Het Hart van Prajñā Pāramitā Soetra

De Engelse vertaling is gebaseerd op de Chinese tekst vertaald door
Tripiṭaka Dharma Meester Hsüan-Tsang op Keizerlijk bevel gedurende de Tang Dynastie.
De Nederlandse vertaling is gebaseerd op de Engelse tekst vertaald door
de Buddhist Text Translation Society

Toen Avalokiteśvara Bodhisattva de diepgaande Prajñā Pāramitā aan het beoefenen was, verlichte hij de vijf skandha’s en zag dat ze allemaal leeg zijn, en zo oversteeg hij al het lijden en alle moeilijkheden.

“Śāriputra, vorm verschilt niet van leegte; leegte verschilt niet van vorm. Vorm is op zichzelf leegte; leegte is op zichzelf vorm. Zo, ook, zijn gevoel, waarneming, handelen en bewustzijn.

“Śāriputra, alle dharma’s zijn leeg van karakteristieken. Ze zijn niet geproduceerd, niet vernietigd, niet verontreinigd, niet zuiver en ze vermeerderen niet noch verminderen ze.

“Daarom, is er in leegte geen vorm, gevoel, waarneming, handelen of bewustzijn; geen ogen, oren, neus, tong, lichaam of geest; geen bezienswaardigheden, geluiden, geuren, smaken, tastbare objecten of dharma’s; geen veld van de ogen tot en met geen veld van geestbewustzijn; en geen onwetendheid of het beëindigen van onwetendheid, tot en met geen ouderdom en sterven of het beëindigen van ouderdom en sterven. Er is geen lijden, geen accumulatie, geen uitsterven, geen pad, en geen begrip en geen bereiken.

“Omdat niets is bereikt, de Bodhisattva, door te vertrouwen op Prajñā Pāramitā, is onbelemmerd in zijn bewustzijn. Omdat er geen belemmering is, is hij niet bang en laat hij verwrongen droomdenken ver achter zich. Uiteindelijk Nirvana!

“Alle Boeddha’s van de drie perioden van tijd bereiken anuttarā-samyak-saṃbodhi door te vertrouwen op Prajñā Pāramitā. Daarom, weet dat Prajñā Pāramitā een fantastische spirituele mantra is, een fantastisch heldere mantra, een superieure mantra, een ongeëvenaarde mantra. Het kan al het lijden verwijderen; het is echt en niet vals. Daarom was de mantra van Prajñā Pāramitā uitgesproken. Reciteer het als volgt:

“Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā!”