ze superieure wonderbaarlijke gelukzaligheid zullen ervaren.

“Verder, in het verleden, verscheen een Boeddha genaamd Juwelen Verschijning Tathāgata in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen en creëren een gedachte van respect, dan zullen deze mensen snel de bloei van Arhatschap verkrijgen.

“Verder, oneindige asaṃkhyeya eeuwigheden geleden, verscheen een Boeddha genaamd Kashaya Vaandel Tathāgata in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen, dan zullen deze mensen de overtredingen overwinnen die ze gecreëerd hebben gedurende honderd grootte eeuwigheden van geboortes en sterfgevallen.

“Verder, in het verleden, verscheen een Boeddha genaamd Grote Penetratie Berg Koning Tathāgata in de wereld. Als mannen of vrouwen de naam van deze Boeddha horen, dan zullen deze mensen zoveel Boeddha’s ontmoeten als er zandkorrels in de Ganges zitten. Deze Boeddha’s zullen uitgebreid Dharma voor ze spreken, om er zeker van te zijn dat ze Bodhi realiseren.

“Verder, in het verleden, waren er Boeddha’s genaamd Zuivere Maan Boeddha, Berg Koning Boeddha, Wijze Overwinning Boeddha, Zuivere Naam Koning Boeddha, Wijsheid Verwezenlijkt Boeddha, Onovertroffen Boeddha, Wonderbaarlijk Geluid Boeddha, Volle Maan Boeddha, Maan-Gezicht Boeddha en onbeschrijfelijk vele andere Boeddha’s. Bhagavān, wezens van het heden en van de toekomst, zowel goden als mensen, zowel mannelijk als vrouwelijk, kunnen zulke oneindige verdienste en deugd verzamelen door enkel de naam van één Boeddha te reciteren. Hoeveel meer verdienste zullen ze wel niet verzamelen door vele namen te reciteren. Die wezens zullen persoonlijk gedurende hun levens en sterfgevallen voordelen ontvangen die aanzienlijk genoeg zullen zijn om te zorgen dat ze nooit meer in de slechte paden zullen vallen.

“Wanneer mensen op het punt staan om te sterven, moet een groep van hun familieleden of slechts één van hen, een Boeddha zijn naam hardop reciteren ten behoeven van de mensen die op sterven liggen. Wanneer ze dat doen zullen de karmische overtredingen van deze mensen die op het punt staan om te sterven opgeheven worden, zelfs overtredingen die vijfvoudige meedogenloze vergelding verdienen. Overtredingen die vijfvoudige meedogenloze vergelding rechtvaardigen zijn zo extreem zwaar dat diegene die ze begaan hun vergelding niet zouden mogen ontsnappen gedurende miljoenen eeuwigheden. Echter, als iemand op het moment waarop dergelijke overtreders sterven ten behoeve van hen de namen van Boeddha’s reciteert, kunnen hun overtredingen geleidelijk opgeheven worden. Hoeveel meer zal dit het geval zijn voor wezens die de namen zelf reciteren. De verdienste die ze zullen creëren zal eindeloos zijn en zal ontelbare overtredingen opheffen.”

 

Volgende Hoofdstuk

Terug