Educatie is de meest grondige en fundamentele vorm van nationale veiligheid.

 

Goede en wijze adviseurs: Waar onze delegatie ook heen gaat, propageren we Boeddhistische educatie. Boeddhistische educatie gaat over het redden van de menselijke natuur; het is een soort educatie die de zielen van mensen redt, een educatie die de levens van mensen redt.

 

Elk individu met intelligentie, goed geweten en gezond verstand moet weten dat de fouten die gemaakt worden door ons hedendaagse onderwijssysteem en die van de onderwijzers van tegenwoordig kunnen de samenleving op ergere manieren schaden dan AIDS. De fouten van de moderne educatie kwellen ons nog erger dan kanker. Zij zijn potentieel nog gevaarlijker dan de gevaren van een nucleaire oorlog. Onmerkbaar zijn we onze eigen jongere generatie aan het vermoorden doormiddel van slecht onderwijs. Wij zorgen ervoor dat onze kinderen hun eigen naturen verwaarlozen, hun zielen schaden en zelfs dat ze hun levens verbeuren.

 

Daarom reist onze delegatie rond, om luid op iedere lezingenplek als volgt te pleiten: Wij hopen om de mensen van de wereld te laten ontwaken, en wij moedigen iedereen aan die we ontmoeten om het onderwijssysteem te hervormen. Op deze manier willen we de volgende generatie terugtrekken van de rand van de afgrond, de wereld te redden van zijn vernietiging en om de mensheid van zijn beëindiging te redden.

 

Mijn doel door deze dingen te zeggen is niet om de wereld te laten schrikken of om een opschudding te veroorzaken, noch om iemand te intimideren. Kijk eens naar onze schoolkinderen. Zelfs al op de basisschool hebben leerlingen geleerd om te moorden, branden te ontsteken en om zich losbandig te gedragen. Ik vraag jullie, wat voor soort educatie is dit?

 

Het is extreem alarmerend dat deze dingen zich zelfs al voordoen op het niveau van de basisschool. Wat voor toekomst kunnen we verwachten voor deze wereld? We zijn in feite de wortels van onze jongere generatie aan het afkappen. Wanneer deze wortels eenmaal afgekapt zijn, staan we oog in oog met het einde van de mensheid en met einde van de beschaving. Er zijn geen nucleaire explosies of gifgassen nodig om het einde van de wereld teweeg te brengen. Ons huidige onderwijssysteem is al schadelijk genoeg, omdat het leerlingen naar donkere zijweggetjes leidt en weg van het pad van licht.

 

Op middelbare scholen leren studenten om drugs te gebruiken. Drugshandelaren zijn overal, en maken hun giftige substanties beschikbaar over de hele wereld en leren onschuldige kinderen om ze te gebruiken. Als je erover nadenk, zie je dat dit probleem de hele mensheid in gevaar kan brengen. Dit is een internationale bedreiging. Maar toch pakken onze overheden het probleem niet bij de wortel aan. Ze zijn bereid om nationale verdedigingssystemen op te bouwen om zich te beschermen tegen invasies van andere landen, maar ze realiseren zich niet dat educatie de meest grondige en fundamentele vorm van nationale veiligheid is. Als een natie zeen bevolking niet goed onderwijst, dan welke soort van nationale beveiliging het ook heeft is nutteloos. Het kan nucleaire wapens en technologie hebben voor chemische oorlogvoering, maar niemand zal weten hoe ze hen moeten gebruiken. Zo het maakt dus niet uit wat voor wapentechnologieën een land ook heeft.

 

Alle burgers van over de hele wereld moeten snel ontwaken van hun dromen en niet toegeven aan de objecten van de vijf verlangens: rijkdom, seks, roem, voedsel en slaap. Wij zijn voor meer voorbestemd dan slechts te eten, drinken en van het zogenaamde “goede leven” te genieten. Als wij niet serieus aandacht besteden aan educatie, zal onze wereld in groot gevaar zijn.

 

Ik vertel Amerikaanse luisteraars vaak dat de educatie in de wereld helemaal failliet is. De voornaamste oorzaak van dit faillissement is de negatieve invloed van de televisie op kinderen. De televisie die in ieder huis staat, is een monster die vermomd is. Dit monster leert onze kinderen niet alleen slechte gewoontes, het zuigt ook hun vitale energie weg. Studenten studeren heel weinig en spenderen merendeel van hun tijd voor de tv, waardoor ze zichzelf vergiftigen. Daarom zeg ik dat educatie failliet is gegaan door de televisie.

 

Natuurlijk zijn enkele gebieden tot nu toe nog ontsnapt aan de invloed van de televisie, maar dit soort van “virus” wordt zeer gemakkelijk overgedragen en is zich zeer snel naar iedere uithoek van de wereld aan het verspreiden. Als we geen preventieve maatregelen treffen, zullen de consequenties zeer ernstig zijn. Wat voor preventieve maatregelen zijn er? De oplossing is erg simpel en makkelijk toe te passen. We hoeven de typische Amerikaanse methode niet te imiteren van eerst een kolossaal groot budget kostend voorwerp voor te stellen om dit probleem op te lossen – helemaal niet. Het enige wat we moeten doen is om de acht deugden van de traditionele Chinese cultuur toe te passen: eerbied voor ouders, broederschap, loyaliteit, betrouwbaarheid, fatsoen, deugdzaamheid, integriteit en een gevoel van schaamte. Als ieder gezin deze acht deugden uitdraagt en ieder persoon koestert ze, dan kan ons onderwijssysteem gered worden van zeen huidige moeilijke situatie. Deze acht deugden zijn een wondermedicijn die de spirituele naturen van mensen kan redden; ze zijn een wondermedicijn die in staat is om onze zielen en levens te redden. Ze zijn een elixer waarmee educatie wereldwijd gered kan worden en gerevitaliseerd kan worden.

 

Als we in plaats van het revitaliseren van educatie met deze acht deugden, doorgaan met kinderen vaardigheden te leren die ervoor zorgen dat ze roem en gewin verlangen, om het grootste salaris te zoeken nadat ze afgestudeerd zijn en om macht en status na te jagen, zijn we simpelweg mensen op het verkeerde pad aan het leiden zonder dat we het ons realiseren.

 

Het fundament van educatie moet zijn om kinderen te leren om niet te vechten, niet gierig te zijn, niet te zoeken, niet zelfzuchtig te zijn, geen persoonlijk voordeel na te streven en om niet te liegen. Als elke school zijn leerlingen kan leren om niet te vechten, niet gierig te zijn, niet te zoeken, niet zelfzuchtig te zijn, geen persoonlijk voordeel na te streven en om niet te liegen, en om alcohol, tabak, drugs en zedeloosheid te vermijden, dan is er hoop voor de revitalisatie van educatie en hoeft de jongere generatie geen teloorgang tegemoet te gaan. Maar als dit niet gedaan kan worden, dan zal de wereld in onvoorstelbaar gevaar zijn en staat de teloorgang van beschaving vast; het is enkel een kwestie van tijd.

 

Aan het einde van de Zhou Dynastie ging er in China een golf van corruptie en losbandigheid over het land. Vaders vervulden hun vaderlijke rol niet en zonen gedroegen zich niet als zonen. De heersers wisten niet hoe ze moesten heersen en de ministers gedroegen faalde zich te gedragen als ministers. Mensen handelden niet als goede mensen en zelfs dieren vertoonden rare trekjes. Toen oneerlijkheid en misleiding wijdverspreid waren, vertrouwde niemand elkaar nog in heel het land. Op dat moment werd Confucius geboren. Hij reisde door het gehele land, om humaniteit, rechtvaardigheid en deugd te prediken. Hij onderwees eerbied voor ouders, broederschap, loyaliteit, betrouwbaarheid, fatsoen, deugdzaamheid, integriteit en een gevoel voor schaamte. Deze traditionele Confucianistische deugden hebben de Chinese maatschappij voor duizenden jaren bijeengehouden. Deze culturele erfenis heeft de Chinese beschaving intact gehouden vanaf de klassieke oudheid tot aan het heden, en beschermde China tegen dat het opgesplitst werd en overgenomen werd door buitenlandse machten.

 

De moderne wereld is overspoeld door losbandigheid doordat mensen vrijelijk toegeven aan hun verlangens. Sommige nationale leiders achtte hun nationale veiligheid als hoogste prioriteit, maar overzien het vitale belang van het onderwijzen van onze jongere generatie. Nergens vinden we leiders die de nadruk leggen op humaniteit, rechtvaardigheid, deugd, eerbied voor ouders, broederschap, loyaliteit, betrouwbaarheid, fatsoen, deugdzaamheid, integriteit en een gevoel van schaamte. De mensen die onze landen leiden zijn ofwel in de ban van rijkdom of geven toe aan seks. Als ze niet constant bezig zijn met rijkdom of seks, dan zoeken ze wel naar roem of verlangen naar goed eten. Zulke mensen besteden hun levens aan het werken om de vijf verlangens voor rijkdom, seks, roem, eten en slaap te bevredigen. Ze vechten om macht en gewin. Er is een oud gezegde:

 

Fatsoen, deugdzaamheid,

Integriteit en een gevoel van schaamte

Zijn de vier pilaren van een land.

Als de vier pilaren niet rechtop staan,

zal het land ten ondergaan en vallen.

 

Elk land dat er niet in slaagt om deze vier deugden te eren zullen zeker ten onder gaan. Maar het maakt niet uit waar je kijk, je zal zelfs niet een kind vinden die werkelijk fatsoen, deugdzaamheid, integriteit en een gevoel van schaamte begrijpt. Kan jij een student vinden die werkelijk deze deugden beoefend? De meesten van hen hebben er zelfs nog nooit van gehoord, laat staan dat ze ze hen beoefend zouden hebben.

 

Ons tijdperk lijkt op de periode voor de ondergang van de Oostelijke Zhou Dynastie. Mannen gedroegen zich niet zoals ze moeten en vrouwen kenden hun juiste rollen niet. Waar je ook kijk, zal je zien dat beide geslachten wild en achteloos toegeven aan hun verlangens. Overal denken mensen dat het leven enkel draait om eindeloos te eten, te drinken en te feesten zonder verzadiging. Ze beseffen zich niet dat:

 

Het ondergaan van lijden,

beëindigd lijden.

Het genieten van zegeningen,

beëindigd zegeningen.

 

Confucius reisde door de feodale staten van het klassieke China humaniteit, rechtvaardigheid, deugd, fatsoen, deugdzaamheid, integriteit en een gevoel van schaamte. Zijn wondermedicijnen hebben ervoor gezorgd dat de Chinese samenleving tweeduizend jaar lang bijeen is gebleven.  De Chinese cultuur heeft helemaal tot aan het einde van de Qing dynastie en het begin van de Republiek [1912] overleefd. Toen wierp een onverantwoordelijke groep van schurken onder de intellectuelen Confucius de wijzen omver . Ze vochten met Confucius en brachten zijn goede onderrichting op zijn knieën. En hiermee veroordeelden ze het Chinese volk tot een nachtmerrie van rampspoed en wanhoop, thuisloosheid, verbanning en onuitsprekelijke ellende.

 

Nu wil ik langs de Verenigde Naties reizen met deze kwaliteiten van humaniteit, rechtvaardigheid, deugd, eerbied voor ouders, broederschap, loyaliteit, betrouwbaarheid, fatsoen, deugdzaamheid, integriteit en een gevoel van schaamte om dit elixer te gebruiken om de zielen, levens en inherente naturen van alle jonge mensen door de gehele wereld te redden.

 

Let alstublieft goed op allemaal! Wat ik u vertel is de cruciale formule om de wereld te redden. Jullie moet niet denken dat ik jullie allemaal slechts bang probeert te maken. Dit is het ruimtetijdperk, en sommigen denken er al over om de ruimte in te verhuizen. Wanneer alle mensen allemaal de ruimte in verhuizen, zal de Aarde verwoest worden. Zelfs als mensen in staat zijn om op deze planeet te overleven, worden we wellicht allemaal achterlijke mensen of “kasplantjes” vanwege de ernstige vervuiling van de lucht, het land en het water.

 

Een lezing gegeven op 24 Oktober 1990,

bij UNESCO in Parijs, Frankrijk

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Dharmalezingen Europa