Als je niet in oorzaak, gevolg en vergelding gelooft, zal je wanneer je aan de beurt bent ze te ondergaan, niet in staat zijn om aan ze te ontsnappen zelfs als je dat zou willen.

 

Goede en wijze adviseurs! De meest verschrikkelijke vergelding in de wereld is die voor doden. Deze ochtend bracht een Vietnamese man zijn twee zonen naar me toe om me te zien. Hij zei dat zijn zonen ziek waren en vroeg me om hen te helpen zodat hij het makkelijker zou hebben. Toen ik zag dat de beide jongens een of andere geestelijke ziekte hadden, vroeg ik of hij had gemoord.

 

De moeder van de jongens zei dat zij dat niet gedaan had. Later in het gesprek vertelden de ouders me echter dat ze een grote boom die voor hun huis stond omgehakt hadden, in het gat waar de boom had gestaan zagen ze twee slangen kruipen. Vervolgens hadden ze kokend water in het gat gegoten om de slangen te doden. Daarna sloot één van de zonen zich op in zijn kamer en was gek geworden toen hij er een paar dagen later uit kwam. Hun tweede zoon werd ook gestoord. Ze hoopten dat ik hier iets aan zou kunnen doen.

 

De geestesziekte van hun kinderen kwam door doden. Zie je hoe wreed en kwaadaardig de man was? Hij had helemaal geen mededogen. Zelfs toen de twee slangen hun hol waren ingekropen, wilde hij nog steeds kokend water gebruiken om ze te doden. Deze twee slangen waren broers. En daarom werden de twee menselijke broers gek, nadat de twee slangen doodgebrand waren. Het meest zware karma in de wereld is die voor doden. De vergelding voor doden is zwaarder dan welke andere vergelding dan ook. Wederzijds moorden uit wraak is de meest tragische zaak in de hele wereld.

 

Het karma voor wederzijds moorden uit wraak heeft ervoor gezorgd dat landen met elkaar oorlog gingen voeren, waardoor ze nog meer moordkarma creëren, zonder einde dodend. Ik ken een zes of zeven jaar oude jongen in Los Angeles die niet kan praten of ook maar iets kan doen. Zijn vader moet hem altijd vasthouden. Dit is de vergelding van de jongen vanwege het vele jagen in het verleden. In zijn vorige leven heeft hij de geest van een witte rat vermoord en daarom knaagt de geest van de witte rat nu constant aan zijn keel, waardoor hij stom en geestesziek is. Dit is een hedendaags, echt voorbeeld uit Los Angeles.

 

In Hong Kong is er ene mevrouw Xie die graag garnalen, kreeften en krabben at, en daarom baarde ze een zoon die, hoewel hij al meer dan tien jaar oud is, slechts zijlings kan kruipen zoals een krab. Dit is een geval van vergelding gedurende iemand zeen huidige leven; een voorbeeld van de vergelding voor doden.

 

In Maleisië zag ik een stom persoon die in zijn vorige leven een zwarte beer was geweest. Hij is best intelligent en buigt voor de Boeddha en bestudeert het Boeddhisme, maar omdat hij in het verleden een zwarte beer is geweest, kan hij niet praten. Deze individuen spreken door hun bestaan allemaal de Dharma, maar toch falen mensen om te geloven en gaan door met het creëren van moordkarma. Ze begrijpen niet dat ze in plaats van het nemen van levens, levens moeten bevrijden. Als iedereen de vijf voorschriften kan opvolgen – niet doden, niet stelen, geen seksueel wangedrag, geen onjuist spraakgebruik en geen bedwelmende middelen gebruiken – dan zal de wereld zeker vredig zijn.

 

Het volgende incident deed zich in de zomer van 1953 voor in Hong Kong. Destijds gaf ik lezingen over de Ksitigarbha Soetra in de Zhilian Kluizenaarij. De non die de leiding had, Dharmameester Kuanhui, was een volgeling van Meester Hsu Yun. Voordat ze een non werd, was ze en ongeletterde dienstmeid geweest die voor mensen het huishouden deed en kookte. Vaak moest ze kippen en eenden kopen die ze zelf moest slachten. Een keer kocht ze enkele krabben die ze ging koken voor haar werkgever. Tijdens het bereiden van de maaltijd, kneep een van de krabben in haar middelvinger met een van zijn scharen en wilde haar niet loslaten. Ze reageerde op een brute wijze door de schaar met een slagersmes af te hakken. Daarna kookte ze de krabben en diende ze op. Raad eens wat er gebeurde toen de krabben opgegeten waren? Op de plek waar de middelvinger van de vrouw geknepen was, verscheen er een vlezige krabvormige zwelling die dag en nacht onverdraaglijk veel pijn deed.

 

Later kwam ze naar Furongshan (Berg Hibiscus) om de Meedogende Samadhiwater Berouwceremonie te buigen. Nadat ze zeven dagen had gebogen, werd de vlezen krab al wat kleiner, maar het deed nog steeds pijn. Toen ik lezingen aan het geven was over de Ksitigarbha Soetra, vroeg Dharmameester Kuanhui me om haar te helpen van deze vijandige band af te komen. Nadat ik de krab de Drie Toevluchten had gegeven, verdween die van haar vinger en de pijn ging weg.

 

De werking van oorzaak en gevolg, en de precisie van vergeldingen zit er nooit naast . We moeten heel voorzichtig zijn om niet te doden. Jij dood hem, hij dood jou; en het wederzijds moorden stopt nooit. Het bovenstaande verhaal was een geval van het ontvangen van de vergelding in het huidige leven; iedereen kan het zien. Als we het zien, moeten we niet falen om te geloven dat oorzaak en gevolg echt is. Als je niet in oorzaak, gevolg en vergelding geloof, zal je wanneer je aan de beurt bent om ze te ondergaan, niet in staat zijn om aan ze te ontsnappen zelfs als je dat zou willen.

 

De meest belangrijke kwestie op dit moment is dat er tegenwoordig ontelbaar vele kleine geesten in de wereld zijn. Waarom zijn er zoveel kleine geesten? Dit komt doordat er teveel abortussen zijn gepleegd. De foetussen worden gedood voordat ze een volledig menselijk vorm hebben kunnen ontwikkelden. De wraak die aangericht wordt door kleine geesten is  erg zorgwekkend. Daarom omvat de opdracht om levens te bevrijden en om niet te doden ook het niet plegen van abortussen. Het is niet makkelijk om jezelf te bevrijden van deze kleine geesten. Zoals het gezegd is, “Het is makkelijk om Koning Yama te ontmoeten, maar het is moeilijk om de kleine geesten te verdragen.” Iedereen moet hier aandacht aan besteden. Op dit moment zijn er in alle landen van de wereld meer kleine geesten dan grote geesten, en meer grote geesten dan oude geesten. Dit is een heel groot probleem.

 

We moeten ons realiseren dat alle levende wezens de Boeddhanatuur hebben en Boeddha’s kunnen worden. Je moet ook weten dat alle levende wezens de Bodhisattvanatuur hebben en Bodhisattva’s kunnen worden. Alle levende wezens hebben de Arhatnatuur en kunnen Arhats worden.  Alle levende wezens hebben de natuur van Pratyekaboeddha’s en kunnen Pratyekaboeddha’s worden. Alle levende wezens hebben de hemelse natuur en kunnen opstijgen naar de hemelen. Alle levende wezens hebben de menselijk natuur en kunnen mensen worden. Alle levende wezens hebben de asuranatuur en kunnen asura’s worden. Alle levende wezens hebben de geestnatuur en kunnen geesten worden. Als je geestachtige daden doe, ben je een geest. Als je beestachtige daden doe, ben je een dier. Alle levende wezens hebben de natuur van hellewezens. Als je oorzaken voor de hellen blijft planten, zal je uiteindelijk de hellen invallen. Het soort oorzaken je plant, zulke vruchten zal je oogsten. Het zit er nooit naast.

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Dharmalezingen Europa