Gedachte cultivatie elimineert vals denken

 

Zitten in Chan staat ook bekend als gedachte-cultivatie. Door deze definitie weten we dat het onmogelijk is om geen valse gedachten te hebben tijdens het zitten in Chan. Normaal gesproken komen en gaan onze valse gedachten zoals golven op het water. Golven ontstaan door de wind. Waarom komen valse gedachten opzetten tijdens het mediteren? Dit komt doordat onze zelfnatuur nog steeds valsheid bevat. Deze valsheid is net als de wind en valse gedachten zijn als golven die veroorzaakt worden door de wind.

 

Terwijl we meditatie beoefenen moeten we onze gedachten stil maken. Dit betekent dat we de valse winden moeten stoppen. Gedachte-cultivatie heeft als doel om valse gedachten te verminderen en om de golven te stoppen die onafgebroken opkomen in onze bewustzijnen. Tot rust brengen betekent het kalmeren van de gedachten zodat ze stoppen met bewegen. Wanneer we stoppen met denken en redeneren kunnen we samadhikracht oproepen. Na verloop van tijd terwijl samadhikracht zich ontwikkeld zal wijsheid verschijnen. Met wijsheid kunnen onze bewustzijnen de ware natuur van alle dharma’s belichten.

 

Wanneer niet één enkele gedachte opkomt,

Verschijnt de volledige substantie.

 

Wanneer het bewustzijn volledig gekalmeerd is zodat niet één enkele stukje van vals denken overblijft zullen we in staat zijn om samadhi te betreden en onze oorspronkelijke wijsheid zal dan verschijnen. We zullen dan werkelijk de fundamentele reden begrijpen waarom we mensen zijn en zullen niet langer gestoord worden door externe dingen. Wanneer de ontelbare externe condities onze bewustzijnen niet langer verstoren kunnen we beschouwd worden als:

 

In onbeweeglijke zoheid waar alles

Volledig helder en onafgebroken duidelijk is.

 

Op dat moment zullen geen één van de acht winden: vleien en beledigen, verdriet en vreugde, winst en verlies, smaad en lofspraak, nog in staat zijn om onze bewustzijnen te verstoren.

 

Mensen kunnen ons loven of beledigen zoals ze willen.

In gunstige of ongunstige omstandigheden,

Zullen we ijverig voortgang boeken.

Geen lijden of vreugde zal onze bewustzijnen verstoren.

 

Winst verwijst naar dingen die iemand bevoordelen, verlies verwijst naar dingen die iemand schaden; smaad betekent iemand zwart maken; lofspraak is om te verheerlijken of om zichzelf te prijzen.

 

Onverstoord door de acht winden,

Zit ik rechtop op ’n paars-gouden lotusbloem.

 

Niet omvergeblazen worden door de acht winden is het resultaat van gedachte-cultivatie, van het kalmeren van het bewustzijn. Wanneer we niet door externe factoren gestoord worden kunnen we begrijpen hoe we zitmeditatie moeten beoefenen.