De Boeddha spreekt over Amitabha Soetra

Vertaald door Tripitaka Meester Kumarajiva uit de Yao Qin

 

Aldus heb ik gehoord. Op een moment verbleef de Boeddha in Sravasti, in het Jeta-hof, in de Tuin van de Weldoener voor Wezen en de Alleenstaanden, samen met een bijeenkomst van grootse Bhikshu’s, twaalfhonderdvijftig in totaal, allemaal grootse Arhats die de assemblee kende en herkende: Ouderlingen Shariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakasyapa, Mahakatyayana, Mahakausthila, Revata, Suddhipanthaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Pindola Bharadvaja, Kalodayin, Mahakapphina, Vakkula, Aniruddha en anderen zoals dezen, allemaal grootse volgelingen; samen met al de Bodhisattva’s, Mahasattva’s: Dharmaprins Manjushri, Ajita Bodhisattva, Gandhahastin Bodhisattva, Nityodyukta Bodhisattva en anderen zoals dezen, allemaal grootse Bodhisattva’s; en samen met Shakra, heerser der goden, en de talloze grootte menigten van al de hemelen.

 

Op dat moment vertelde de Boeddha aan de Ouderling Shariputra, “Vanaf hier honderden duizenden miljoenen Boeddhalanden naar het westen, is er een wereld genaamd Ultiem Geluk. In dit land onderwijst een Boeddha genaamd Amitabha op dit moment de Dharma.

 

“Shariputra, om welke reden wordt dit land Ultiem Geluk genoemd?

 

“Alle levende wezens van dit land ondergaan geen één van de ellenden, maar genieten iedere gelukzaligheid. Daarom wordt het ‘Ultiem Geluk’ genoemd.

 

“Verder, Shariputra, dit Land van Ultiem Geluk is overal omsloten door zeven rijen van relingen, zeven lagen van netten en zeven rijen van bomen, allemaal gemaakt van de vier schatten en wordt om deze reden ‘Ultiem Geluk’ genoemd.

 

“Verder, Shariputra, dit Land van Ultiem Geluk heeft poelen van de zeven juwelen, gevuld met de wateren met acht verdienstelijke deugden. De bodem van elke poel is zuiver, bedekt met goudzand. Aan de vier zijden zijn trappen van goud, zilver, lapis lazuli en kristal; daarboven zijn verhoogde paviljoenen versierd met goud, zilver, lapis lazuli, kristal, paarlemoer, rode parels en kornalijn.

 

“In de poelen drijven lotusbloemen zo groot als koetswielen, groenkleurig door groen licht, geelkleurig door geel licht, roodkleurig door rood licht, witkleurig door wit licht, subtiel, wonderbaarlijk, geurig en zuiver.

 

“Shariputra, de verwezenlijking van het Land van Ultiem Geluk is zo verdienstelijk versierd.

 

“Verder, Shariputra, in dat Boeddhaland is er altijd hemelse muziek en de grond is goudkleurig geel. Gedurende de zes perioden van de dag en nacht valt er een hemelse regen van mandarava bloemen, en gedurende de heldere ochtend, gaat elk levend wezen van dat land, met volle zakken gevuld met de ontelbare wonderbaarlijke bloemen, offeringen maken tot de honderden duizenden miljoenen Boeddha’s van de andere richtingen. Met etenstijd keren ze terug naar hun eigen land, en na het eten, wandelen ze rond.

 

“Shariputra, de verwezenlijking van het Land van Ultiem Geluk is zo verdienstelijk versierd.

 

“Verder, Shariputra, in dit land zijn er altijd zeldzame en wonderbaarlijke veelkleurige vogels: witte kraanvogels, pauwen, papegaaien en zilverreigers, kalavinka’s en tweehoofdige vogels. Gedurende de zes perioden van de dag en nacht zingen de zwermen vogels harmonieuze en elegante geluiden; hun heldere en vrolijke geluiden verkondigen de vijf wortels, de vijf krachten, de zeven aspecten van Bodhi, de acht heilige aspecten van het Pad en dharma’s zoals deze. Wanneer levende wezens van dit land deze geluiden horen, zijn ze allemaal indachtig van de Boeddha, indachtig van de Dharma en indachtig van de Sangha.

 

“Shariputra, zeg niet dat deze vogels worden geboren als vergelding voor hun karmische overtredingen. Om welke reden? In dit Boeddhaland bestaan de drie slechte paden van wedergeboorte niet. Shariputra, in dit Boeddhaland bestaan de namen van de drie slechte paden van wedergeboorte niet eens, laat staan dat ze daar in werkelijkheid bestaan! Verlangende dat het Dharmageluid wijd wordt verkondigd, heeft Amitabha Boeddha deze menigten van vogels doormiddel van transformatie gemaakt.

 

“Shariputra, in dat Boeddhaland wanneer de zachte wind waait, brengen de rijen van juwelen bomen en juwelen netten subtiele en wonderlijke geluiden voort, zoals honderdduizend soorten muziek die tegelijkertijd gespeeld worden. Allen die deze geluiden horen brengen van nature indachtigheid voor de Boeddha, indachtigheid voor de Dharma en indachtigheid voor de Sangha, voort in hun harten.

 

“Shariputra, de verwezenlijking van het Land van Ultiem Geluk is zo verdienstelijk versierd.

 

“Shariputra, wat denk jij? Waarom wordt deze Boeddha Amitabha genoemd? Shariputra, de schittering van die Boeddha zijn licht is oneindig, het belicht de landen van de tien richtingen volledig zonder belemmeringen, om deze reden wordt hij Amitabha genoemd.

 

“Verder, Shariputra, de levensspan van die Boeddha en dat van zijn volk strekt zich uit voor onmetelijke, oneindige asamkhyeya kalpa’s; om deze reden wordt hij Amitayus genoemd. En Shariputra, sinds Amitabha Boeddhaschap heeft gerealiseerd zijn tien kalpa’s verstreken.

 

“Verder, Shariputra, die Boeddha heeft onmetelijke, oneindige Shravaka volgelingen, allemaal Arhats, hun aantal is ontelbaar; zo ook de assemblee van Bodhisattva’s.

 

“Shariputra, de verwezenlijking van het Land van Ultiem Geluk is zo verdienstelijk versierd.

 

“Verder, Shariputra, die levende wezens die in het Land van Ultiem Geluk geboren worden zijn allemaal Avaivartika. Onder hen zijn er velen die in dit leven in Boeddhaschap zullen verblijven. Hun aantal is extreem hoog; het is niet te berekenen en alleen in onmetelijke, oneindige asamkhyeya kalpa’s zou het gesproken kunnen worden.

 

“Shariputra, die levende wezens die dit horen moeten zweren, ‘Ik wens om in dat land te worden geboren.’ En waarom? Diegene die dit zo bereiken zijn allemaal superieure en goede mensen, allemaal gezamenlijk in één plek verzameld. Shariputra, iemand kan niet met een paar goede wortels, zegeningen, deugden en oorzakelijke verbanden geboorte bereiken in dat land.

 

“Shariputra, als er een goede man of een goede vrouw is die ‘Amitabha’ gesproken hoort worden en houdt de naam vast, hetzij voor één dag, twee dagen, drie dagen, vier, vijf dagen, zes dagen, zo lang als zeven dagen, met één hart onverward, wanneer diegene het einde van het leven nadert, zal Amitabha en de volledige assemblee van Heiligen voor hem verschijnen. Wanneer het einde aanbreekt, zal zijn hart vrij zijn van inversie; in Amitabha’s Land van Ultiem Geluk zal hij wedergeboorte verkrijgen. Shariputra, omdat ik dit voordeel zie, spreek ik deze woorden: Wanneer levende wezens dit gesproken horen worden moeten ze de gelofte maken, ‘Ik zal in dat land worden geboren.’

 

“Shariputra, zoals ik nu het onvoorstelbare voordeel van de verdienste en deugd van Amitabha roem, zo zijn er in het oosten ook Aksobhya Boeddha, Sumeru Verschijning Boeddha, Grote Sumeru Boeddha, Sumeru Licht Boeddha, Wonderbaarlijk Geluid Boeddha, alle Boeddha’s zoals dezen, talloos als de zandkorrels in de Ganges. Elk brengt in zijn eigen land de verschijning voort van een uitgestrekte en lange tong, die volledig de drieduizend groot duizend werelden bestrijkt, en spreekt de oprechte en werkelijke woorden, ‘Al jullie levende wezens moeten geloven, loven en in verering houden de onvoorstelbare verdienste en deugd van deze Soetra van de indachtige die door alle Boeddha’s beschermd wordt.’

 

“Shariputra, in de zuidelijke werelden zijn er Zon Maan Lamp Boeddha, Bekend Licht Boeddha, Grote Stralende Schouders Boeddha, Sumeru Lamp Boeddha, Onmetelijke Kracht Boeddha, alle Boeddha’s zoals dezen, talloos als de zandkorrels in de Ganges. Elk brengt in zijn eigen land de verschijning voort van een uitgestrekte en lange tong, die volledig de drieduizend groot duizend werelden bestrijkt, en spreekt de oprechte en werkelijke woorden, ‘Al jullie levende wezens moeten geloven, loven en in verering houden de onvoorstelbare verdienste en deugd van deze Soetra van de indachtige die door alle Boeddha’s beschermd wordt.’

 

“Shariputra, in de westelijke werelden zijn er Onmetelijk Leven Boeddha, Onmetelijke Verschijning Boeddha, Onmetelijk Gordijn Boeddha, Groot Licht Boeddha, Grote Helderheid Boeddha, Juwelen Verschijning Boeddha, Zuiver Licht Boeddha, alle Boeddha’s zoals dezen, talloos als de zandkorrels in de Ganges. Elk brengt in zijn eigen land de verschijning voort van een uitgestrekte en lange tong, die volledig de drieduizend groot duizend werelden bestrijkt, en spreekt de oprechte en werkelijke woorden, ‘Al jullie levende wezens moeten geloven, loven en in verering houden de onvoorstelbare verdienste en deugd van deze Soetra van de indachtige die door alle Boeddha’s beschermd wordt.’

 

“Shariputra, in de noordelijke werelden zijn er Stralende Schouders Boeddha, Hoogst Zegevierend Geluid Boeddha, Moeilijk te Verwonden Boeddha, Zon Geboorte Boeddha, Net Helderheid Boeddha, alle Boeddha’s zoals dezen, talloos als de zandkorrels in de Ganges. Elk brengt in zijn eigen land de verschijning voort van een uitgestrekte en lange tong, die volledig de drieduizend groot duizend werelden bestrijkt, en spreekt de oprechte en werkelijke woorden, ‘Al jullie levende wezens moeten geloven, loven en in verering houden de onvoorstelbare verdienste en deugd van deze Soetra van de indachtige die door alle Boeddha’s beschermd wordt.’

 

“Shariputra, in de werelden onder ons zijn er Leeuw Boeddha, Beroemd Boeddha, Beroemd Licht Boeddha, Dharma Boeddha, Dharma Gordijn Boeddha, Dharma Handhaving Boeddha, alle Boeddha’s zoals dezen, talloos als de zandkorrels in de Ganges. Elk brengt in zijn eigen land de verschijning voort van een uitgestrekte en lange tong, die volledig de drieduizend groot duizend werelden bestrijkt, en spreekt de oprechte en werkelijke woorden, ‘Al jullie levende wezens moeten geloven, loven en in verering houden de onvoorstelbare verdienste en deugd van deze Soetra van de indachtige die door alle Boeddha’s beschermd wordt.’

 

“Shariputra, in de werelden boven ons zijn er Zuiver Geluid Boeddha, Koning van Vorige Levens Boeddha, Superieure Geur Boeddha, Geurig Licht Boeddha, Grote Stralende Schouders Boeddha, Met Veelkleurige Juwelen en Bloemen Versierd Lichaam Boeddha, Sala Boom Koning Boeddha, Juwelen Bloemen Deugd Boeddha, Visioen van Alle Betekenis Boeddha, Zoals Berg Sumeru Boeddha, alle Boeddha’s zoals dezen, talloos als de zandkorrels in de Ganges. Elk brengt in zijn eigen land de verschijning voort van een uitgestrekte en lange tong, die volledig de drieduizend groot duizend werelden bestrijkt, en spreekt de oprechte en werkelijke woorden, ‘Al jullie levende wezens moeten geloven, loven en in verering houden de onvoorstelbare verdienste en deugd van deze Soetra van de indachtige die door alle Boeddha’s beschermd wordt.’

 

“Shariputra, wat denk jij? Waarom wordt het ‘De Soetra van de indachtige die door alle Boeddha’s beschermd wordt’ genoemd? Shariputra, als een goede man of goede vrouw deze Soetra hoort en voert het uit, en hoort de namen van al deze Boeddha’s, deze goede man of vrouw zal de indachtige zijn die door alle Boeddha’s beschermd wordt en zal onomkeerbaar Anuttarasamyaksambodhi bereiken. Daarom, Shariputra, moeten jullie allemaal mijn woorden geloven en accepteren en die alle Boeddha’s spreken.

 

“Shariputra, als er mensen zijn die reeds de gelofte gemaakt hebben, die nu de gelofte maken of die op het punt staan om de gelofte te maken, ‘Ik verlang om in Amitabha’s Land te worden geboren,’ deze mensen, hetzij geboren in het verleden, die nu geboren worden of die in de toekomst geboren gaan worden, zullen allemaal onomkeerbaar Anuttarasamyaksambodhi bereiken. Daarom, Shariputra, moeten alle goede mannen en goede vrouwen, wanneer ze te midden zijn van diegene die geloven, de gelofte maken, ‘Ik zal in dat land worden geboren.’

 

“Shariputra, net zoals ik nu de onvoorstelbare verdienste en deugd van alle Boeddha’s roem, loven al deze Boeddha’s eveneens mijn onvoorstelbare verdienste en deugd met deze woorden, ‘Shakyamuni Boeddha kan extreem zeldzame en moeilijke daden volbrengen. In de Sahawereld, in de slechte tijd van de vijf troebelheden, te midden van de troebelheid der kalpa’s, de troebelheid der zienswijze, de troebelheid der kwellingen, de troebelheid der levende wezens en de troebelheid van het leven, kan hij Anuttarasamyaksambodhi bereiken en voor de heil van levende wezens, deze Dharma spreken die in de hele wereld moeilijk te geloven is.’

 

“Shariputra, je moet weten dat ik, in de slechte tijd van de vijf troebelheden, deze moeilijke daden beoefen, Anuttarasamyaksambodhi bereik, en voor heel de wereld deze Dharma spreek, moeilijk om te geloven, extreem moeilijk!”

 

Nadat de Boeddha deze Soetra had gesproken, Shariputra en al de Bhikshu’s, al de goden, mensen, en asura’s, en anderen vanaf al de werelden, hoorde wat de Boeddha had gezegd, verwelkomde het vrolijk, accepteerde het getrouw, bogen en trokken zich terug.

 

Einde van de Boeddha spreekt over Amitabha Soetra.