Wat ik geleerd heb van de reis door Europa

 

Door Bhikshuni Heng Jen

 

 

Een Soetra zegt, “Een dokter kan alle ziekten genezen, maar niet ‘n persoon wiens leven op het punt staat te eindigen. De Boeddha kan alle mensen redden, maar niet diegenen die geloof ontberen.” Tijdens deze reis door Europa, bracht de Dharmadelegatie niet alleen de Juiste Dharma naar Europa, het maakte ook een einde aan vooroordelen binnenin het Boeddhisme en verenigde de noordelijke en de zuidelijke tradities zodat de allesomvattende leer van de Boeddha z’n wortels in Europa kan planten.

 

Daarnaast had deze delegatie de wens om alle religies en wereldleiders bijeen te brengen en om alle ouders en onderwijzers aan te moedigen om de handen ineen te slaan en samen te werken om de wereldvrede te handhaven en om alle harten van de mensen van over de hele wereld te vernieuwen. Deze methode van het verenigen van alle levende wezens is nog nooit eerder geprobeerd. Aangezien het ongekend is, zal het waarschijnlijk niet meteen populair zijn of steun krijgen. Desalniettemin is er zeker ‘n noodzaak voor dit soort werk. Wij zijn eraan gewend om moedig de eerste stap te zetten, en als anderen ons niet volgen, zullen we nog steeds ons best doen. Ook al mag er dan geen onmiddellijk resultaat zijn van zulk voorloperwerk, wij vragen onszelf enkel af of dat we hard genoeg gewerkt hebben. Wij maken ons niet druk over succes of teleurstellingen, winst of verlies.

 

Het Boeddhisme bestaat wel in Europa, maar het is niet alom bekend. Verder, heeft elke Boeddhistische groep de neiging zichzelf als de enige te zien en als enige juiste te zien, en kunnen zelfs veronderstellen dat ze het gehele Boeddhisme representeren. In elk land waar het Boeddhisme geïntroduceerd wordt, neemt het ‘n speciale stijl of smaak aan. Met als resultaat, dat iedere plaats gehecht raakt aan zijn eigen specifieke stijl van Boeddhisme. Dit heeft geleid tot de huidige situatie waarin verschillende scholen elkaar bestrijden en elkaar afwijzen. Dit is een van de cruciale redenen waarom het Boeddhisme niet heeft gebloeid.

 

Van deze reis door Europa heb ik geleerd dat het niet uit maakt wat voor soort mensen we tegenkomen, hetzij ze atheïsten zijn, die gehecht zijn aan hun eigen standpunten, of hopen op om wat waarheid van het Boeddhisme te verkrijgen, we moeten altijd de waarheid spreken. Toch kunnen de meeste mensen niet meteen oprechte ware standpunten accepteren, omdat ze te waar zijn. Soms roept de waarheid zelfs weerstand op. Betekent het dat we de waarheid niet moeten spreken? Nee. Niet alleen moeten we spreken, maar we moeten ook zonder angst spreken.

 

Wat betekent het om de waarheid te spreken? Het betekent om mensen te vertellen dat ze in oorzaak en gevolg moeten geloven, en om niet verward te raken door de vijf verlangens; mensen aan te sporen om de voorschriften te handhaven, om zichzelf onophoudelijk te onderzoeken en om hun fouten moedig te veranderen; mensen te vertellen om geen gehechtheden te hebben. Dit zijn allemaal waarachtige woorden. Mensen vinden het niet fijn om ernaar te luisteren en kunnen zich zelfs terugtrekken, maar toch zijn deze woorden ‘n wonderbaarlijk medicijn die de levens redden van mensen en hun inherente naturen redt.

 

Waar de Eerbiedwaardige Meester ook heen gaat, spoort hij mensen aan om niet te doden en om geen vlees te eten, maar om de Zes Grondregels van niet strijden, niet stelen, niet zoeken, niet zelfzuchtig zijn, geen persoonlijk voordeel najagen en niet liegen te beoefenen. Hij benadrukt keer op keer dat de verscheidene ziekten en rampen voortkomen uit de hebzucht, strijd, zelfzuchtigheid en andere onjuiste gedachten van mensen.

 

De Eerbiedwaardige Meester roept ook mensen op om het onderwijs te redden. De crisis in het onderwijs is niet de fout van de leerlingen, maar van de wereldleiders die de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de volgende generatie hebben genegeerd. De vergissing om geen aandacht te besteden aan het onderwijs is ‘n serieuzere dreiging voor de mensheid dan kanker, AIDS of de atoombom. Het mislukken van onderwijs is ’n onzichtbare moordenaar die ‘n land en zelfs de gehele mensheid kan ruineren. Wanneer de wortels van de volgende generatie afgesneden zijn, zal de wereld zeker in de richting van vernietiging gaan. Het kan erop lijken dat ik slechts deze alarmerende dingen zeg om jullie aandacht te krijgen, maar als je wat beter kijk naar de rampen die zich vandaag de dag in de wereld voltrekken evenals de verscheidende problemen in de samenleving en het gezin, zal je erachter komen dat de oplossing voor al deze urgente problemen met onderwijs begint.

 

Als iedereen de acht deugden van eerbied voor ouders, broederschap, loyaliteit, betrouwbaarheid, fatsoen, rechtvaardigheid, integriteit en ‘n gevoel voor schaamte in iedere school kan uitdragen en deze waarden in de bewustzijnen van alle jongeren kunnen planten, hoe kan de wereld dan niet goed worden? En als mensen goed zijn, is er voor hen hoop op Boeddhaschap.

 

Bij het bezoeken van Europa, was het onze doel om mensen te laten ontwaken die bedwelmd zijn door de vijf verlangens, zodat ze zich bewust worden van wat er rond hen heen afspeelt en volledige verantwoordelijk voor zichzelf nemen. Daarom mogen we geen onware woorden spreken zodat mensen ons mogen. We moeten absoluut ware, eerlijke woorden spreken die mensen werkelijk kunnen bevoordelen. De Eerbiedwaardige Meester, gebaseerd op zijn grote geloften om alle mensen van de wereld te redden, heeft altijd eerlijk gesproken over datgene dat hij weet, om mensen wakker te schudden en geeft ze het gevoel dat zijn woorden ’n schot in hun arm is.

 

Tot slot zou ik graag willen zeggen dat, wanneer iemand er altijd naar streeft om waarachtig te zijn, is hij niet alleen ‘n wijze en moedige verlichte, is hij ook ’n menslievende met grote vriendelijkheid en mededogen die alle levende wezens als gelijkwaardig aanschouwd.

 

 

Terug naar Dharmalezingen Europa