Buddhist Text Translation Society

 

Toen het Boeddhisme voor het eerst naar China kwam vanuit India, was een van de eerste belangrijke werkzaamheden voor zijn oprichting, het vertalen van de Boeddhistische teksten vanuit het Sanskrit naar het Chinees. Bij dit werk waren een heel groot aantal mensen betrokken, zoals de beroemde monnik Nationale Meester Kumaraijva (vijfde eeuw), die een assemblee van meer dan 800 mensen leiden die werkte aan het vertalen van de Tripitaka (Boeddhistische canon) gedurende een decennia. Dankzij het werk van individuen zoals dit, bestaat de Boeddhistische Tripitaka uit meer dan duizend teksten tot aan de dag van vandaag in het Chinees.

 

Nu dat de vaandel van de Boeddha’s Onderrichtingen stevig in het Westen geplant wordt, en het zelfde vertaalwerk wordt uitgevoerd vanuit het Chinees naar het Engels. Heeft de Buddhist Text Translation Society (BTTS) sinds 1970 een doorslaggevende bijdrage geleverd aan dit doel. Er van bewust zijnde dat het vertalen van de Boeddhistische Tripitaka een werk is van gigantische omvang dat de vertaling ervan nooit aan één persoon overgelaten kan worden. Volgt de BTTS het voorbeeld van de assemblees uit de oudheid, door geen enkele tekst te publiceren totdat het vier comités gepasseerd is, eerste vertaling, correctie, bewerking en certificering. De leiders van deze comités zijn Bhikshus (monniken) en Bhikshunis (nonnen) die hun gehele levens wijden aan het bestuderen en beoefenen van de Onderrichtingen van de Boeddha. Om deze reden benadrukken alle werken van de BTTS wat de principes zijn van de Boeddha’s Onderrichtingen als het aankomt bij daadwerkelijke beoefening ervan en niet simpelweg hypothetische conjectuur.

 

De vertaalde werken van de Buddhist Text Translation Society zijn voorzien van uitgebreide commentaren van de Eerbiedwaardige Tripitaka Meester Hsuan Hua.

 

Buddhist Text Translation Society