Hoofdstuk 5

De namen van de hellen

 

Op dat moment, zei Samantabhadra Bodhisattva Mahāsattva tot Kṣitigarbha Bodhisattva, “Menslievende, omwille van goden en draken, diegene in de Viervoudige Assemblee en alle andere wezens van het heden en de toekomst, vertel ons alstublieft de namen van de hellen waar wezens van de Sahāwereld van het continent Jambudvīpa vergeldingen moeten ondergaan voor overtredingen die ze begaan hebben. Omschrijf alstublieft ook wat er gebeurd tijdens vergeldingen die voor slechte daden ondergaan worden, zodat wezens in de toekomstige Dharmabeëindigingstijdperk zullen weten wat deze vergeldingen zijn.”

Kṣitigarbha Bodhisattva antwoordde, “Menslievende, gebaseerd op de ontzagwekkende spirituele kracht van de Boeddha en door te vertrouwen op jouw kracht, grote Bodhisattva, zal ik een algemene opsomming geven van de namen van de hellen en in het kort omschrijven wat er gebeurd tijdens vergeldingen die voor overtredingen en slechte daden ondergaan worden.

“Menslievende, in oostelijk Jambudvīpa is er een bergketen genaamd IJzeren Ring. Deze bergketen is pikzwart omdat het licht van de zon en de maan er niet op schijnen. Een grote hel genaamd Ultiem Meedogenloos is daar gelegen. Een andere hel wordt Grote Avīci genoemd. Er is ook een hel genaamd Vier Hoorns, een hel genaamd Vliegende Messen, een hel genaamd Brandende Pijlen, een hel genaamd Plettende Bergen, een hel genaamd Doorborende Speren, een hel genaamd IJzeren Karren, een hel genaamd IJzeren Bedden, een hel genaamd IJzeren Ossen, een hel genaamd IJzeren Kleding, een hel genaamd Duizend Zwaarden, een hel genaamd IJzeren Ezels, een hel genaamd Gesmolten Kopper, een hel genaamd Omhelzen van een Pilaar, een hel genaamd Stromend Vuur, een hel genaamd Ploegen van Tongen, een hel genaamd Afhakken van Hoofden, een hel genaamd Branden van Voeten, een hel genaamd Uitpikken van Ogen, een hel genaamd IJzeren Kogeltjes, een hel genaamd Ruziën, een hel genaamd IJzeren Bijl en een hel genaamd Gigantische Haat.”

Kṣitigarbha Bodhisattva zei, “Menslievende, binnenin de IJzeren Ring zijn er eindeloze hellen zoals deze. Er is ook de hel van Het Uitschreeuwen, de hel van Tongen Uittrekken, de hel van Uitwerpselen en Urine, de hel van Koperen Sloten, de hel van Vuur Olifanten, de hel van Vuur Honden, de hel van Vuur Paarden, de hel van Vuur Ossen, de hel van Vuur Bergen, de hel van Vuur Rotsen, de hel van Vuur Bedden, de hel van Vuur Balken, de hel van Vuur Adelaars, de hel van Zagende Tanden, de hel van Huid Villen, de hel van Bloed Drinken, de hel van Branden van Handen, de hel van Branden van Voeten, de hel van Hangende Haken, de hel van Vuur Kamers, de hel van IJzeren Cellen en de hel van Vuur Wolven.

“Elk van deze hellen bevat kleinere hellen hun aantal beginnend vanaf één, twee, drie, vier tot honderden duizenden. Elk van deze kleinere hellen heeft zijn eigen naam.”
Kṣitigarbha Bodhisattva vertelde aan Samantabhadra Bodhisattva, “Menslievende, zo zijn de karmische reacties van wezens in Jambudvīpa die slechte daden begaan. De kracht van karma is extreem groot. Het evenaart Berg Sumeru in zijn hoogte. Het overtreft de grootte oceanen in hun diepten. Het belemmert het pad dat leidt naar Sagenschap. Daarom, moeten wezens nooit denken dat kleine slechte daden onbelangrijk zijn of aannemen dat ze niet als overtredingen meetellen. Na het overlijden, zullen er vergeldingen ondergaan moeten worden die al deze details weergeven. Vaders en zonen hebben de hechte relatie, maar hun wegen scheiden en elk moet zijn eigen weg gaan. Zelfs als ze elkaar zouden ontmoeten, zouden ze geen van beiden ermee instemmen om in plaats van de ander ellende te ondergaan. Nu, gebaseerd op de ontzagwekkende spirituele kracht van de Boeddha, zal ik enkele vergeldingen voor overtredingen omschrijven die in de hellen plaats vinden. Alstublieft, Menslievende, luister even naar datgene dat ik zo ga vertellen.”

Samantabhadra antwoordde, “Ik ken al heel lang de vergeldingen die in de drie slechte paden voorkomen. Mijn hoop om de Menslievende te vragen om ze te beschrijven is dat wanneer wezens in de toekomstige Dharmabeëindigingstijdperk die slechte daden aan het begaan zijn de beschrijvingen van de Menslievende horen, ze gemotiveerd zullen worden om toevlucht te nemen tot de Boeddha.”

Kṣitigarbha zei, “Menslievende, dit is wat er in de hellen gebeurd tijdens vergeldingen. Overtreders kunnen naar een hel gaan waarin hun tongen uitgetrokken worden en door vee doorgeploegd worden; of naar een hel waarin hun harten uitgetrokken worden en door yakṣa’s opgegeten worden; of naar een hel waarin hun lichamen in ketels met kokende olie gekookt worden; of naar een hel waarin ze gedwongen worden om gloeiend hete koperen pilaren te omarmen; of naar een hel waarin ze verbrand worden door een vuur dat ze onafgebroken achtervolgt; of naar een hel waarin kou en ijs allesdoordringend is; of naar een hel waarin uitwerpselen en urine eindeloos zijn; of naar een hel waarin vliegende hamers onvermijdbaar zijn; of naar een hel waarin brandende speren ze herhaaldelijk steken; of naar een hel waarin ze onafgebroken op de borst en rug geslagen worden; of naar een hel waarin hun handen en voeten verbrand worden; of naar een hel waarin ze door ijzeren slangen geboeid worden die zich om hen heen wikkelen; of naar een hel waarin ze door rennende ijzeren honden achterna gezeten worden; of naar een hel waarin hun lichamen door ijzeren ezels uitgerekt worden.

“Menslievende, om deze vergeldingen in elke hel toe te passen, ontstaan er uit karmische krachten honderden duizenden instrumenten die gemaakt zijn van koper, ijzer, steen of vuur. Deze vier materialen ontstaan in reactie tot de soorten van karma die overtreders creëren. Als ik in detail zou uiteenzetten wat er in de hellen gebeurd gedurende vergeldingen, dan zou ik moeten vertellen over de honderden duizenden soorten van ellenden die in elke specifieke hel ondergaan moeten worden. Hoeveel de meer zou dat het geval zijn voor de ellenden in al de vele hellen! Nu, door mijzelf gebaseerd te hebben op de ontzagwekkende spirituele kracht van de Boeddha, heb ik een algemeen antwoord gegeven op de vraag van de Menslievende, omdat als ik in detail zou treden, het eeuwigheden zou duren.”

 

Volgende Hoofdstuk

Terug