Het levensverhaal van de Boeddha: Bodhi Tree

 


 

Zuivere Land Boeddhisme

 


 

Het Boeddhisme

(Boeddhadharma)

Het Boeddhisme is een religie die in haar leer de nadruk legt op het belang van het stoppen van het draaiende wiel van geboorte en dood. (reïncarnatie)

Het woord “Boeddhadharma” verwijst naar de Boeddhistische leerstellingen. Boeddhisten verwijzen naar de leringen van de Boeddha als de “Boeddhadharma.”

Tijdens het geven van lezingen over de Proloog van de Avatamsaka Soetra, legde de Eerwaarde Meester Hsuan Hua het Boeddhisme op de volgende manier uit:

“Het Boeddhisme is een religie die mensen leert om geboorte en dood te beëindigen…

“Het Boeddhisme is gewoon de Leer van levende wezens. Als er geen levende wezens zouden zijn, zou er geen Boeddhisme zijn. En de Leer van levende wezens is gewoon de Leer van het Bewustzijn. Elk persoon heeft een bewustzijn, en het is die Leer. Die Leer wordt niet van buiten verkregen. Je hebt het al vanaf het begin. Wanneer je die Leer gelooft, heb je die Leer; en als je die Leer niet gelooft, heb je het nog steeds omdat iedereen een bewustzijn heeft. Je kunt niet zeggen dat je geen bewustzijn hebt. Als je geen bewustzijn zou hebben, zou de Leer niet bestaan en zonder die Leer zouden er geen levende wezens zijn. En als er geen levende wezens zouden zijn, zouden er ook geen Boeddha’s zijn. Dit is de naam die ik het geef: de Leer van levende wezens en de Leer van het Bewustzijn – Boeddhisme. Deze drie namen verwijzen naar hetzelfde…

“Wanneer je het Boeddhisme bestudeert, wat bestudeer je dan eigenlijk? Je bestudeert Ontwaking, het terugkeren naar de oorsprong, het terugkeren naar de bron. Het betekent ontwaken tot datgene waartoe je nog niet ontwaakt bent.”

Het Boeddhisme onderwijst een unieke Weg naar Ontwaking.

Een vers in de Avatamsaka Soetra zegt het volgende:

“De Boeddhadharma is subtiel,
wonderbaarlijk en diep.
Het is voorbij woorden en onbespreekbaar.
Samengesteld noch niet samengesteld,
Het is van nature kalm en onbeweeglijk, zonder kenmerken.”

 


 

Onvoorwaardelijk Liefhebbende vriendelijkheid en Mededogen

 

Op dat moment, beschouwde de Tathagata met behulp van zijn onbelemmerde zuivere ‘oog van wijsheid’, alle levende wezens overall in het Dharma-universum en zei dit:

 

“Wonderbaarlijk! Echt wonderbaarlijk! Hoe het is dat allen van deze levende wezens de wijsheid van de Tathagata bezitten. Echter, ze zijn onwetend en verward, en zijn zich er niet van bewust en kunnen het evenmin zien. Ik moet ze het Heilige Pad onderwijzen, om er zo voor te zorgen dat ze voor altijd gescheiden worden van hun valse gedachten en gehechtheden, zodat ze de oneindige wijsheid van de Tathagata binnenin zichzelf zullen zien, die niet verschillend is ten opzichte van de Boeddha’s wijsheid.”

 

Op dat moment, onderwees hij deze levende wezens om het Heilige Pad te beoefenen, en zorgde er zo voor dat ze gescheiden werden van hun valse gedachten. Nadat ze gescheiden waren van hun valse gedachten verwezenlijkten ze de onmeetbare wijsheid van de Tathagata. Zo bevoordeelde en bracht hij vrede en geluk naar alle levende wezens.

 

(Deze woorden zijn gesproken door de Boeddha na zijn Complete Verlichting zoals vastgelegd in de The Manifestations of the Thus Come One, Chapter 2, Flower Adornment Sutra)

 


 

De Vier Nobele Waarheden:

 

De Nobele Waarheid van Lijden.
De Nobele Waarheid van de Oorzaak van Lijden.
De Nobele Waarheid van het Pad dat leidt tot de Beëindiging van Lijden.
De Nobele Waarheid van de Beëindiging van Lijden.

 

De Nobele Waarheid van Lijden.

 

Wat, Monniken, is de Nobele Waarheid van Lijden? Geboorte is lijden, ouderdom is lijden, ziekte is lijden, sterven is lijden, verdriet, klagen, pijn, rouw en waanhoop is lijden, om samen te zijn met datgene of diegene die je haat is lijden, om gescheiden te zijn van datgene of diegene waarvan je houdt is lijden, niet krijgen waar je voor wenst is lijden, in het algemeen, identificatie met de Vijf Voortzetters van Bestaan (fysieke vorm, emoties, gedachten, wilsformaties en bewustzijn) is lijden. De Waarheid van Lijden moet begrepen worden.

 

De Nobele Waarheid van de Oorzaak van Lijden.

 

Wat, Monniken, is de Nobele Waarheid van de Oorzaak van Lijden? Enkel deze dorst, dat leidt tot bestaan, vergezeld bij genot en passie, zichzelf bevredigend hier en dan weer daar, vooral de dorst voor zintuiglijk genot, de dorst voor bestaan en de dorst voor het niet-bestaan. (Deze “dorst” impliceert onwetendheid van de eerste waarheid van lijden. Onwetendheid en dorst (Verlangen) zijn de meest fundamentele kwellingen.) De Oorzaak van Lijden moet verwijderd worden.

 

De Nobele Waarheid van het Pad dat leid naar de Beëindiging van Lijden.

 

Wat, Monniken, is de Nobele Waarheid van het Pad dat leid naar het Beëindigen van Lijden? Enkel dit Achtvoudige Pad, namelijk juiste zienswijzen, juiste intentie, juiste spraak, juiste gedragingen, juiste levenswijze, juiste inzet, juiste aandachtigheid en juiste meditatieve concentratie.

 

De Nobele Waarheid van de Beëindiging van Lijden.

 

Wat, Monniken, is de Nobele Waarheid van de Beëindiging van Lijden? Het is de passieloze beëindiging van deze dorst zonder restant. Het achterlaten en het afzweren, van het vrijgelaten worden en van het afkeren. Het Einde van Lijden moet gerealiseerd worden.

 

 


 

 

Als iemand alle Boeddha’s van het verleden, heden en de toekomst volledig wil begrijpen. Moet diegene de natuur van het Dharmarijk overdenken: Alles is slechts een creatie van het bewustzijn.

 

Geen kwaad doen.
Eerbiedig al het goede beoefenen.
Het zuiveren van ieders eigen bewustzijn.
Dat is de leer van alle Boeddha’s.

 

Van de morele voorschriften komt meditatieve concentratie,
en uit meditatieve concentratie komt wijsheid voort.

 

 


 

 

De Vijf Voorschriften:

 

  • Niet Doden
  • Niet Stelen
  • Geen seksueel wangedrag begaan
  • Niet Liegen
  • Geen bedwelmende middelen gebruiken

 

 


 

 

De Vier Geweldige Geloften van de Bodhisattva’s:

 

Ik Zweer om de grenzeloze levende wezens te redden van hun lijden.
Ik Zweer om een eind te maken aan de oneindige kwellingen van levende wezens.
Ik Zweer om de ontelbare Dharmadeuren te leren.
Ik Zweer om het ongeëvenaarde Pad van de Boeddha te realiseren.

 

Ik Zweer om de grenzeloze levende wezens te redden van hun lijden.

 

De Boeddha zwoegt gedurende eeuwigheden voor het welzijn van levende wezens cultiveren van oneindige, oceaanachtige, groot mededogen. Om overeenkomstig te handelen met levende wezens, betreed hij geboorte en sterven om de menigten overal te transformeren. Zodat ze zuiver worden.

 

Ik Zweer om een eind te maken aan de oneindige kwellingen van levende wezens.

 

Levende wezens zijn aan het verdrinken in de zee van kwellingen. Verontreinigd door misleidende en verwarde zienswijzen, ze zijn zeer alarmerend. De Grote Leraar voelt medelijden in zijn hart en maakt het voor hun mogelijk om zich voor altijd van kwellingen te scheiden.

 

Ik Zweer om de ontelbare Dharmadeuren te leren.

 

Gebruik makende van ontelbare Dharmadeuren, hij is totaal vrij en in rust. Hij temt en reguleert levende wezens dooruit de tien richtingen, en toch terwijl al dit te doen onder levende wezens, de Bodhisattva is ongehecht en maakt geen onderscheid.

 

Ik Zweer om het ongeëvenaarde Pad van de Boeddha te realiseren.

 

De Tathagata observeert de wereld en brengt een hart van oneindige mededogen voort. Om levende wezens te bevoordelen, verschijnt hij en laat hun de vrede en gelukzaligheid zien van het meest Superieure Pad.