Ons uiteindelijke doel is om ware begrip te verkrijgen; dan zullen we onze levens niet tevergeefs geleefd hebben. 

 

Wij allen moeten naar binnen kijken en onszelf afvragen: Vanaf het moment waarop we geboren zijn tot aan nu, wat voor soort dingen heb ik gedaan? Heb ik meer goede daden of meer slechte dingen begaan? Heb ik anderen meer bevoordeeld of heb ik anderen meer geschaad? Wij moeten aandelen van onszelf nemen. Er is ’n gezegde,

 

Een superieur persoon
weet hoe hij zijn eigen

Lot moet vormgeven.

Wij bepalen zelf

 Ons lotsbestemming en

Zoeken ons eigen fortuin.

Calamiteiten en zegeningen

Staan niet vast;

 Wij roepen ze zelf over ons uit.

 De gevolgen van onze goede

En slechte daden,

 Volgen ons als schaduwen.

 

Waarom is ‘n superieur persoon in staat om zijn eigen lotsbestemming te bepalen? Qiu Changchun, de Taoïstische Patriarch van de “zeven waarheden,” was voorbestemd om door verhongering te sterven, maar omdat hij ijverig cultiveerde, vermeed hij niet alleen uithongering, maar werd hij ook de voornaamste van de goddelijke onsterfelijken.

 

Sommige mensen zijn vanaf hun geboorte voorbestemd om arm te zijn, maar omdat ze goede daden doen, worden ze later rijk. Rijk worden is niet ons uiteindelijke doel, maar de meeste mensen denken dat wanneer iemand rijk wordt wel gelukkig zal zijn. Waarom is rijk worden niet ons uiteindelijke doel? Ons uiteindelijke doel is om ware begrip te bereiken; dan zullen we onze levens niet tevergeefs geleefd hebben.  Wanneer je begrip ontbeerd, heb je geen controle over je eigen geboorte en wordt je verward geboren. Noch heb je controle over je eigen dood; je sterft ook vertroebeld. Het maakt niet uit hoeveel rijkdom, eer en status je heb, het is nutteloos. Maar als je begrijp, heb je vrijheid over geboorte en dood. Als je wil leven, kun je wel achthonderd jaar oud worden. Als je wil sterven, kan je dat op elk moment zonder problemen. Dat is vrijheid over geboorte en dood. Het verkrijgen van vrijheid over geboorte en dood is de meest belangrijke aangelegenheid. Vanaf de oudheid tot aan het heden, hebben mensen deze aangelegenheid over het hoofd gezien door hun jacht naar rijkdom en hoge status. Zij hebben geleefd alsof ze dronken ware, en sterven in ‘n droom, en zijn hun gehele levens vertroebeld geweest.

 

Niemand is zich bewust van dit probleem. Nu in het Ruimte Tijdperk moeten we dit onderzoeken. AIDS en kanker zijn op het moment heel gewoon in de wereld. Dit zijn allemaal vormen van vergelding. Zij laten zien dat de karmische overtredingen van levende wezens extreem ernstig zijn. Hun overtredingen van doden, stelen, seksueel wangedrag en onjuist spreken zijn extreem zwaar. De karma dat gecreëerd wordt door het nuttigen van alcohol en andere bedwelmende middelen is ook ernstig. Daarom hebben zoveel ongeneselijke en vreemde ziekten zich ontwikkeld. Dit zijn levende voorbeelden van dharma die mensen vertellen om snel ware wijsheid te bereiken en om niet zulke verwarde dingen te doen.

 

Als je je kunt onthouden om te doden, te stelen, toe te geven aan seksueel wangedrag, te liegen en het nuttigen van bedwelmende middelen, dan maakt het niet uit wat je zeg, je woorden zullen effectief zijn. Je hoef geen mantra te reciteren of tot ’n Boeddha te buigen. Als je deze vijf voorschriften kunt handhaven , dan zal datgene dat je zeg effectief zijn. Laat me jullie eens iets vertellen. Ik heb geen andere vaardigheid, maar vanaf mijn geboorte heb ik niet gedood, gestolen, seksueel wangedrag beoefend, gelogen, of bedwelmende middelen genuttigd. En daarom waar ik ook heen ga, wat ik ook zeg zal uitkomen.

 

Toen ik in 1949 naar Hong Kong ging, bouwde ik ‘n klein huisje en plantte enkele papaya, bamboe en vele andere bomen en bloemen op de bergwand bij het dorp Mashan in Xiwanhe. De papayas waren ook heel zoet. Maar één jaar kwam ‘n tyfoon en doodde alle planten en bomen. Destijds vond ik dat wat zwaar om te verdragen en verloor mijn geduld tot de Hemel. Ik wees met mijn vinger naar de Hemel en zei, “Heer van de Hemel, als jij weet dat ‘n tyfoon op het punt staat om Hong Kong te treffen, hoop ik dat zolang ik hier ben, Hong Kong geen tyfoon zal hebben. Als ‘n andere tyfoon Hong Kong raak, laat ik je dit zeggen, dat ik niet aardig tot je zal zijn.”

 

Nadat ik dat gezegd had, vreemd genoeg, elke keer dat er ‘n voorspelling was gedaan dat ‘n tyfoon Hong Kong zou treffen en de waarschuwingsborden geplaatst waren, zou de tyfoon ongeveer vier tot vijf mijlen voor de kust van Hong Kong van richting veranderen en ging ergens anders heen. Ik leefde tien jaar in Hong Kong en er is niet één keer ‘n tyfoon geweest. Maar toen ik eens voor ‘n maand naar Australie ging, werd Hong Kong  verwoest door ‘n tyfoon. De straten waren bedekt met reclameborden die naar beneden waren geblazen. Er waren veel slachtoffers en ontzettend veel materiële schade. Dit bewees dat zelf de Heer van de Hemel mijn woorden niet durfde te negeren omdat ik nooit gelogen had. Toen ik Hong Kong verliet om naar de Verenigde Staten te gaan, was er ‘n tsunamie bij Hongshuiqiao (“Vloedwaterbrug”) in Hong Kong waarbij 150 of 160 mensen verdronken, en er waren ook tyfoons. Ik vertel jullie over deze ervaringen met de hoop dat jullie allemaal je zullen onthouden van doden, stelen, seksueel wangedrag, liegen en het nuttigen van bedwelmende middelen. Als je dat doe, dan wat er ook gebeur, zal je je hele leven door de goden, draken en anderen van de achtvoudige divisie van Dharmabeschermende goede spirits beschermd worden. Alles zal gunstig zijn en zoals je wenst.

 

Als mensen oprecht cultiveren, zullen al hun problemen opgelost worden. Wij moeten eerst goed werk leveren om mensen te zijn, en dan kunnen we gaan nadenken over het worden van Boeddha’s. Wij moeten onze menselijke wortels niet vergeten. Onze menselijke wortels zijn eerbied voor onze ouders, broederschap, loyaliteit, betrouwbaarheid, fatsoen, rechtvaardigheid, integriteit en ‘n gevoel van schaamte. Deze deugden zijn de essentie van de Chinese cultuur, ook al zijn we in het buitenland, wij Chinezen moeten goede rolmodellen zijn voor de gehele mensheid. Wij moeten goed werk leveren in het zijn van mensen. Wij hebben affiniteiten met elkaar, daarom heb ik vanuit mijn hart gesproken.

 

Wij moeten geld niet zo serieus nemen. Geld is niets beter dan uitwerpselen of modder. Wij moeten onze handelingen baseren op onze Chinese erfgoed  van eerbied voor ouders, broederschap, loyaliteit, betrouwbaarheid, fatsoen, rechtvaardigheid, integriteit en ‘n gevoel van schaamte; en van menselijkheid, rechtvaardigheid, het Pad en deugd. Dit zijn onze menselijke wortels.

 

Een lezing gegeven op 22 Oktober 1990,

bij de Overzeese Chinese Organisatie in Parijs, Frankrijk

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Dharmalezingen Europa