Vraag en Antwoord

 

Vraag: Volgens de leringen van het Theravada Boeddhisme wordt het “lichaam tussen de skandha’s” (de “ziel” of het bewustzijn nadat het het lichaam verlaat) onmiddellijk herboren. Maar Mahayana Soetra’s zeggen dat het zeven tot negenenveertig dagen kan duren totdat wedergeboorte plaats vindt.

 

Antwoord: De tijd dat het duurt totdat het “lichaam tussen de skandha’s” herboren wordt, staat niet vast. Het kan zijn dat sommigen niet eens herboren worden na meerdere grote eeuwigheden, terwijl anderen onmiddellijk herboren kunnen worden. Het staat niet vast.

 

V: Waar komen mensen vandaan? Hoe komt het dat er zoveel mensen zijn?

 

A: Waar mensen vandaan komen? Wanneer mensen sterven, zijn ze niet allemaal in staat om als mens te worden herboren. Sommigen kunnen kippen worden, honden of andere dieren worden. Alle levende wezens worden geclassificeerd als geboren worden via ‘n baarmoeder, via eieren, via vocht of via transformatie. In overeenstemming met hun karmische vergeldingen rennen ze in oostelijke of westelijke richting. Het is net als iemand die plotseling naar België gaat en dan van België naar China. Niets hiervan staat vast. Het weten van deze dingen is niet perse behulpzaam voor cultivatie.

 

V: Ik voel me vaak niet op m’n gemak, zowel fysiek als mentaal, zowel als ik zit en sta. Wat moet ik doen?

 

A: Reciteer oprecht de Mantra van Groot Mededogen en de naam van Guanyin Bodhisattva, en vertel geen leugens.

 

V: In Chanmeditatie onderzoekt men de vraag, “Wie is aandachtig van de Boeddha?” Hoe beginnen we met dit te onderzoeken? Hoe moeten we dit beoefenen?

 

A: Om te onderzoeken “Wie is aandachtig van de Boeddha?,” moet je het onderzoeken om het te laten tellen. Je stelt er geen vragen over, maar je onderzoek het. Het is net als het gebruik maken van ‘n boor om ‘n gat te boren. Wanneer je het helemaal heb doorboort, zal je het begrijpen. Maar als je nog niet de hele weg heb doorboort, kan je er vragen over stellen, maar je zal het niet begrijpen. Dit is de Dharmadeur waar “het pad van taal afgesneden is, en de locatie van bewustzijnsactiviteit verdwijnt.” Er kan niet over gesproken worden. Wat andere mensen je ook mogen vertellen dat is het niet.

 

V: Wanneer iemand me uitscheld, zijn er twee mogelijke redenen. De ene is dat ik hem in ‘n vorig leven heb uitgescholden, zo in dit leven is hij mij aan het uitschelden. De andere mogelijk is dat hij slechte oorzaken aan het planten is. Hoe moet ik dit zien?

 

A: Je kan het zien alsof het je eigen vergelding is, maar je moeten niet denken dat de ander slechte oorzaak aan het plant is. Als je denkt dat dat het geval is, zullen je eigen slechte oorzaken groeien. Zelfs als hij ’n slechte oorzaak aan het planten is, denk er dan niet zo over. Als je dat wel doe, ben je zelf ’n slechte oorzaak aan het planten, dus dit is niet ’n goede manier om hiermee om te gaan. Als je niet op z’n manier denk, dan is er geen enkel probleem.

 

V: Er zijn grenzeloze verdienste en deugd in het reciteren van de “Ware Woorden van Zes Lettergrepen,” en er verblijft ‘n Bodhisattva van de zevende grond in je lichaam. Wat betekent dit allemaal?

 

V: Er zijn niet alleen grenzeloze verdienste en deugd in het reciteren van de “Ware Woorden van Zes Lettergrepen” [Om mani padme hum], er zijn grenzeloze verdienste en deugd door geen leugens te vertellen, door niet te ruziën, door niet gierig te zijn, door niet te zoeken, door niet egoïstisch te zijn en door geen persoonlijk voordeel na te jagen. Hoewel er verdienste en deugd is, moet je er niet gehecht aanraken. “Alles met kenmerken is leeg en onecht. Als je alle kenmerken kan zien als geen kenmerken dan zie je de Tathagata.” [Vajra Soetra] In cultivatie, moet je je niet bezig houden met hoeveel verdienste en deugd je heb. Als je altijd je verdienste en deugd aan het optellen ben, is het net alsof je geld aan het hamsteren bent op de bank. Als je veel verzameld, heb je veel valse gedachten.

 

Cultiveren is gewoon cultiveren. Zelfs als je veel verdienste en deugd heb, moet je nog steeds cultiveren. En als je geen verdienste en deugd heb, moet je zelfs meer cultiveren. Het reciteren van Soetra’s en mantra’s heeft als doel om het bewustzijn te zuiveren.

 

Als het bewustzijn vrij is van redenerende gedachten, dan is er onmetelijke verdienste en deugd. Om geen humeur te hebben is onmetelijke verdienste en deugd. Nooit boos worden, nooit je geduld verliezen, nooit bekvechten of vechten met mensen is onmetelijke verdienste en deugd.

 

V: Hoe kunnen we ons ontdoen van de drie vergiften van hebzucht, haat en onwetendheid?

 

A: Mensen die het huishoudersleven verlaten hebben [monniken en nonnen] werken iedere dag aan het verwijderen van hebzucht, haat en onwetendheid. Jij hebt het huishoudersleven niet eens verlaten en toch hoop je op slag van je hebzucht, haat en onwetendheid af te komen? Als je dat werkelijk wil doen, kun je als Leek Pang zijn en al je familie-kostbaarheden de oceaan in gooien. Kan jij dat doen?

 

V: Iemand die alleen is, kan dat doen, maar iemand met ‘n gezin kan dat niet doen. Hoe kan het in de oceaan gooien van kostbaarheden mensen helpen?

 

A: Je hebt twijfels over Leek Pang’s realisatie van het Pad. Leek Pang was uitermate stom. Daarom was hij instaat om het Pad te realiseren. Jij bent te slim.

 

Een lezing gegeven op 27 Oktober 1990

in Grenoble, Frankrijk

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Dharmalezingen Europa