Hoofdstuk 6

De lofspraak van de Tathāgata

 

Op dat moment straalde de Bhagavān een groot helder licht uit vanaf zijn gehele lichaam, en verlichte daarbij zoveel Boeddhalanden als de zandkorrels in miljoenen biljoenen Ganges Rivieren volledig. Zijn krachtige stem strekte zich uit tot aan alle Bodhisattva’s Mahāsattva’s in die Boeddhalanden, evenals de goden, draken, geesten en spirits, mensen, niet-menselijken en anderen, terwijl hij zei, “Luister vandaag, terwijl ik Kṣitigarbha Bodhisattva Mahāsattva roem, die onvoorstelbare overweldigende spirituele kracht en meedogende kracht door de tien richtingen toon bij het redden en beschermen van wezens die ellende aan het ondergaan zijn voor overtredingen die ze begaan hebben. Nadat ik in kalmte ben getreden, moeten al jullie Bodhisattva’s Mahāsattva’s en al jullie goden, draken, geesten, spirits en anderen gebruik maken van grootte aantallen behulpzame middelen om deze Soetra te beschermen en ervoor zorgen dat alle wezens de gelukzaligheid van nirvāṇa verkrijgen.”

Nadat dat gezegd was, stond een Bodhisattva genaamd Universele Uitzetting op in de assemblee, plaatste zijn palmen respectvol tegen elkaar, en zei tot de Boeddha, “We staan nu op het punt om getuigen te zijn van de lofspraak van de Bhagavān voor de onvoorstelbaar grote overweldigende spirituele deugd van Kṣitigarbha Bodhisattva. Wij hopen ook dat de Bhagavān wezens in de toekomstige Dharmabeëindigingstijdperk zal helpen door te vertellen over hoe Kṣitigarbha Bodhisattva mensen en goden bevoordeeld en over de werking van oorzaak en gevolg. Dat zal de goden, draken en de rest van de achtvoudige divisie helpen, evenals wezens van de toekomst, om de onderrichting van de Boeddha respectvol te ontvangen.”

Op dat moment, zei de Bhagavān tot de Bodhisattva Universele Uitzetting, en tot allen in de viervoudige assemblee, “Luister aandachtig, luister aandachtig. Ik zal voor jullie in het kort omschrijven hoe de deugdelijke daden van Kṣitigarbha Bodhisattva mensen en goden aanhoudend blijven bevoordelen.”

Universele Uitzetting antwoordde, “Uitstekend, Bhagavān. Wij zullen het fijn vinden om te luisteren.”

De Boeddha vertelde aan de Bodhisattva Universele Uitzetting, “Als, in de toekomst, goede mannen of vrouwen, bij het horen van de naam van Kṣitigarbha Bodhisattva Mahāsattva, hun palmen tegen elkaar plaatsen, hem prijzen, tot hem buigen, of in verering naar hem staren, zullen ze dertig eeuwigheden aan overtredingen overwinnen. Universele Uitzetting, als goede mannen of vrouwen staren naar en slechts eenmaal buigen tot geschilderde of getekende afbeeldingen van de Bodhisattva of afbeeldingen die gemaakt zijn van klei, steen, lakwerk, goud, zilver of brons, zullen ze honderdmaal in de Hemel van de Drieëndertig worden herboren en zullen voor eeuwig vermijden om in de slechte bestemmingen te vallen. Wanneer hun zegeningen in de hemelen ten einde komen en ze worden geboren in het mensenrijk, zullen ze staatshoofden worden die geen verlies van voordelen zullen leiden.

“Er kunnen vrouwen zijn die een hekel hebben aan het hebben van een vrouwelijk lichaam. Veronderstel dat ze oprecht offeringen maken tot afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva, zoals schilderijen of afbeeldingen die gemaakt zijn van klei, steen, lakwerk, koper, ijzer of andere materialen. Als ze zonder te verzuimen dag na dag onafgebroken offeringen maken, van bloemen, wierook, voedsel, dranken, kleding, gekleurde zijden, vaandels, geld, juwelen en andere voorwerpen, dan wanneer deze goede vrouwen hun huidige vrouwelijke vergelding beëindigd, zullen ze gedurende duizenden miljoenen eeuwigheden nooit meer in werelden geboren worden waar er vrouwen zijn, laat staan dat ze er een zullen zijn, behalve als ze ervoor kiezen vanwege de kracht van hun meedogende geloften, om wezens te bevrijden. Gebaseerd op de kracht van hun offeringen tot Kṣitigarbha Bodhisattva en de kracht van hun verdienstelijke deugd, zullen ze niet met vrouwelijke lichamen geboren worden gedurende honderden duizenden eeuwigheden.

“Verder, Universele Uitzetting, sommige vrouwen kunnen onvolmaakte eigenschappen bezitten of vatbaar zijn voor ziekten. Bij het verafschuwen van deze problemen, kunnen ze met oprechte besluitvaardigheid oprecht staren naar en buigen tot afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva zelfs voor slechts een paar minuten, en als resultaat, zullen ze gedurende miljoenen toekomstige eeuwigheden van wedergeboorten, voortdurend begiftigd zijn met volledige en perfecte eigenschappen. Als die vrouwen waarvan de eigenschappen op het moment niet perfect zijn geen afkeer hebben van het hebben van een vrouwelijk lichaam, dan gedurende miljoenen biljoenen levens zullen ze altijd geboren worden als vrouwen van Koninklijke afstamming, of zullen huwen met mannen van Koninklijke afkomst, of zullen dochters worden van eerste ministers, of vrouwen in vooraanstaande families of dochters van grote ouderlingen. Ze zullen van goede afkomst zijn en volledig gevormd. Ze zullen zulke zegeningen ontvangen door Kṣitigarbha Bodhisattva oprecht aanschouwd en vereerd te hebben.

“Verder, Universele Uitzetting, er kunnen goede mannen of vrouwen zijn die in staat zijn om muziek te spelen, zingen, of loven te chanten en offeringen van wierook en bloemen te maken voor afbeeldingen van de Bodhisattva, of die in staat zijn om één of meerdere personen aan te sporen om hetzelfde te doen. Nu en in de toekomst, zullen deze mensen dag en nacht omringd worden door honderden duizenden geesten en spirits die er zelfs voor zullen zorgen dat slecht nieuws hun oren niet bereikt, laat staan dat ze hen toestaan om persoonlijk betrokken te raken in enig ongeluk.

“Verder, Universele Uitzetting, in de toekomst, kunnen er slechte mensen, slechte spirits of slechte geesten zijn die goede mannen of vrouwen zien die toevlucht nemen tot, respectvol offeringen maken tot, loven, aanschouwen en buigen tot afbeeldingen van Kṣitigarbha Bodhisattva. Die wezens kunnen de fout begaan om deze handelingen van verering te bespotten, door te zeggen dat ze van geen verdienste zijn. Ze kunnen deze goede mensen uitlachen, ze achter hun ruggen veroordelen of een groep verzamelen of slechts één ander persoon om maar zo weinig als één gedachte van afkeuring te laten hebben. Deze wezens zullen in de Avīci Hel vallen, en de extreme narigheid die ze zullen ondergaan als vergelding voor hun spotternij zal zelfs niet eindigen nadat de Duizend Boeddha’s van de Waardige Eeuw de stilte hebben betreden. Alleen na die eeuw zullen ze tussen de hongerige geesten herboren worden, waar ze nog eens een duizend eeuwigheden zullen verblijven voordat ze als dieren herboren worden. Alleen na nog een andere duizend eeuwigheden zullen ze menselijke lichamen verkrijgen, maar ze zullen arm en van lage afkomst zijn met onvolledige zintuigen, en hun slecht karma zal ervoor zorgen dat ze mentale kwellingen zullen ondergaan. Kort daarna, zullen ze weer in de slechte paden vallen. Universele Uitzetting, zo zullen de vergeldingen zijn die ondergaan moeten worden door degene die de handelingen van verering van anderen belachelijk maken en beledigen. Hoeveel erger zullen de vergeldingen wel niet zijn als, ze naast hun beledigen, ook nog andere slechte denkbeelden hebben.

“Verder, Universele Uitzetting, in de toekomst, kunnen mannen of vrouwen voor een lange tijd door ziekten geveld worden en, ondanks hun wensen, is het niet mogelijk om beter te worden of om te sterven. ‘S nachts kunnen ze over slechte geesten, of over gezinsleden en familieleden, of over op gevaarlijke paden dwalen dromen. In talrijke nachtmerries kunnen ze met geesten en spirits dwalen. Terwijl dagen, maanden en jaren verstrijken, kunnen deze mensen verzwakken en vermageren, in hun slaap het uitschreeuwen van de pijn en kunnen geleidelijk steeds depressiever en zwaarmoediger worden. Die dingen gebeuren wanneer de kracht van hun karma nog niet is vastgesteld, wat het voor hun moeilijk maakt om te sterven en het voor hun onmogelijk maakt om te genezen. De ordinaire ogen van mannen en vrouwen kunnen deze fenomenen niet waarnemen.

“In die situatie, moeten andere mensen één keer deze Soetra hardop reciteren voor afbeeldingen van de Boeddha’s en Bodhisattva’s ten behoeve van enig ziek persoon die op deze wijze ziek is. Of ze kunnen bezittingen offeren tot de Boeddha’s en Bodhisattva’s die het zieke persoon koestert, zoals kleding, juwelen, tuinen of huizen. Ze moeten duidelijk tot de zieke spreken, door te zeggen, ‘Nu voor deze Soetra of deze afbeeldingen, zijn we deze voorwerpen aan het offeren namens deze zieke.’ Ze kunnen Soetra’s of afbeeldingen offeren, of opdracht geven voor het maken van afbeeldingen van Boeddha’s en Bodhisattva’s, of het bouwen van Stoepa’s of Kloosters, of olielampen aansteken, of geven aan de Eeuwige Woning. Ze moeten drie keer aan de zieken vertellen wat voor offeringen er gemaakt worden, zorg ervoor dat ze zowel horen als begrijpen wat er gedaan wordt.

“Als de bewustzijnen van de zieken al uiteengegaan zijn en hun ademhaling is gestopt, dan voor één, twee, drie, vier, tot aan zeven dagen, moeten de andere mensen ze duidelijk blijven informeren over de offeringen en om deze Soetra hardop te blijven lezen. Wanneer de levens van deze zieken eindigen, zullen ze bevrijding verkrijgen van al hun zware en catastrofale overtredingen die ze begaan hebben gedurende vorige levens, zelfs overtredingen die vijfvoudige meedogenloze vergelding rechtvaardige. Ze zullen in plaatsen geboren worden waar ze altijd hun vorige levens zullen kennen, zo hoeveel groter zullen de karmische beloningen wel niet zijn als goede mannen of vrouwen deze Soetra zelf kunnen uitschrijven of anderen opdracht geven om het te doen, of als ze zelf afbeeldingen kunnen uithakken of schilderen of anderen opdracht geven om dat te doen. De voordelen die ze zullen ontvangen zijn daadwerkelijk groot!

“Daarom, Universele Uitzetting, als je mensen zie die deze Soetra lezen en reciteren of die zelfs maar een enkele gedachte van lof hebben voor het, of als je iemand ontmoet die het vereert, moet je honderden duizenden hulpmiddelen gebruiken om deze mensen aan te sporen om ijverig te zijn en om zich niet terug te trekken. In zowel het heden als in de toekomst, zullen ze in staat zijn om duizenden biljoenen van onvoorstelbare verdienstelijke voordelen te verkrijgen.

“Verder, Universele Uitzetting, wezens in de toekomst, kunnen terwijl ze dromerig of slaperig zijn, geesten, spirits en andere vormen zien die ofwel verdrietig, huilerig, ongerust, angstaanjagend of doodsbang zijn. Dit zijn allemaal vaders, moeders, zonen, dochters, broeders, zusters, echtgenoten, echtgenotes en andere familieleden van één, tien, honderd of duizend vorige levens die nog niet in staat zijn geweest om de slechte bestemmingen te verlaten. Zij kunnen nergens terecht voor de krachtige zegeningen die nodig zijn om ze te redden, en daarom proberen ze met hun dichtstbijzijnde afstammelingen te communiceren, met de hoop dat deze familieleden gebruik zullen maken van enkele vaardige middelen om ze te helpen om uit de slechte paden te komen. Universele Uitzetting, door gebruik te maken van jouw spirituele krachten, spoor deze afstammelingen aan om deze Soetra met oprechte besluitvaardigheid te reciteren voor de afbeeldingen van Boeddha’s of Bodhisattva’s of om anderen te verzoeken om het te reciteren, ofwel drie of zeven keer. Wanneer de Soetra het juiste aantal keren hardop is gelezen, zullen de familieleden in de slechte paden bevrijd worden en nooit meer tot diegene verschijnen die dromerig of slaperig zijn.

“Verder, Universele Uitzetting, mensen van lage afkomst, en diegene die slaven zijn, of geketend, of die op enige andere wijze van hun vrijheid zijn beroofd, kunnen zich bewust zijn van hun daden van het verleden en wensen om spijt voor hen te betuigen en om hen te veranderen. Als ze met oprechte besluitvaardigheid voor zeven dagen, tijdens het aanschouwen van en het buigen tot de afbeelding van Kṣitigarbha Bodhisattva, in staat zijn om zijn naam voor een volledige tienduizend keer te reciteren, dan wanneer hun huidige vergelding eindigt, zullen deze mensen altijd in rijkdom en aanzien geboren worden gedurende honderdenduizenden levens. Hoeveel de meer zullen ze elk van de ellenden van de drie slechte paden vermijden.

“Verder, Universele Uitzetting, in de toekomst in Jambudvīpa wanneer de echtgenotes van Kṣatriya’s, Brahmaans, Ouderlingen en upāsaka’s, van de verschillende families en stammen op het punt staan om zonen of dochters te baren, moeten de familieleden deze onvoorstelbare Soetra en de naam van de Bodhisattva voor een volledige tienduizend keer reciteren gedurende de zeven dagen voor de geboorte van deze kinderen. Als deze zuigelingen, ofwel mannelijk of vrouwelijk, voorbestemd waren om een vreselijke vergelding te ondergaan voor daden die ze begaan hebben gedurende vorige levens, zullen ze van deze vergeldingen bevrijd worden. Ze zullen vredig, gelukkig, makkelijk opvoedbaar zijn en zullen lange levens hebben. Als deze kinderen voorbestemd waren om zegeningen te ontvangen, dan zal hun vredigheid en geluk vergroot worden, evenals hun levensspanen.

“Verder, Universele Uitzetting, op de eerste, achtste, veertiende, vijftiende, achttiende, drieëntwintigste, vierentwintigste, achtentwintigste, negenentwintigste en dertigste dag van de lunaire maand, worden de overtredingen van wezens in tabellen gerangschikt en de ernstigheid van hen vastgesteld. Elke enkele beweging of roering van gedacht van de kant van wezens van Jambudvīpa creëert karma en overtredingen. Hoeveel de meer is dit het geval wanneer ze schaamteloos toegeven aan doden, stelen, seksueel wangedrag, onjuist spraakgebruik en honderdenduizenden andere soorten van overtredingen. Als ze in staat zijn om deze Soetra één keer op deze tien vegetarische dagen te reciteren, voor de afbeeldingen van Boeddha’s, Bodhisattva’s, of Waardigen en Wijzen, dan zullen er rondom hen geen rampen plaats vinden binnen een straal van honderd yojana’s. De familieleden van diegene die reciteren, zowel jong als oud, nu en in de toekomst, zullen van de slechte paden gescheiden zijn gedurende honderdenduizenden jaren. Als ze deze Soetra één keer kunnen reciteren op elk van deze tien vegetarische dagen, dan zullen er geen ongelukken of ziekten zijn in de familie, en zullen ze voedsel en kleding in overvloed hebben.

“Universele Uitzetting, je moet weten van de heilzame daden die door Kṣitigarbha Bodhisattva uitgevoerd worden wanneer hij gebruik maakt van zijn onbeschrijflijke miljoenen biljoenen grote ontzagwekkende spirituele krachten. De wezens van Jambudvīpa hebben sterke verwantschappen met deze Bodhisattva. Wanneer ze de naam van de Bodhisattva horen, de afbeelding van de Bodhisattva zien of slechts maar een paar woorden, een vers of een zin van deze Soetra horen, zullen ze in dit huidige leven uitzonderlijke wonderbaarlijke vrede en gelukzaligheid genieten. Gedurende duizenden miljoenen toekomstige levens, zullen ze altijd aantrekkelijk of beeldschoon zijn, en ze zullen in geëerde en welvarende families geboren worden.”

Na de Boeddha te hebben gehoord, Tathāgata, Kṣitigarbha Bodhisattva op deze wijze geprezen te hebben, knielde Universele Uitzetting Bodhisattva, en plaatste zijn palmen tegen elkaar, en sprak nogmaals tot de Boeddha, door te zeggen, “Bhagavān, ik weet al heel lang dat deze Bodhisattva zowel onvoorstelbare spirituele krachten als machtige geloften bezit. Ik heb de Tathāgata ondervraagd zodat wezens van de toekomst deze voordelen kunnen weten. Ik ontvang nu uw antwoord zeer respectvol. Bhagavān, wat moet de titel van deze Soetra zijn, en hoe moeten we het verspreiden?”

De Boeddha zei tot Universele Uitzetting, “Deze Soetra heeft drie titels: de eerste is De Geloften uit het Verleden van Kṣitigarbha Bodhisattva; het wordt ook Kṣitigarbha’s Gedragingen van het Verleden genoemd; en ook Soetra van de Kracht van Kṣitigarbha zijn Geloften uit het Verleden. Omdat deze Bodhisattva herhaaldelijk zulke grote en machtige geloften maakt gedurende lange eeuwigheden om wezens te bevoordelen, moet jullie allemaal deze Soetra verspreiden in overeenstemming met hen.”

Nadat Universele Uitzetting dat had gehoord, plaatste hij zijn palmen respectvol tegen elkaar, maakte een buiging, en trok zich terug.

 

Volgende Hoofdstuk

Terug