Het Essentiële Belang van de Śūraṅgama Soetra

 
Binnenin het Boeddhisme zijn er heel veel belangrijke Soetra’s. Echter de belangrijkste Soetra is de Śūraṅgama Soetra. Als er plekken zijn waar de Śūraṅgama Soetra aanwezig is, dan is de Correcte Dharma in de wereld. Als er geen Śūraṅgama Soetra is, dan zal de Dharma-beëindigingstijdperk aanbreken. Daarom moeten we als Boeddhistische volgelingen, elk van ons, ons inspannen en onze energie, bloed, zweet en tranen opofferen om de Śūraṅgama Soetra te beschermen. In de Soetra van de Uiteindelijke Uitsterving van de Dharma staat heel duidelijk dat in het Dharma-beëindigingstijdperk, dat de Śūraṅgama Soetra de eerste zal zijn die zal verdwijnen. De rest van de Soetra’s zullen volgen. Zo lang als de Śūraṅgama Soetra niet verdwijnt zal de Correcte Dharma in de wereld zijn.
 
Daarom moeten we als Boeddhistische volgelingen de Śūraṅgama Soetra met onze levens beschermen, we moeten vastberaden zijn en geloften maken om de Śūraṅgama Soetra te beschermen. En ervoor zorgen dat de Śūraṅgama Soetra ver en wijdt verspreid wordt, dat het elke uithoek bereikt, dat het elke stofkorrel bereikt, zo ver dat het het einde van de lege ruimte en het einde van het Dharmarijk bereikt. Als we dat kunnen doen, dan zal de Correcte Dharma nog voor een lange tijd groot licht blijven uitstralen.
 
Waarom zal de Śūraṅgama Soetra vernietigd worden? Het is te waar. De Śūraṅgama Soetra is de Boeddha’s ware lichaam. De Śūraṅgama Soetra is de Boeddha’s sharira, de Śūraṅgama Soetra is de Boeddha’s ware en werkelijke stoepa en altaar. Daarvoor, omdat de Śūraṅgama Soetra zo waar is, gebruiken al de demonkoningen allerlei soorten middelen om de Śūraṅgama Soetra te vernietigen. Ze beginnen met het verspreiden van geruchten, door te zeggen dat de Śūraṅgama Soetra nep is. Waarom zeggen ze dat de Śūraṅgama Soetra nep is? Dit is omdat de Śūraṅgama Soetra te waar is, zeker in de delen over de Vier Heldere en Onveranderbare Instructies van Zuiverheid, de Vijfentwintig Heiligen die Hun Methode van Perfecte Verlichting Omschrijven en de Vijftig Skandha Demontoestanden. Diegene van uit-het-midden overtuigingen en extern-georiënteerde paden, vreemde demonen en rare gekken, kunnen het niet uitstaan. Als gevolg dat er vele onnozele mensen zijn die claimen dat de Śūraṅgama Soetra een vervalsing is.
 
De ideeën die uiteengezet worden in de Śūraṅgama Soetra zijn aan de ene kant juist en aan de andere kant in overeenstemming met grondbeginselen, hierdoor worden de vreemde demonen en rare gekken, die verschillende cultus en sekten aanhangen, ontmaskerd. Vele mensen, in het bijzonder onwijze geleerde en afval-verzamelende professoren vallen de heilige geschriften aan. Met hun extreem oppervlakkige en gebrekkige kennis, ze zijn verward en troebel, ze hebben geen echte geleerdheid en ontberen ware en echt wijsheid. Daarom nemen ze toevlucht tot ongegronde kritiek. Diegene die de Boeddhadharma bestuderen moet zich hiervan bewust zijn. Daarvoor, waar we ook gaan, moeten we de Śūraṅgama Soetra verkondigen. Waar we ook gaan, moeten we de Śūraṅgama Soetra uitdragen. Waar we ook gaan, moeten we de Śūraṅgama Soetra aan mensen introduceren. Waarom is dat? Dit is om ervoor te zorgen dat de Juiste Dharma lang in de wereld zal blijven.
 
Als de Śūraṅgama Soetra beschouwd wordt als waar, dan is er geen probleem. Om de waarheid ervan te bevestigen, zal ik dit zeggen: Dat als de Śūraṅgama Soetra nep zou zijn, dan ben ik bereid om in de hellen te vallen voor eeuwig en altijd. Omdat ik niet instaat ben om de Boeddhadharma te herkennen en om het valse voor het ware te verwarren. Als de Śūraṅgama Soetra waar is, dan in leven na leven zal ik in ieder leven de gelofte maken om de Geweldige Dharma van de Śūraṅgama te propaganderen, dat ik elke keer en in iedere plek de ware principes van de Śūraṅgama zal verkondigen.
 
Iedereen moet op het volgende punt letten. Hoe zou het kunnen zijn dat de Śūraṅgama Soetra niet gesproken zou zijn door de Boeddha? Niemand anders zou de Śūraṅgama Soetra gesproken kunnen hebben. Daarom hoop ik dat die mensen die onzinnige beschuldigingen maken snel wakker zullen worden en stoppen met het creëren van oorzaken die als het gevolg zullen hebben dat ze moeten lijden in de hellen van het uittrekken van tongen. Het maakt niet uit wie de geleerde is, het maakt niet uit uit welk land de studenten komen die de Boeddhadharma bestuderen, allen moeten snel hun gedrag veranderen, hun fouten toegeven en zichzelf verbeteren. Er is niet een groter goed dan dat.
 
Dan kan ik je vertellen dat allen die naar de Śūraṅgama Soetra kijken, allen die naar de Śūraṅgama Soetra luisteren en allen die de Śūraṅgama Soetra bestuderen, heel snel Boeddhaschap zullen verwezenlijken.
 
Door de Eerbiedwaardige Meester Hsuan Hua.