Nieuws:

  • Update:   15-08-2022  –   Contactformulier toegevoegd aan Over Ons Pagina
  • Update:   15-08-2022  –   Woorden van Wijsheid  Deel 1 teksten 25 tot en met 38 toegevoegd
  • Update:  10-08-2022   –   Nieuwe Website Layout met WordPress

 

 

 


 

De Zes Uitmuntende Grondbeginselen van de Stad van Tienduizend Boeddha’s

 

Niet vechten, niet begeren, niet zoeken, niet egoïstisch zijn, geen persoonlijk gewin nastreven en niet liegen.