Nieuws:

  • Update:   28-12-2023  –    De Het Hart Soetra geupdate.
  • Update:   27-12-2023  –    De Amitabha Soetra geupdate.
  • Update:   19-11-2023  –    Onder Boeddhisme pagina over Zuivere Land Boeddhisme toegevoegd.
  • Update:   21-10-2023 –    Omschrijving van de BTTS toegevoegd.
  • Update:   21-10-2023 –    De Biografie van de Eerbiedwaardige Meester Hsuan Hua geupdate.
  • Update:   06-10-2023 –    Engelse Teksten onder vertalingen toegevoegd.
  • Update:   03-10-2023  –   Het Chanhandboek teksten 1 tot en met 12 toegevoegd.
  • Update:   15-08-2022  –   Contactformulier toegevoegd aan Over Ons Pagina.
  • Update:   15-08-2022  –   Woorden van Wijsheid  Deel 1 teksten 25 tot en met 38 toegevoegd.
  • Update:  10-08-2022   –   Nieuwe Website Layout met WordPress.

 

 

 


 

De Zes Uitmuntende Grondbeginselen van de Stad van Tienduizend Boeddha’s

 

Niet vechten, niet begeren, niet zoeken, niet egoïstisch zijn, geen persoonlijk gewin nastreven en niet liegen.