De Zuidelijke Tradities van het Boeddhisme en het samenbrengen van de Wereldreligies, Het Boeddhisme en Wereldvrede

 

Ten eerste moeten we ons ontdoen van de sektarische denkbeelden binnen het Boeddhisme. Daarna is de volgende stap om de volgelingen van alle religies te zien alsof ze de volgelingen van de Boeddha zijn.

Ik voel dat het extreem belangrijk is om de Boeddhadharma te verspreiden zodat het in de harten van alle mensen kan stromen.

 

Waar ik ook heen ga, het is overal hetzelfde als in de Stad van Tienduizend Boeddha’s te zijn. Er is geen enkel verschil. We zijn van dezelfde aard als het Dharmarijk, en daarom ben ik ontzettend blij met deze bijzondere gelegenheid om hier vandaag te zijn. Wij willen de noordelijke en zuidelijke tradities van het Boeddhisme helpen om met elkaar te communiceren. De zuidelijke traditie moet niet langer naar het zuiden gaan en de noordelijke traditie moet niet langer naar het noorden gaan. De volgelingen van de noordelijke en zuidelijke tradities zijn allemaal volgelingen van de Boeddha, afstammelingen van de Boeddha. Iedereen moet naar het midden lopen. Omdat we deel uit maken van het Boeddhisme, moeten we het werk doen van het Boeddhisme. Als jij zeg dat ik niet authentiek ben en ik zeg dat jij niet authentiek ben, dan herkennen we fundamenteel niet wat het Boeddhisme is.

 

De Boeddha sprak alle Dharma’s als antwoord op de behoeften en potentiëlen van levende wezens. Daarom, of we nou van de noordelijke of de zuidelijke traditie zijn, moeten we het besluit voor Bodhi voortbrengen om levende wezens te helpen geboorte en sterven te beëindigen, lijden te verlaten en om geluk te bereiken. Iedereen moet de authenthieke onderrichtingen van de Boeddha begrijpen. We moeten niet zeggen, “Wij vertegenwoordigen het orthodoxe Boeddhisme en jullie niet.” Als we onszelf op deze manier schaden, brengt dat geen voordeel tot het Boeddhisme. Wij willen communicatie tussen de noordelijke en zuidelijke tradities van het Boeddhisme op gang brengen, en er voor zorgen dat ze zich verenigen en één worden. De zuidelijke traditie moet niet langer naar het zuiden gaan en de noordelijke traditie moet niet langer naar het noorden gaan. Iedereen moet in het midden samenkomen, omdat de noordelijke en zuidelijke Boeddhisten allemaal volgelingen van de Boeddha zijn. Het zou niet zo moeten zijn dat jullie je ding doen en wij ons ding, zodat de kracht van het Boeddhisme verspreid wordt in verschillende sekten.

 

Toen ik net het huishoudersleven verlaten had, vroeg ik me af hoe het kwam dat, hoewel de Boeddhistische leerstellingen zo perfect en volledig zijn, er zo weinig mensen in de wereld zijn die ze bestuderen. Wat was de reden daarvoor? Nadat ik dat bestudeerd had, ontdekte ik dat het kwam doordat de Boeddhistische geschriften nog niet in elke taal vertaald zijn. Alhoewel dat het Boeddhisme zo perfect is, en het is ‘n religieuze onderrichting die de mensheid voor geen moment kan missen, is er slechts een kleine minderheid van de wereldbevolking die het Boeddhisme correct begrijpt. Aangezien dat de Boeddhistische canon niet in elke taal vertaald is, is het nog niet wijdverbreid in de wereld. Waarom zijn het Katholicisme en het Protestantisme zo wijdverbreid? Dat komt doordat de Bijbel in elke taal vertaald is, waardoor de mensen van alle landen het kunnen lezen en begrijpen. De Boeddhadharma is daarentegen niet naar zoveel talen vertaald. Daarom heb ik ’n gelofte gemaakt dat ook al ik geen Engels begreep, dat ik wilde zien dat de Boeddhistische geschriften in elke taal vertaald worden. Dat was de gelofte die ik gemaakt heb toen ik het huishoudersleven verliet. Hoewel het tot nu toe nog niet helemaal vervuld is, ga ik door met het bewandelen van dit pad en hoop ik dat de Boeddhistische canon op één dag in elke taal vertaald zal zijn. Als er mensen zijn die dezelfde wens delen, ongeacht uit welk land je komt, hoop ik dat je je bij ons aan zult sluiten en met ons zult samenwerken om dit belangrijke project te volbrengen.

 

Hiervoor is het Internationale Instituut voor het Vertalen van Boeddhistische Teksten opgericht (Buddhist Text Translation Society (BTTS)) in Burlingame ten zuiden van San Fransisco, om het vertaalwerk uit te voeren. Of jullie nou Boeddhisten van de noordelijke of zuidelijke traditie zijn, ik hoop dat iedereen kan samenwerken aan het vertalen van de Boeddhistische geschriften in alle talen van de wereld. Dit is ‘n hele belangrijke taak. We moeten geen tweestrijd tussen onszelf veroorzaken door te zeggen dat jij echt bent en dat ik onecht bent, of dat ik echt bent, en dat jij onecht bent. Dat is enkel tijdverspilling en energieverspilling, en volledig zinloos. Toen de Boeddha levende wezens aan het onderwijzen was, sprak hij de Dharma voor negenenveertig jaar en zetten de Soetra’s in meer dan driehonderd bijeenkomsten uiteen. De mensen die hij onderwees geloofde oorspronkelijk in andere religies, maar kwamen allemaal uiteindelijk toevlucht nemen tot het Boeddhisme. Zo waarom kunnen wij als Boeddhisten niet tolerant ten opzichte van elkaar zijn en elkaar aansporen om vooruitgang te boeken? Waarom stoppen we halverwege de weg om inplaats elkaar te veroordelen en te bekritiseren? Staat dat niet gelijk aan het schaden van onze eigen broeders? Mahamaudgalyayana, Shariputra en Mahakashyapa waren volgelingen van andere religies maar zij kwamen allemaal om toevlucht te nemen tot het Boeddhisme.

 

Hoewel ik iemand ben die geen buitenlandse talen begrijp, durf ik het vertalen van de Boeddhistische canon in alle talen van de wereld te ondersteunen. Juist dit idee van mij heeft de Boeddha’s al blij gemaakt. Als iemand zoals ik die geen buitenlandse talen ken dit wil doen, hoeveel te meer moeten zij dan wel niet die wel buitenlandse talen kennen zich toeleggen op dit werk met serieuze en ijverige inspanning. De verspreiding van de Boeddhadharma is ’n hele belangrijke opdracht, maar naar mijn mening is het vertalen van de Boeddhistische canon van ‘n nog grotere betekenis dan het verspreiden van de Boeddhadharma. Uiteraard is eveneens onze persoonlijke cultivatie ook extreem belangrijk. Als we in staat zijn om te cultiveren en om het Pad te realiseren, dan kunnen we op natuurlijke wijze heel nuttig zijn voor het Boeddhisme. Maar toch zal het slechts ‘n tijdelijke bijdrage zijn. Als we de Boeddhistische canon in alle talen van de wereld kunnen vertalen, zal dit ‘n blijvend resultaat zijn. Daarom voel ik dat het heel belangrijk is om de Boeddhadharma te verspreiden zodat het in de harten van alle mensen kan stromen.

 

Er is ‘n Chinees gezegde, “De welvaart of het verval van ‘n land is iedereen zijn verantwoordelijkheid.” Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor of ons land bloeit of vervalt. Iedereen moet de verspreiding van de Boeddhadharma en de ontwikkeling van het Boeddhisme als zijn of haar eigen plicht en taak beschouwen. Dan zal het Boeddhisme zeker bloeien en zal het zich zeker naar iedere atoom verspreiden en zal het iedereen z’n hart betreden; en het zal op briljante wijze door de ruimte schijnen tot aan de grenzen van het Dharmarijk. Daarom heb ik tot aan de dag van vandaag, rond gereisd en om de Dharma te spreken en om de Soetra’s uit te leggen.

 

Er was een oudere Upasaka Li in Taiwan die zelfs toen hij boven de negentig was en niet meer kon lopen nog door ging met het uitleggen van Soetra’s. Hoe deed hij dat? Iedere keer dat er ‘n lezing was, droegen twee mensen hem naar de Dharmazetel. Nadat hij klaar was met spreken droegen ze hem weer naar beneden. Hij was nog steeds zo ijverig ook al was hij ouder dan negentig jaar. Hij beschouwde het spreken van de Dharma en het uitleggen van de Soetra’s als zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Als we zien hoe ijverig die leek was, hoe kunnen wij die het huishoudersleven verlaten hebben de dingen die we moeten doen niet doen? Klinkt dit als ‘n schaakmat? Ik speel geen schaak met mensen wanneer ik dit zeg. Nu dat ik dit gezegd heb, als het je aanstaat kun je het volgen; maar als het je niet aanstaat, maakt het niet uit. Ik zal zeker geen dingen opdringen, omdat niets waartoe mensen gedwongen worden zijn ooit succesvol.

 

Wat het ook is, je moet het zelf willen doen. Bijvoorbeeld, dit is iets dat ik wil doen. Niemand beveelt me dit te doen; dit is iets waarvan ik vastbesloten ben om het te doen. Aangezien dat ik het huishoudersleven verlaten heb en ‘n volgeling van de Boeddha ben, maakt het me niet uit of dat ik wel of niet waardig ben om ‘n volgeling van de Boeddha te zijn, maar ik wens wel om iets te doen voor het Boeddhisme. Zelfs als de Boeddha mij niet als zijn volgeling wil, wil ik het nog steeds doen. Ik hoop dat er nog ‘n paar van zulke mensen in de wereld zijn. Daarom heb ik vandaag mijn ideeën met iedereen gedeeld. Ik hoop dat de Boeddhisten van de zuidelijke en noordelijke tradities snel uit hun verwarde dromen zullen ontwaken, en dat iedereen de dingen zullen doen die we samen zouden moeten doen. Ben je het hiermee eens? “Als het het Pad is, bewandel het. Als het het Pad niet is, trek je ervan terug.” Ik schaam me ervoor dat ik hier zo hoog zit terwijl jullie allemaal laag zitten. Ik zou graag gelijk zijn aan iedereen.

 

Ik heb nog ‘n paar dingen te zeggen. Het maakt me niet uit of de Boeddha me als zijn volgeling erkent of niet, maar vanaf dat ik twaalf jaar oud was, begon ik te buigen tot alle levende wezens. Iedere keer boog ik meer dan achthonderddertig buigingen. Tot wie boog ik? Het waren te veel buigingen om te tellen. Maar ik heb ze nu samengevat in vijf buigingen. De eerste buiging is tot al de oneindig vele Boeddha’s door de gehele lege ruimte en het Dharmarijk van de tien richtingen en de drie perioden van tijd. De tweede buiging is tot de Boeddhadharma die door de oneindig vele Boeddha’s door de gehele lege ruimte en het Dharmarijk is gesproken van de tien richtingen en de drie perioden van tijd. De derde buiging is tot al de oneindig vele waardige heiligen en de ordinaire leden van de Sangha door de gehele lege ruimte en het Dharmarijk van de tien richtingen en de drie perioden van tijd. De vierde buiging is tot al de oneindig vele levende wezens, menselijk en niet-menselijk, door de gehele lege ruimte en het Dharmarijk van de tien richtingen en de drie perioden van tijd. Zo als iemand die het huishoudersleven verlaten heeft, ben ik bescheiden geweest. Ook al ben ik niet Nooit-Vernederende Bodhisattva, noch ben ik Bhikshu zo en zo, wil ik mijn respect betuigen tot alle levende wezens. Daarom ben ik bereid om tot iedereen te buigen, ongeacht wie het is. De vijfde buiging is tot de Pratimoksha – de morele voorschriften – die door al de oneindig vele Boeddha’s door de gehele lege ruimte en het Dharmarijk van de tien richtingen en de drie perioden van tijd gesproken zijn. Het is dankzij de voorschriften van de Boeddha dat we in overeenstemming met de onderrichting kunnen cultiveren en de Boeddhadharma kunnen bestuderen. Daarom wil ik tot hen buigen. Ook al ben ik al oud, wil ik dit nog steeds doen. Ik wilde iedereen slechts laten weten dat ik geen arrogante of ijdele gedachten heb.

 

Net voordat de Boeddha Nirvana betrad, vroeg Ananda hem vier vragen. Één van zijn vragen was over wie hun leraar zou zijn nadat de Boeddha Nirvana betreden had. De Boeddha antwoordde, “Nadat ik Nirvana heb betreden, moeten alle volgelingen van de Boeddha de voorschriften als hun leraar nemen.” De Pratimoksha is ‘n leraar voor diegenen die de Boeddhadharma bestuderen.

 

Een lezing gegeven op 6 Oktober 1990,

in het Amaravati Buddhist Centre

in Great Gaddesden, Hemel Hemstead,

Hertfordshire, Groot Brittannië

 

Naar volgende Dharmalezing

Terug naar Dharmalezingen Europa