Nieuws:

 • Update:   01-07-2024 –   De Soetra de Uiteindelijke Uitsterving van de Dharma toegevoegd.
 • Update:   16-06-2024  –    De Ksitigarbha Soetra geupdate en hoofdstukken opgesplitst.
 • Update:   08-06-2024  –    De Shurangama Soetra en Het Essentiële Belang van de Śūraṅgama Soetra toegevoegd.
 • Update:   05-05-2024  –    De Diamant Soetra geupdate.
 • Update:   20-04-2024  –    De Hart Soetra geupdate.
 • Update:   20-04-2024  –    De Amitabha Soetra geupdate.
 • Update:   19-11-2023  –    Onder Boeddhisme pagina over Zuivere Land Boeddhisme toegevoegd.
 • Update:   21-10-2023 –    Omschrijving van de BTTS toegevoegd.
 • Update:   21-10-2023 –    De Biografie van de Eerbiedwaardige Meester Hsuan Hua geupdate.
 • Update:   06-10-2023 –    Engelse Teksten onder vertalingen toegevoegd.
 • Update:   03-10-2023  –   Het Chanhandboek teksten 1 tot en met 12 toegevoegd.
 • Update:   15-08-2022  –   Contactformulier toegevoegd aan Over Ons Pagina.
 • Update:   15-08-2022  –   Woorden van Wijsheid  Deel 1 teksten 25 tot en met 38 toegevoegd.
 • Update:  10-08-2022   –   Nieuwe Website Layout met WordPress.

 


 

Volg Dharmalezingen van de DRBA online via Youtube.

van onder anderen Rev. Heng Sure en Dr. Martin Verhoeven.

@DharmaRealmLive

@CTTBLive

@goldcoastdharmarealm106

 


 

De Zes Uitmuntende Grondbeginselen van de Stad van Tienduizend Boeddha’s

 

Niet vechten, niet begeren, niet zoeken, niet egoïstisch zijn, geen persoonlijk gewin nastreven en niet liegen.