Zolang je je fouten kunt veranderen en jezelf kunt vernieuwen, maakt het niet uit hoe zwaar de overtredingen waren die je begaan hebt, ik ben bereid om de verantwoordelijkheid voor ze op me te nemen.

 

Nu dat jullie allemaal toevlucht tot de Drievoudige Juweel hebben genomen, moeten jullie goede Boeddhistische volgelingen zijn. Jullie moet je onthouden van al dat slecht is en moeten alle goede daden beoefenen. Doe alles waarmee je anderen helpt, en vermijd alles dat anderen pijn kan doen. Als je je zo kan gedragen, zal ik verantwoordelijk zijn voor alle overtredingen en fouten die je in het verleden heb begaan. Maar zorg ervoor dat je die overtredingen en fouten niet nogmaals begaat. Begrijpen jullie dat allemaal? Zolang je je eigen fouten kunt veranderen en jezelf kunt vernieuwen, maakt het niet uit hoe zwaar de overtredingen waren die je begaan hebt, ik ben bereid de verantwoordelijkheid voor ze op me te nemen. De overtredingen die je vroeger begaan hebt werden begaan omdat je de Boeddhadharma nog niet eerder bestudeerd had en je wist niet beter. Nu dat je toevlucht tot de Boeddhadharma hebt genomen, moet je geen overtredingen meer begaan.

 

Al je overtredingen uit het verleden zullen zeker als de mijne tellen, omdat ik je niet eerder onderwezen hebt. Nu dat je toevlucht hebt genomen, moet je geen overtredingen meer begaan. Je moet allerlei soorten van goede daden uitvoeren, terwijl je je onthoud van alle slechte daden. Begrijp je dat? Als je voorbestemd was om in de hellen te vallen als vergelding voor overtredingen uit het verleden, garandeer ik dat je niet in de hellen zult vallen. Als je voorbestemd was om een hongerige geest te worden, maar als je echt je leven kunt beteren, ben ik bereid om in jouw plaats een hongerige geest te worden en om jouw straf te ondergaan. Als je voorbestemd was om een dier te worden wegens je overtredingen uit het verleden, maar  als je het doen van goede daden beoefen en je onthoudt van het doen van slechte daden nadat je toevlucht hebt genomen, ben ik bereid om in jouw plaats ‘n dier te worden. Wat voor overtredingen je ook hebt begaan in het verleden, ben ik bereid om de verantwoordelijkheid voor hen op me te nemen.

 

Te midden van de grote wereldbevolking zijn wij slechts ’n paar mensen. Maar toch kunnen we tegen alle verwachtingen in slagen. Wij als ’n kleine groep van mensen, willen we tot de Boeddha’s en Bodhisattva’s van de tien richtingen bidden om alle oorlogen te beëindigen. Als we tot het uiterste oprecht zijn in onze wens om alle oorlogen te beëindigen, zal er zeker een beantwoording komen. Laat ons dus tezamen bidden.

 

Een lezing gegeven op 11 Oktober 1990,

Bij het restaurant ‘The New World’

In de Chinese buurt, Londen

 

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Dharmalezingen Europa