Als je ‘n ware Boeddhist wilt zijn, mag je zeker niet vechten, hebzuchtig zijn, iets zoeken, zelfzuchtig zijn, persoonlijk voordeel nastreven, of leugens vertellen.

 

Nadat jullie toevlucht met mij hebben genomen, zullen jullie dan ware of valse Boeddhisten zijn? Als jullie ware Boeddhisten willen zijn, dan mogen jullie zeker niet vechten, hebzuchtig zijn, iets zoeken, zelfzuchtig zijn, persoonlijk voordeel nastreven, of leugens vertellen. Kunnen jullie dat doen? Als jullie ware Boeddhisten willen zijn, moeten jullie deze zes grondbeginselen opvolgen. Mijn gelofte is dat iedereen die met mij toevlucht heeft genomen een Boeddha voor mij moet worden.

 

Omdat ik altijd ‘n bot persoon ben geweest, heb ik vele mensen beledigd. Ik heb niet alleen veel mensen beledigd, ik heb ook vele geesten, demonen en andere vreemde wezens beledigd. Daarom moeten jullie allemaal voorzichtig zijn. Als je mijn volgeling wilt zijn, dan wanneer je mensen hoor die mij beledigen, moet je tot hen buigen en hen bedanken. Wij willen niemand als vijanden hebben. Er zijn geen vijanden in het Boeddhisme. Diegene die mij beledigd is mijn goede adviseur.

 

Waarom beledigen en bekritiseren mensen mij? Dit komt doordat ze willen dat ik beter wordt. Zij willen dat ik beter word dan wie dan ook, en daarom komen ze mij instructies geven. Zo moet je zulke mensen zien.

 

Ten tweede denken de meeste mensen dat ik enkele vaardigheden heb, daarom willen ze me testen om te zien of dat ik echt aan de standaarden voldoe. De derde reden dat mensen mij bekritiseren is dat ze bang zijn dat hun eigen volgelingen in mij zullen geloven en dat ze zullen stoppen met het maken van offeringen aan hen. Als ik zo indirect voedsel tot hen kan offeren, is dat oké. Er is geen enkele reden voor mij om met hen te vechten of te bekvechten. Zijn jullie het allemaal eens met deze drie redenen die ik net genoemd heb? Zo ja, vergeet ze dan niet!

 

Sinds dat ik klein was, heb ik altijd de zes heldere paden van niet vechten, geen hebzucht, niet zoeken, niet zelfzuchtig zijn, mezelf niet bevoordelen en geen leugens vertellen gevolgd. Aangezien dat jullie toevlucht met mij hebben genomen, wil ik jullie eerlijk over deze zes heldere paden vertellen. Wat het ook is, als iemand anders het wil, zal ik het niet pakken. Als niemand iets wil, zal ik het houden. Dat is hoe ik ben. Kunnen jullie allemaal ook zo zijn? Als jullie dat kunnen, dan feliciteer ik jullie voor het zijn van goede Boeddhisten.

 

Een lezing gegeven op 18 Oktober 1990,

in Polen

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Dharmalezingen Europa