De Eerwaarde Meester Hsuan Hua

De Eerwaarde Meester Hua stond ook bekend als An Tse en To Lun. De naam Hsuan Hua werd hem gegeven toen hij de transmissie van de Wei Yang Stamboom van de Chan School had ontvangen van de Eerwaarde Ouderling Meester Hsu Yun. Hij werd geboren in Manchuria aan het einde van de Qing Dynastie en verliet het huiselijk leven op zijn negentiende. Hij leefde drie jaar lang in een kleine hut bij het graf van zijn moeder, als blijk van kinderlijk respect. Gedurende deze tijd mediteerde hij en bestudeerde hij de Dharma. Onder zijn vele beoefeningen van zuiverheid vielen onder andere het eten van één maaltijd per dag voor de middag en het nooit liggen om te slapen. Hij reisde lange afstanden om te kunnen studeren met en om dichtbij Oudere Meesters van grote deugd te zijn, in het bijzonder de Oudere Meester Hsu Yun.

In 1949 arriveerde Meester Hua in Hong Kong waar hij de Boeddhistische Lezingenhal en andere kloosters oprichtte. In 1962 bracht hij de juiste Dharma naar Amerika en het westen waar hij uitgebreid lezingen gaf over de voornaamste werken van de Mahayana Boeddhistische Canon en meer dan tienduizend toespraken over de Dharma gaf. Hij was de eerste die het Drievoudige Juweel in Amerika oprichtte.

Door de jaren heen richtte de Eerwaarde Meester de Dharma Realm Buddhist Association (DRBA) op en haar verschillende filialen. Hij leerde oosterse en westerse studenten om het Boeddhisme in hun dagelijks leven te beoefenen en trainde volgelingen om de Boeddhistische Canon te vertalen en scholen op te richten. Onder zijn leiding zijn de kloostergemeenschappen van de organisatie een Sangha geworden die oprecht de Boeddhistische leerstellingen beoefenen.

Op 7 juni 1995 betrad de Eerwaarde Meester in Los Angeles de stilte en de wereld treurde vanwege de ondergang van de zon van wijsheid. Ook al manifesteerde hij het betreden van de stilte, het voorbeeld dat hij heeft gezet zal voort blijven bestaan. Gedurende zijn gehele leven werkte hij onzelfzuchtig, onderwees hij met wijsheid en mededogen en inspireerde hij vele mensen om hun fouten te corrigeren en om het zuivere en nobele pad te bewandelen naar ontwaking.